Wat is de vastentijd: het offer van Jezus eren

Toen werd Jezus door de Geest naar de woestijn geleid om verleid te worden door de duivel. En hij vastte veertig dagen en veertig nachten, en daarna had hij honger. Mattheüs 4: 1-2

Wat is de vastentijd - een tijd die opzij wordt gezet

Net zoals we tijd vrijmaken om ons geestelijk voor te bereiden op eerste kerstdag, is het logisch om tijd te reserveren voor de twee belangrijkste dagen van het christelijke jaar. De vastentijd is een tijd die ons de gelegenheid biedt om de menselijke toestand waar we de rest van het jaar doorheen kunnen lopen in het reine te komen en het brengt onze behoefte aan een Heiland op de voorgrond. Net als Advent is Lent een tijd om de deuren van ons hart een beetje breder te openen en onze Heer een beetje dieper te begrijpen, zodat wanneer Goede Vrijdag en uiteindelijk Pasen komt, het niet alleen een andere dag in de kerk is, maar een gelegenheid om de overvolle te ontvangen van genade die God te bieden heeft.

Maar in tegenstelling tot de kinderlijke vreugde geassocieerd met het seizoen van de advent, met zijn enthousiaste anticipatie van de dierbare baby Jezus, is de vastentijd een intens penitentiële tijd wanneer we onze zondige aard onderzoeken en terugkeren naar de God die we hebben, door onze eigen rebellie, tijd en opnieuw. De vastentijd is ook een gelegenheid om na te denken over wat onze Heer echt voor ons aan het Kruis heeft gedaan - en het was niet mooi. Maar uiteindelijk houdt het doel van de vastentijd niet op bij droefheid en wanhoop - het wijst ons op de hoop op de opstanding en de dag waarop elke traan zal worden gedroogd (Openb. 21: 3).

En rond drie uur riep Jezus met luide stem: "Eli, Eli, lema sabachthani?" dat wil zeggen: "Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?" Mattheüs 27: 33-49

Hoewel de aard van het lijden er niet een is die zichzelf biedt voor eenvoudige uitleg of klopantwoorden, lijken de antwoorden die we zoeken in het licht van het Kruis het meest logisch. Er is niets in de wereld - geen religie, filosofie of materieel comfort - dat zo'n krachtig antwoord biedt op de moeilijkste vragen van het leven als de twee platen hout waarop onze Heiland stierf. Hoewel ik me aangetrokken voelde tot het christendom op zoek naar vreugde, is het het Kruis dat me dag na dag, jaar na jaar laat terugkomen. Het is deze tijd van het jaar, bekend als de vastentijd, dat ik eraan wordt herinnerd wat Jezus voor mij heeft gedaan.

Als ik in de ogen van onze lijdende God kijk, ben ik vol ontzag - plotseling wordt de complexiteit van onze Heer zichtbaar, de liefde van onze Heer, de menselijkheid van onze Heer. Ik realiseer me dat God niet alleen een vage energiebron is of een grootvader die in de wolken zit - Hij is zoveel meer. Het kruis is waar ons geloof staat wanneer al het andere geloof faalt. Het offer van Christus en zijn daaropvolgende opstanding zijn de ware 'cruxes' van het christelijke geloof. Zonder de een zou er geen redding zijn, zonder de ander geen hoop. Daarom zijn Goede Vrijdag en de daaropvolgende Paaszondag de belangrijkste datums op de christelijke kalender - nog meer dan Kerstmis.

Wanneer begint Lent dit jaar?

Het Lenten-seizoen begint met Aswoensdag op 6 maart 2019; als je de traditie van 40 dagen volgt, eindigt de vastentijd op heilige zaterdag 20 april 2019.

In de katholieke traditie werd de 'Algemene normen voor het liturgisch jaar en de kalender' echter in 1969 bijgewerkt om te zeggen: 'De vastentijd loopt van Aswoensdag tot de Exclusieve Mis des Heren'. De mis van het Heilig Avondmaal voor Katholieken is op Witte Donderdag of Heilige Donderdag, die op 18 april 2019 is. Voor degenen die zich aan die traditie houden, eindigt de Vastentijd op donderdag 18 april. Lees meer in onze Wanneer begint en eindigt artikel.

