5 krachtige gebeden voor bescherming en veiligheid

Onze wereld is gevuld met gebeurtenissen en situaties die grote angst en onrust kunnen veroorzaken. Het is gemakkelijk om overweldigd te raken en gevangen te leven door angst. Ons is beloofd in Gods Woord dat hij getrouw is en ons zal beschermen (2 Tessalonicenzen 3: 3). God wil dat we angst loslaten en het leven ten volle leven! (Johannes 10:10) Als je door zorgen wordt overwonnen, gebruik deze gebeden dan als bescherming om te herinneren wie God is en de bescherming die hij je heeft beloofd.

Luister naar krachtige gebeden voor bescherming lees hardop in de video hieronder:

1. Gebed voor persoonlijke bescherming

Vader, ik kom vandaag naar U toe, buig in mijn hart en vraag om bescherming tegen de boze. Heer, we worden elk moment aangevallen met beelden op televisie, internet, boeken en kranten die ons kwetsbaar maken voor allerlei soorten zonde. Omring ons met uw goddelijke bescherming. Omring ons met uw kracht en macht. Laat iedereen die zijn toevlucht neemt tot U blij zijn, laat hen ooit zingen van vreugde. En moge U ons beschutten, opdat zij die van Uw naam houden mogen jubelen in U. Want U bent het die de rechtvaardige zegent, HEER, u omringt hem als met een schild. (Psalm 5: 11-12)

Heer, ik vraag dat U onze geest beschermt. Vader, de geest op het vlees is de dood, maar de geest op de Geest is leven en vrede. (Romeinen 8: 6) O God, richt ons op U. Laten we niet worden gelijkvormig aan deze wereld, maar worden getransformeerd door de vernieuwing van onze geest zodat we kunnen bewijzen wat Uw wil is, dat wat goed en acceptabel en perfect is. (Romeinen 12: 2) Help ons door de kracht van Uw Geest om na te denken over wat waar is, wat eervol is, wat goed is, wat zuiver is, wat mooi is, wat een goede reputatie heeft, als er excellentie is en als alles is lofwaardig, laat ons verstand bij deze dingen stilstaan. (Filippenzen 4: 8)

Versterk ons ​​in de kracht van Uw macht, o God. Kleed ons aan in uw wapenrusting zodat we standvastig kunnen staan ​​tegen de plannen van de duivel. We weten dat onze strijd niet tegen vlees en bloed is, maar tegen de heersers, tegen de machten, tegen de wereldkrachten van deze duisternis, tegen de geestelijke krachten van goddeloosheid in de hemelse gewesten (Efeziërs 6: 10-12).

U bent onze bewaarder, o Heer, de schaduw aan onze rechterhand. Bescherm ons tegen alle kwaad en bewaar onze ziel. Pas op dat we uitgaan en komen. Vanaf deze tijd en voor altijd. In Jezus 'naam, Amen. - door Lynn Cooke

2. Gebed voor de bescherming en veiligheid van het gezin

Heer, ik bid uw emotionele, fysieke en spirituele bescherming voor mijn kinderen (kleinkinderen). Houd het kwaad ver van hen verwijderd en help hen U te vertrouwen als hun toevlucht en kracht. Ik bid dat je hun geest zult beschermen tegen schadelijke instructies en hen onderscheidingsvermogen zal geven om de waarheid te herkennen. Ik bid dat U hen sterk en moedig zult maken in de aanwezigheid van gevaar, in het besef dat U hebt overwonnen en op een dag alle onrecht en verkeerd zult rechtzetten. Help hen om rust in Uw schaduw te vinden, aangezien zij in de geestelijke schuilplaats leven die U voor hen voorziet. Laat hen weten dat de enige veilige plaats in Jezus is en dat hun huis op aarde slechts tijdelijk is. - door Rebecca Barlow Jordan

3. Gebed voor de veiligheid van kinderen

Heer, ik bid dat mijn kinderen (kleinkinderen) een eeuwig perspectief en doel zullen ontwikkelen, geen aardse. Help hen om het leven - en elke uitdaging - door uw ogen te zien, enthousiast en onbevreesd om het goede nieuws van Jezus te delen waar ze ook zijn. Ik bid dat zij zich zullen concentreren op de dingen hierboven, niet alleen op wat hier aan de hand is, en dat zij geworteld en gegrond zullen zijn in Uw liefde. Ik bid dat zij de omvang van Uw eigen liefde voor hen zullen begrijpen - dat het alle hoofdkennis die zij op school zullen verwerven overtreft. Ik bid dat ze van 's morgens vroeg tot' s avonds laat met u gevuld zullen worden. - Rebecca Barlow Jordan

4. "St. Patrick's borstplaat" beschermend gebed:

Keltische monniken gebruikten het om hun dag te beginnen. De hymne was verschillende strofen lang, en de laatste twee strofen waren vooral memorabel en ontroerend:

Christus zij met mij, Christus in mij,

Christus achter mij, Christus vóór mij,

Christus naast mij, Christus om mij te winnen,

Christus om mij te troosten en te herstellen.

Christus onder mij, Christus boven mij,

Christus in stilte, Christus in gevaar,

Christus in harten van allen die van mij houden,

Christus in de mond van vriend en vreemdeling.

Ik bindt mezelf de naam,

De sterke naam van de drie-eenheid;

Door hetzelfde in te roepen.

De drie in één en één in drie,

Van wie de hele natuur heeft geschapen,

Eeuwige Vader, Geest, Woord:

Loof de Heer van mijn redding,

Redding is van Christus de Heer.

