Wat betekent Selah in de Bijbel en waarom is het belangrijk?

Selah. Dit mooie, doordachte, maar toch mysterieuze woord verschijnt in de Bijbel voornamelijk in het boek Psalmen. Maar wat betekent het en waarom is het daar?

De vraag wat Selah bedoelt is al eeuwen aan de orde. Velen hebben gesuggereerd dat het betekent "pauzeren of reflecteren", en deze verklaring is logisch op basis van de context. De onzekerheid over wat het eigenlijk betekent of waarom het er is heeft ertoe geleid dat sommige moderne bijbelvertalingen het woord Selah volledig uit de tekst hebben gehaald en in de voetnoten hebben geplaatst. Dus, als niemand echt weet wat Selah betekent, en sommige vertalingen voetnoot het, waarom maakt het ons vandaag uit?

Het korte antwoord is dat niemand het echt weet. Het lange antwoord is dat het om verschillende redenen erg belangrijk is.

Selah is belangrijk vanwege waar het wordt gevonden

Het woord Selah is een Hebreeuws woord dat eenenzeventig keer voorkomt in het boek Psalmen en drie keer in Habakuk. De eenenzeventig verschijningen in Psalmen gebeuren binnen negenendertig van de Psalmen, omdat het woord Selah vaak wordt herhaald binnen dezelfde Psalm. Maar waarom is het daar?

Op basis van de context wordt algemeen aanvaard dat Selah een soort muzikale term is en er is om muzikale richting te geven.

Eenendertig van de negenendertig psalmen die het woord Selah bevatten, zijn getiteld "aan de koorleider". Het profetische boek van Habakuk is, net als de Psalmen, een boek van poëzie en het derde hoofdstuk is een gebed in de vorm van een lied. Het is in dit muzikale hoofdstuk dat we het woord Selah vinden. Dit versterkt zeker het idee dat Selah een soort muzikale notatie of uitdrukking is, en dat het bekend en begrepen was door muzikanten en zelfs degenen die gewoon mee zongen.

Het feit dat Selah vaak aan het einde van een vers of hoofdstuk wordt gevonden, ondersteunt ook het idee dat het een pauze suggereert, omdat het verschijnt op plaatsen waar we normaal gesproken een punt of een nieuwe alinea zouden plaatsen.

Psalm 3 bevat de woorden Selah drie keer, aan het einde van secties van gedachten, en aan het einde van de psalm:

1 O HEER, hoeveel zijn mijn vijanden! Velen staan ​​tegen mij op;

2 Velen zeggen van mijn ziel: er is geen redding voor hem in God. Selah

3 Maar u, o HEER, bent een schild om mij, mijn glorie en de lifter van mijn hoofd.

4 Ik riep hardop tot de HEER en hij antwoordde mij vanaf zijn heilige heuvel. Selah

5 Ik ging liggen en sliep; Ik werd weer wakker, want de HEERE ondersteunde mij.

6 Ik zal niet bang zijn voor vele duizenden mensen die zich overal tegen mij hebben opgesteld.

7 Sta op, o HEER! Red mij, o mijn God! Want je slaat al mijn vijanden op de wang; je breekt de tanden van de goddelozen.

8 Redding behoort toe aan de HEER; uw zegen zij met uw mensen! Selah

Selah is belangrijk omdat het een transliteratie is

Denk er eens over na: we hebben Bijbels in het Engels geschreven omdat de overgrote meerderheid van de oorspronkelijke Hebreeuwse en Griekse woorden in het Engels kan worden vertaald. Er zijn echter een handvol woorden in de Bijbel die niet of niet kunnen worden vertaald. Wanneer dit gebeurt, is wat we lezen geen vertaling, maar een transliteratie.

Een vertaling is wanneer een Hebreeuws woord wordt vertaald in een Engels woord dat hetzelfde betekent. Het Hebreeuwse woord erets wordt bijvoorbeeld vertaald naar de aarde, omdat ze dezelfde betekenis hebben, dus wij Engelstaligen lezen gewoon 'aarde'.