De geschiedenis van de vastentijd

Dus waar komt Lent vandaan en hoe "doen" we Lent? Het Lenten-seizoen ontwikkelde zich als onderdeel van de historische christelijke kalender en wordt typisch gevierd door katholieken en een aantal belangrijke protestantse kerken die een liturgische kalender volgen. Hoewel het formaat door de eeuwen heen en in verschillende culturen is gevarieerd, blijft het basisconcept hetzelfde: ons hart openen voor de verfijnde genade van God door gebed, belijdenis, vasten en aalmoes terwijl we vooruitlopen op de Heilige Week. De vastentijd duurt traditioneel veertig dagen, gemodelleerd naar de veertig dagen van Christus vast in de woestijn, en eindigt op Goede Vrijdag. In de Westerse Kerk begint Lent officieel met een herinnering aan onze sterfte op Aswoensdag (dit jaar valt op 1 maart).

Vandaag oefenen

Net als bij Advent kunt u profiteren van het vieren van de vastentijd, zelfs als uw kerk dit formeel niet doet. Hier zijn enkele van de belangrijkste elementen van het Lenten-seizoen, samen met enkele van de bijbehorende symboliek. Veel van deze praktijken kunnen zowel individueel als als gemeenschap worden gevierd:

  • Paars: net als Advent is de officiële kleur voor vastentijd paars. Gewoonlijk kiezen kerken die de vastentijd vieren de diepste, donkerste tint paars voor dit speciale seizoen. Ze kunnen hun kerken ook ontdoen van enkele van de gebruikelijke versieringen die de muren sieren. Paars is de kleur van berouw voor zonden en symboliseert ook de staat van onze ziel buiten het licht van Christus. Bid gedurende deze tijd voor degenen die Christus niet kennen en voor degenen die ernstig tegen Hem hebben gezondigd.
  • Bekentenis: Zoals hierboven vermeld, is vastentijd een boeteseizoen, meer nog dan advent. De 40 dagen worden gereserveerd om echt gebieden van terugkerende zonde in ons leven te onderzoeken die ons verhinderen ons te conformeren aan Gods Wil.

Houd in gedachten dat het idee hier niet is om al te nauwgezet te zijn of jezelf te bedriegen door te denken dat je de hemel kunt verdienen door je eigen goedheid. Het doel is om je leven eerlijk te onderzoeken in het licht van Gods Woord en een toezegging te doen om te veranderen op gebieden die je niet aan de Heer hebt voorgelegd. Een goede manier om een ​​gewetensonderzoek te beginnen is door te bidden Psalm 139, vers 23-24: "Onderzoek mij, o God, en ken mijn hart; test mij en ken mijn gedachten. Kijk of er een slechte manier in mij is, en leid me op de eeuwige manier. " Houd dan je leven vast aan de tien geboden. Beken, misschien zelfs aan je voorganger of een verantwoordingspartner (Jakobus 5:16), de manieren waarop je tegen God hebt gezondigd, dank hem voor zijn vergeving en vraag hem om de genade die zal veranderen.

  • Vasten en bidden: Vasten is een praktijk die in veel christelijke kringen echt uit de weg is gegaan. Maar als het goed wordt gedaan, kan het een krachtige tijd zijn om je relatie met God te vernieuwen. Vasten kan worden gevonden in zowel het Oude Testament als het Nieuwe, met Mozes (Exodus 34:28; Deuteronomium 9: 9, 18), Elia (1 Koningen 19: 8) en onze Heer (Mattheüs 4: 2) die allen deelnemen 40 dagen vasten. Vasten is een manier om onszelf de excessen van het leven te ontzeggen, zodat we meer afgestemd zijn op de stem van de Heer. Het is ook een manier om jezelf te disciplineren, je "spirituele spieren" te versterken om zo te zeggen, zodat wanneer verleidingen in het leven opkomen, je al gewend bent om "nee" te zeggen tegen je verlangens. En ten slotte is vasten ook een manier om op een kleine manier deel te nemen aan het lijden van Christus en kan het bijzonder krachtig zijn wanneer het vergezeld gaat van gebed en belijdenis.

Een woord van waarschuwing: hoewel vasten een prachtige spirituele oefening kan zijn, is het ook gemakkelijk om te misbruiken. Zorg ervoor dat je jezelf niet zo veel berooft dat je je lichaam schade berokkent. Vasten mag alleen worden beoefend door volwassenen en volwassen tieners. Houd ook rekening met medische aandoeningen of voedingsbehoeften bij het bepalen van wat en hoeveel u moet onthouden (ik raad u aan een arts en / of spirituele adviseur te raadplegen voordat u een serieuze vasten begint). Op geestelijk vlak waarschuwt Jezus ons dat we moeten waken voor trots tijdens het vasten (Mattheüs 6: 1-6, 16-18).

