De kracht van dankbaarheid: 21 verzen van Goddank

We hebben zoveel om dankbaar voor te zijn in dit leven. Elke dag weer. Maar de realiteit is dat soms constant leven eisen, worstelingen en zorgen meer ruimte geven om te verslaan dan een hart van dank. Of we vergeten, te midden van drukte en druk, gewoon om te pauzeren en te bedanken voor alles wat God heeft gedaan en nog steeds doet in ons leven.

Soms is het echt een offer om lof en dank te betuigen. We hebben er misschien geen zin in. We worstelen. We zijn moe. Of misschien voelen we ons in de steek gelaten. We denken dat God ver weg lijkt, alsof hij ver weg is, of niet echt geeft om wat ons dwarszit. Pijnlijke levensstromen en verliezen kunnen ons recentelijk in een stroomversnelling brengen.

Maar hier is wat een blijvend verschil kan maken. We hebben elke dag de keuze om hem te bedanken. En met een hart van dankzegging, realiseren we ons dat ongeacht wat we tegenkomen, God niet alleen werkt om onze situaties te veranderen en ons door onze problemen te helpen. Hij doet meer. Hij verandert onze harten. Zijn kracht, door harten van dankbaarheid en geconcentreerde geesten op Hem, maakt de grip los die onze worstelingen over ons hebben. We worden gesterkt door zijn vrede, bijgetankt door zijn vreugde.

Gods Woord is gevuld met veel herinneringen aan hoe krachtig en vitaal een dankbaar hart kan zijn in deze wereld.

De kracht van een dankbaar hart, 7 dingen die het kan doen:

  1. Het houdt onze ogen van onszelf af en helpt ons terug te focussen op God.
  2. Het herinnert ons eraan dat we geen controle hebben, maar dat we een machtige God dienen die er is. Het houdt ons in een plaats van nederigheid en afhankelijkheid van Hem, omdat we erkennen hoeveel we Hem nodig hebben.
  3. Het helpt ons te erkennen dat we zoveel hebben om dankbaar voor te zijn, zelfs voor alle kleine dingen, waarvoor we vaak vergeten Hem te bedanken ... maar ze zijn echt de grootste, belangrijkste dingen in dit leven. Het trekt onze aandacht van onze problemen af ​​en helpt ons in plaats daarvan na te denken over de goedheid van zijn vele zegeningen.
  4. Het herinnert ons eraan dat God de Gever is van alle goede gaven. Het was nooit de bedoeling dat we in dit leven volledig zelfvoorzienend zouden zijn. Een dankbaar hart herinnert ons eraan dat God uiteindelijk onze Aanbieder is, dat alle zegeningen en geschenken ons genadig door Zijn hand worden gegeven.
  5. Een hart van dankbaarheid laat geen ruimte voor klagen. Want het is onmogelijk om echt dankbaar te zijn en tegelijkertijd gevuld met negativiteit en ondankbaarheid.
  6. Het laat de vijand vluchten. De krachten van de duisternis kunnen niet tegen harten zijn die God danken en eren. Onze lof en dankzegging zullen hen doen vluchten.
  7. Het opent de deur voor voortdurende zegeningen. Het nodigt zijn aanwezigheid uit. Onze geest wordt verfrist en vernieuwd in Hem. God houdt ervan zijn kinderen goede gaven te geven. Hij verheugt zich in onze dankbaarheid en giet Zijn Geest en gunst uit boven degenen die Hem eer en dankbaarheid schenken.

21 Dankbaarheid Bijbelverzen van dank uit Gods Woord:

“Oh kom, laten we zingen van vreugde voor de Heer; Laten we vreugdevol schreeuwen naar de rots van onze zaligheid. Laten we in zijn aanwezigheid komen met dankzegging; laten we hem een ​​vreugdevol geluid maken met lofliederen! Want de Heer is een grote God en een grote Koning boven alle goden. 'Ps. 95: 1-3

"Ga zijn poorten binnen met dankzegging en zijn gerechtshoven met lof! Dank hem; zegen zijn naam! Want de Heer is goed; zijn standvastige liefde blijft voor eeuwig en zijn trouw aan alle generaties." Ps. 100: 4-5

"Dank de Heer, want hij is goed, zijn liefde blijft voor altijd." Ps. 118: 29

"Ik zal u loven, HEER, met heel mijn hart; ik zal vertellen over al uw prachtige daden." Ps. 9: 1

"Ik zal de Heer de dank betuigen vanwege zijn gerechtigheid, en ik zal de naam van de Heer, de Allerhoogste, loven." Ps. 07:17