Een transliteratie is wanneer een Hebreeuws woord simpelweg in het Engels wordt geslagen, zodat we het kunnen lezen en uitspreken. Een voorbeeld is Hallelujah. Hallelujah is een transliteratie van een Hebreeuws woord dat letterlijk betekent: Prijs God (Hallel = lof, Jah = God). In plaats van te worden vertaald als 'God zij geprezen', is dit woord voor ons achtergelaten zoals het zou zijn in het oorspronkelijke Hebreeuws en het blijft een krachtige uitdrukking van lof.

Net als Hallelujah neemt het feit dat Selah wordt getranscribeerd en niet wordt vertaald, het belang ervan niet weg. In plaats daarvan betekent het dat wanneer we Selah lezen, we het woord in het algemeen op dezelfde manier uitspreken als het duizenden jaren geleden zou zijn uitgesproken door degenen die het oorspronkelijk hadden geschreven en gelezen.

Selah is belangrijk omdat het in de Bijbel staat

De Bijbel is echt de woorden van God die ons zijn gegeven, en elk van die woorden is belangrijk, zelfs de woorden die we niet volledig begrijpen en niet goed kunnen vertalen. We kunnen tenslotte niet alles begrijpen wat er over God te weten valt, dus het spreekt voor zich dat er woorden in de Bijbel zouden zijn die ons volledige begrip te boven gaan. Dit doet niets af aan woorden zoals Selah, maar kan ze in sommige opzichten een beetje betekenisvoller maken.

Een ander getranscribeerd woord in de Bijbel dat we niet volledig begrijpen, is het woord shigionoth en zijn enkelvoud, shiggaion . Elk van deze woorden komt slechts eenmaal in de Bijbel voor. Het belangrijkste voor ons hier is dat deze twee woorden voorkomen in hoofdstukken die als muziek zijn geschreven en, je raadt het al, ook het woord Selah bevatten.

Shigionoth wordt gevonden in Habakuk 3: 1, aan het begin van Habakuk's gebed / lied dat drie gebruiksmogelijkheden omvat van het woord Selah, "Een gebed van Habakuk, de profeet, volgens Shigionoth."

Shiggaion wordt gevonden in de titel van Psalm 7, " Een shiggaion van David, die hij voor de Heer zong".

Net als het woord Selah weet niemand de exacte betekenis van deze woorden, maar veel geleerden zijn van mening dat shigionoth en shiggaion duidelijk gerelateerd zijn aan muziek. Sommigen geloven dat het te maken heeft met sterke emotie, en de lyrische inhoud van de liedjes waar het wordt gebruikt, zou dit idee zeker ondersteunen.

Selah is belangrijk omdat het ons aanmoedigt om te pauzeren en na te denken

Veel commentatoren denken dat Selah 'pauzeren' of 'reflecteren' bedoelde. Dit kan een verzoek zijn geweest voor de lezer of luisteraar om te pauzeren en na te denken over wat er zojuist is gezegd, of het kan een ruimte zijn geweest voor stemmen om te pauzeren en voor instrumenten die alleen spelen. We weten het niet zeker.

Hoe dan ook, het woord Selah zelf zorgt er inderdaad voor dat we pauzeren en nadenken over wat God zegt, zelfs als we het niet volledig begrijpen. Selah geeft ons de gelegenheid om even weg te nemen van dit gekke, drukke, non-stop leven dat we allemaal hebben en de immense mysteries en wonderen van God overwegen. Paulus spreekt hier in Kolossenzen 2: 2-3 over. Mijn doel is dat ze in hart worden aangemoedigd en verenigd in liefde, zodat ze de volledige rijkdom van volledig begrip kunnen hebben, zodat ze het mysterie van God kennen, namelijk Christus, in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn.

Uiteindelijk is Selah een woord dat ons eraan herinnert om te pauzeren en na te denken over Christus, in wie we alle schatten en kennis vinden. We kunnen nooit echt hopen alles te begrijpen wat God is, en alles wat Christus dagelijks voor ons doet. Wetende dat . . . het is passend dat dit mooie woord Selah, net als ons geloof, net buiten ons volledige begrip ligt.


Jason Soroski is een vader van een homeschool en auteur van A Journey to Bethlehem: Inspirerende gedachten voor Kerstmis en hoop voor het nieuwe jaar . Hij dient als eredienst in Calvary Longmont in Colorado en brengt zijn weekenden door met het verkennen van de Rocky Mountains. Maak verbinding op Twitter, Instagram of op JasonSoroski.net .

Interessante Artikelen