  • Mediteren op het offer van Christus voor de mensheid: naast periodiek vasten en gebed, richten onze schriftuurlijke meditaties zich meestal op het heil dat ons door het lijden van Christus wordt aangeboden. Lees de oudtestamentische geschriften die het lijden van Christus en de evangelieverslagen van het Nieuwe Testament profeteren.
  • Liefdadigheid / Almsgiving: een heel belangrijk element van het Lenten-seizoen is zich niet alleen bewust worden van het lijden en het offer van Christus, maar ook van het lijden van anderen. Kies tussen nu en Goede Vrijdag een manier om uw giften aan mensen in nood te vergroten. Het kan zijn door extra financieel aanbod, het doneren van goederen die je niet langer nodig hebt of gebruikt voor het goede doel, of het verhogen van je persoonlijke tijdsbesteding aan een ministerie of een goede zaak.

De vastentijd is een tijd waarin christenen zich scheiden van de wereld; wanneer we ontdekken dat ons geloof niet alleen een feel-good, zelfhulpreligie is, maar een die de diepste vragen van het leven en de eeuwigheid beantwoordt. Degenen die door het Lenten-seizoen reizen, zullen het Paasseizoen ingaan met een verhoogde waardering voor wie God is en wat Hij voor ons heeft gedaan. En de vreugde van de opstanding, evenals de beloften van de eeuwigheid, zullen niet snel worden vergeten.

Lent - Een seizoen van vernieuwing van worshiphousemedia op GodTube.

Bijbelverzen voor vastentijd

Filippenzen 3: 10-11 - "Ik wil Christus kennen, ja, de kracht van zijn opstanding kennen en deelnemen aan zijn lijden, zoals hij worden in de dood, en dus op de een of andere manier de opstanding uit de doden bereiken.

Joel 2: 12-14 - "Zelfs nu", verklaart de Heer, "keer met heel uw hart naar mij terug met vasten en wenen en rouwen. Stuur uw hart en niet uw kleding. Keer terug naar de Heer, uw God, want hij is gracieus en medelevend.

Mattheüs 6: 16-18 - "wanneer je vast, zie er niet somber uit als de huichelaars ... maar wanneer je vast, doe olie op je hoofd en was je gezicht, zodat het voor anderen niet duidelijk zal zijn dat je aan het vasten bent, maar alleen aan uw Vader, die ongezien is; en uw Vader, die ziet wat in het geheim wordt gedaan, zal u belonen. "

Lees meer Scriptures for Lent op BibleStudyTools.com

Geleend gebed

Ga met me mee bidden voor dit seizoen van de vastentijd:

Hemelse Vader,

Bedankt voor het geschenk van dit seizoen. Bedankt voor het kennen van onze harten en onze behoefte aan ritmes in ons leven, en dat je ons de komende 40 dagen in een diepere gemeenschap met je hebt getrokken.

Heer, het kan ontmoedigend zijn om op Aswoensdag te lezen dat alles uit stof komt en alle stof terugkeert (Prediker 3:20), maar we weten dat er meer is aan onze verhalen. We weten dat je in het begin van de tijd man en vrouw uit het stof hebt geschapen (Genesis 2: 7) en dat je er leven in hebt geblazen om ze in levende wezens te transformeren. We weten dat je bezig bent met opstanding - je eigen Zoon ging naar het kruis om ons te laten zien dat geen dood definitief is en die ultieme transformatie door je gave van redding komt. Hoewel we van stof zijn gemaakt en onze lichamen weer in stof zullen terugkeren, kunnen we in eeuwige glorie met je leven door het bloed van je Zoon.

Mogen wij ons de gave van redding in dit seizoen herinneren ...

... lees meer van ons Gebed voor de vastentijd


Dit artikel maakt deel uit van onze grotere bibliotheek voor de Heilige Week en Pasen, gecentreerd rond de gebeurtenissen voorafgaand aan de dood en opstanding van Jezus Christus. We hopen dat deze artikelen je helpen de betekenis en het verhaal achter belangrijke christelijke feestdagen en datums te begrijpen en je aanmoedigen als je de tijd neemt om na te denken over alles wat God voor ons heeft gedaan door zijn zoon Jezus Christus!

Wanneer begint de vastentijd?

Wat is Palmzondag?

Wat is Aswoensdag?

Wat is Maundy Thursday?

Wat is Pascha?

Wat is goede vrijdag?

Wat is Pasen?

Interessante Artikelen