Vijf terug naar schoolgebeden voor kinderen en kleinkinderen

Een van de beste manieren om je kinderen dit jaar voor te bereiden als ze terug naar school gaan, is door gebed. En over hen de Schrift bidden is een van de krachtigste manieren om te bidden.

Hier zijn vijf terug naar schoolgebeden die je kunt bidden voor je kinderen en kleinkinderen:

1. Gebed voor vrede

Heer, ik bid dat mijn kinderen (kleinkinderen) dit jaar de vrede van God zullen ervaren die alle begrip te boven gaat. Ik bid dat ze zich geen zorgen zullen maken over dingen die ze niet kunnen beheersen, maar dat U hun harten en geesten zult bewaken en ze op U zult laten vertrouwen. Ik bid dat ze niet alleen de vrede van God zullen genieten, maar ook vrede met God. Ik bid dat ze een geest van dankbaarheid en dankbaarheid zullen ontwikkelen als ze dagelijks naar je kijken voor hun behoeften. Ik bid dat U hen het vermogen tot vreugde zult geven dat uit Uw vrede opborrelt.

(Jesaja 26: 3; Filippenzen 4: 6-7; Romeinen 5: 1)

2. Gebed voor bescherming

Heer, ik bid uw emotionele, fysieke en spirituele bescherming voor mijn kinderen (kleinkinderen). Houd het kwaad ver van hen verwijderd en help hen U te vertrouwen als hun toevlucht en kracht. Ik bid dat je hun geest zult beschermen tegen schadelijke instructies en hen onderscheidingsvermogen zal geven om de waarheid te herkennen. Ik bid dat U hen sterk en moedig zult maken in de aanwezigheid van gevaar, in het besef dat U hebt overwonnen en op een dag alle onrecht en verkeerd zult rechtzetten. Help hen om rust in Uw schaduw te vinden, aangezien zij in de geestelijke schuilplaats leven die U voor hen voorziet. Laat hen weten dat de enige veilige plaats in Jezus is en dat hun huis op aarde slechts tijdelijk is.

(2 Thessalonicenzen 3: 3; Psalm 46: 1; Johannes 17:15; Psalm 91)

3. Gebed voor zuiverheid

Heer, ik bid dat U in mijn kinderen (kleinkinderen) een schoon hart zult creëren en dat U voortdurend een juiste geest in hen zult vernieuwen, hun gedachten en acties zuiver en gemotiveerd door liefde houden. Bescherm hen tegen verleiding en laat hen weten U bent altijd trouw om hen een uitweg te geven en te helpen te volharden. Mogen de woorden van hun mond en de meditaties van hun harten u altijd behagen en anderen stichten.

(Psalm 51:10; Mattheüs 5: 8; 1 Timotheüs 1: 5; 1 Korinthiërs 10:13; Psalm 19:14)

4. Gebed voor passie

Heer, ik bid dat mijn kinderen (kleinkinderen) een passie voor de dingen van God zullen ontwikkelen. Ik bid dat zij naar U en Uw Woord zullen hongeren en dorsten en U met heel hun hart, ziel en verstand zullen liefhebben. Geef ze medelevende en genereuze harten om net zoveel van anderen te houden als U van hen houdt. Ik bid dat ze altijd met voortreffelijkheid zullen werken en studeren, maar dat U hen zult helpen een dienende geest van grootheid te verlangen, in plaats van een wereldse lust voor succes. Ik bid dat ze keer op keer verliefd zullen worden op Jezus.

(Psalm 42: 1; Mattheüs 22: 37-39; Johannes 13: 34-35)

5. Gebed om perspectief

Heer, ik bid dat mijn kinderen (kleinkinderen) een eeuwig perspectief en doel zullen ontwikkelen, geen aardse. Help hen om het leven - en elke uitdaging - door uw ogen te zien, enthousiast en onbevreesd om het goede nieuws van Jezus te delen waar ze ook zijn. Ik bid dat zij zich zullen concentreren op de dingen hierboven, niet alleen op wat hier aan de hand is, en dat zij geworteld en gegrond zullen zijn in Uw liefde. Ik bid dat zij de omvang van Uw eigen liefde voor hen zullen begrijpen - dat het alle hoofdkennis die zij op school zullen verwerven overtreft. Ik bid dat ze van 's morgens vroeg tot' s avonds laat met u gevuld zullen worden.

(Galaten 2:20; Mattheüs 28: 18-20; Filippenzen 1:21; Kolossenzen 3: 1-2; Efeziërs 3: 17-20)

Andere gebeden voor uw kinderen

Dit zijn slechts voorbeeldgebeden en hopelijk gemakkelijk om te onthouden. Ze zijn zeker niet volledig. Vind je eigen Bijbelbelofte of -beginsel en bid die dingen dagelijks voor je kinderen of kleinkinderen. Maar beperk je bidden niet tot de eerste paar weken van school. Uw kinderen en kleinkinderen hebben uw gebeden het hele jaar door nodig - zolang u of zij leven. Het is de beste bescherming die u uw kinderen of kleinkinderen kunt geven! Als we de Schrift bidden, luistert God! En we kunnen altijd weten dat die gebeden in Zijn wil zijn.

Het is jouw beurt

Wat ga je bidden voor je kinderen (kleinkinderen) als ze terug naar school gaan? Deel uw opmerkingen met ons.

* Ga voor meer informatie over Rebecca naar www.rebeccabarlowjordan.com. Klik hier om je aan te melden voor Rebecca's nieuwe bemoedigende blog / nieuwsbrief of om haar nieuwste devotionele boeken van Zondervan te kopen - Day-votions ™ voor vrouwen, Day-votions ™ voor moeders en Day-votions ™ voor grootmoeders.

Interessante Artikelen