"Laat uw wortels in hem groeien en laat uw leven op hem worden gebouwd. Dan zal uw geloof sterk worden in de waarheid die u werd geleerd, en zult u overvloeien van dankbaarheid." Kol. 2: 7

"En laat de vrede van Christus heersen in uw harten, waartoe u inderdaad in één lichaam werd geroepen; en wees dankbaar." Kol. 3:15

"Wijd uzelf aan het gebed, wees waakzaam en dankbaar." Kol. 4: 2

"Elk goed geschenk en elk perfect geschenk komt van boven en komt neer van de Vader van het licht met wie er geen variatie of schaduw is door verandering." Jakobus 1:17

"Maak je nergens zorgen over, maar laat alles in gebed en smeekbede aan God weten." Phil 4: 6

"Zegen de Heer, o mijn ziel, en alles wat in mij is, zegen zijn heilige naam! Zegen de Heer, o mijn ziel, en vergeet niet al zijn voordelen, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw ziekten geneest, die verlost je leven uit de put, die je kroont met standvastige liefde en genade, die je met het goede bevredigt, zodat je jeugd wordt vernieuwd zoals die van de adelaar. ”Ps. 103: 1-5

"Dank in alle omstandigheden; want dit is de wil van God in Christus Jezus voor jou." 1 Thess. 05:18

"Oh dank aan de Heer, want hij is goed, want zijn standvastige liefde blijft voor altijd!" Ps. 107: 1

"Altijd en voor alles dank aan God de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus", Ef. 5:20

"De Heer is mijn kracht en mijn schild; mijn hart vertrouwt op Hem en ik word geholpen; daarom zal mijn hart juichen, en met mijn lied zal ik Hem danken." Ps. 28: 7

"Ik zal de naam van God met een lied prijzen en Hem grootmaken met dankzegging." Ps. 69:30

"Dank aan de Heer, want hij is goed, want zijn standvastige liefde duurt voor altijd. Dank aan de God van de goden, voor zijn standvastige liefde duurt voor altijd. Dank aan de Heer der heren, want zijn standvastige liefde duurt voor altijd; aan hij die alleen grote wonderen doet, want zijn standvastige liefde blijft voor altijd; voor hem die door begrip de hemel heeft gemaakt, want zijn standvastige liefde voor altijd standhoudt; ... "Ps. 136: 1-5

"Daarom, laten we dankbaar zijn, omdat we een koninkrijk ontvangen dat niet kan worden geschud, en zo God op aanvaardbare wijze aanbidden met eerbied en ontzag, want onze" God is een verterend vuur. "Hebr. 12: 28-29

"God zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave!" 2 Kor. 9:15

"Wij danken u, Heer God, de Almachtige, Degene die is en die was, omdat u uw grote kracht hebt genomen en bent begonnen te regeren." Openb. 11:17

"Amen! Lof en glorie en wijsheid en dank en eer en macht en kracht zijn voor onze God voor eeuwig en altijd. Amen!" Openb. 7:12

Een dankbaar gebed

Lieve God,

Bedankt voor je geweldige kracht en werk in ons leven, bedankt voor je goedheid en voor je zegeningen over ons. Bedankt dat u in staat bent om hoop te brengen, zelfs in de moeilijkste tijden, en ons versterkt voor uw doeleinden. Bedankt voor je grote liefde en zorg. Bedankt voor je genade en gratie. Bedankt dat je altijd bij ons bent en ons nooit zult verlaten. Bedankt voor je ongelooflijke opoffering, zodat we vrijheid en leven kunnen hebben. Vergeef ons voor wanneer we je niet genoeg bedanken, voor wie je bent, voor alles wat je doet, voor alles wat je hebt gegeven. Help ons om onze ogen en onze harten opnieuw op u te richten. Vernieuw onze geest, vul ons met uw vrede en vreugde. We houden van je en we hebben je nodig, deze dag en elke dag. We geven je lof en dank, want alleen jij bent het waard!

In Jezus naam,

Amen.

Debbie McDaniel is een schrijver, pastors vrouw, moeder van drie geweldige kinderen (en veel huisdieren). Ga elke ochtend met haar mee op de facebookpagina van Fresh Day Ahead, //www.facebook.com/DebbieWebbMcDaniel, voor dagelijkse aanmoediging om een ​​sterk, gratis, hoopvol leven te leiden. Vind haar ook op //twitter.com/debbmcdaniel en //www.debbiemcdaniel.com.VOLGENDE POST Wat we kunnen leren van de reactie van Mike Pence op de menigte Lees meer Debbie McDaniel Wat we kunnen leren van de reactie van Mike Pence op de menigte maandag 21 november 2016

Interessante Artikelen