5. "Priesterlijke zegeningen" Gebed uit de Schrift:

Numeri 6: 22-27 staat bekend als de 'Priesterzegen' of soms de 'Aäronische zegening'. Er zijn zeven verzoeken in dit gebed gedaan.

De HEER zei tegen Mozes: "Zeg Aäron en zijn zonen: 'Zo zult u de Israëlieten zegenen. Zeg tot hen:"' De HEER zegene u en bewaart u; de HEER doet zijn gelaat op u schijnen en u genadig zijn; de HEER keert zijn aangezicht naar u toe en geeft u vrede. '' 'Dus zullen zij mijn naam op de Israëlieten leggen en ik zal hen zegenen.'

1. De Heer zegene u ...

Het woord 'zegenen' betekent 'gunst of voordeel geven'. Vader, we bidden dat voor onze kinderen. Jij bent de eeuwige God. Plaats alstublieft Uw grote vriendelijkheid en voordeel op degenen van wie we houden. Mogen zij door U worden goedgekeurd en begunstigd.

2. en houd je ...

Het Hebreeuwse woord 'bewaren' betekent 'waken, bewaken, verdedigen'. Dit is een gebed om bescherming. Vader, mijn kinderen zijn niet perfect. Ze gaan fouten maken. Maar waak over hen en bescherm hen opnieuw fouten van jeugd die onveranderlijk zijn. Verdedig hen alstublieft tegen verleiding. Bescherm hen tegen Satan die hen wil verslinden.

3. de HEER doet zijn gelaat op u schijnen ...

Dit is een verzoek om Gods aanwezigheid. Vader, als ouder weet ik dat ik niet altijd bij mijn kinderen kan zijn, maar jij wel. Net zoals zij de warmte van de zon op hen voelen schijnen, laat hen alstublieft Uw aanwezigheid ervaren. Bedankt dat je bij hen bent, waar ze ook gaan.

4. en wees genadig voor jou ...

Genade is Gods onverdiende gunst. Hij geeft ons wat we niet verdienen. Vader, dank u voor uw geschenk van genade. Ik bid dat dit geschenk op mijn kinderen wordt uitgestort. Volg dat grote geschenk van redding alsjeblieft je vriendelijkheid en liefde in alle inspanningen van hun leven.

5. de Heer keert zijn gezicht naar u toe ...

Hier is een verzoek om Gods gemeenschap. Vader, dank U, dat vanwege hun vertrouwen in Jezus, de Heilige Geest in mijn kinderen leeft. Loop alsjeblieft op een krachtige manier met ze mee. Stel hen in staat zich dag na dag en van moment tot moment aan de controle van de Geest te onderwerpen.

6. en geef je vrede.

Het Hebreeuwse woord voor vrede dat hier wordt gebruikt is "shalom". Het betekent "volledigheid, heelheid en tevredenheid". Heer, kalmeer alstublieft de angsten van mijn kinderen; kalmeren hun bezorgde zielen. Houd ze compleet en heel in hun denken, emoties, verlangens en acties.

7. Dus zullen ze mijn naam op ___________ (de naam van uw kind / kinderen) zetten.

Dit is een verzoek om identificatie. Heer, plaats alstublieft uw heilige merkteken op mijn kinderen. Zet ze uit elkaar om door u te worden gebruikt. Ik hou van hen, maar jij houdt meer van hen. Je houdt van ze met een eeuwige liefde. Mogen zij U goed vertegenwoordigen op hun aardse reis. En wanneer hun reis is voltooid, verwelkom ze thuis om voor altijd bij U te leven.

(notities door Ron Moore, The Journey)

Gebeden voor bescherming en veiligheid uit de Bijbel

"Maar de Heer is getrouw en hij zal u sterken en beschermen tegen de boze." - 2 Thessalonicenzen 3: 3

"God is onze toevlucht en kracht, een altijd aanwezige hulp in moeilijkheden." - Psalm 46: 1

"Mijn gebed is niet dat je ze uit de wereld haalt, maar dat je ze beschermt tegen de boze." - Johannes 17:15

'En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.' - Mattheüs 6:13

"Omdat je me niet in de steek laat van het dodenrijk, en je je gelovige geen verval zult laten zien. Je maakt me het pad van het leven bekend; je zult me ​​vervullen met vreugde in je aanwezigheid, met eeuwige genoegens aan je rechterkant hand." - Psalm 16: 10-11

Lees meer Bijbelverzen over bescherming.

Wat bid je vandaag voor bescherming? Reageer hieronder om lid te worden van onze grote biddende gemeenschap.


Dit artikel maakt deel uit van ons grotere hulpmiddel Gebeden, bedoeld om uw gebedsleven te inspireren en aan te moedigen wanneer u onzekere tijden tegemoet gaat. Bezoek onze meest populaire gebeden als je je afvraagt ​​hoe je moet bidden of wat je moet bidden. Vergeet niet dat de Heilige Geest voor ons tussenkomt en God kent uw hart, zelfs als u de woorden om te bidden niet kunt vinden.

Gebed voor genezing

Gebed om kracht

Sinner's Prayer

Gebed om vergeving

Gebed om leiding

Moederdaggebed

Gebeden voor mijn man

Gebeden voor mijn zoon

Gebeden voor mijn dochter

Verjaardag gebeden

Nu is ons nieuwe dagelijkse gebed devotioneel beschikbaar! Een gemakkelijke manier om je dag te beginnen met bidden, lees het gebed van vandaag en meld je aan om per e-mail te ontvangen.

Interessante Artikelen