Het zondaarsgebed - 4 voorbeelden voor redding

Wat is het gebed van de zondaar?

Het zondaarsgebed is een christelijke term voor een gebed dat wordt gezegd wanneer iemand zich van hun zonde wil bekeren, God om vergeving en geloof in de staat wil vragen in het leven, de dood en de opstanding van Jezus Christus. Romeinen 10: 9-10 zegt dat "als u met uw mond verklaart:" Jezus is Heer ", en in uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, u zult worden gered. Want het is met je hart dat je gelooft en gerechtvaardigd bent, en het is met je mond dat je je geloof belijdt en gered bent. "

Miljoenen zijn tot een reddende relatie met Jezus Christus gekomen door kerkdiensten, vrienden en familie die hen in een heilsgebed hebben geleid. Het zijn echter geen woorden in een gebed die redden. Jezus Christus alleen heeft de macht om door geloof te redden. JD Greerer legt het goed uit: 'Het is niet het gebed dat redt; het is de bekering en het geloof achter het gebed dat verlossing inhoudt. Mijn zorg is dat het teveel benadrukken van het gebed vaak (hoewel onbedoeld) de primaire instrumenten heeft verdoezeld om het heil te behouden: berouw en geloof. '

De vier onderstaande voorbeelden van het zondaarsgebed kunnen u helpen communiceren met God dat u zich bekeert van uw zonde, zijn vergeving accepteert en Jezus Christus als uw Heer en Verlosser accepteert.

The Sinner's Prayer (door Dr. Ray Pritchard)

Heer Jezus, ik heb u te lang uit mijn leven gehouden. Ik weet dat ik een zondaar ben en dat ik mezelf niet kan redden. Ik zal niet langer de deur sluiten als ik je hoor kloppen. Door geloof ontvang ik dankbaar je gave van redding. Ik ben bereid je te vertrouwen als mijn Heer en Heiland. Dank u, Heer Jezus, voor uw komst naar de aarde. Ik geloof dat jij de Zoon van God bent die aan het kruis stierf voor mijn zonden en op de derde dag opstond uit de dood. Bedankt dat je mijn zonden hebt gedragen en me het geschenk van het eeuwige leven hebt gegeven. Ik geloof dat je woorden waar zijn. Kom in mijn hart, Heer Jezus, en wees mijn Redder. Amen.

Als u dit gebed in oprecht geloof hebt gebeden, wilt u misschien uw initialen bij het gebed plaatsen samen met de datum van vandaag als een herinnering dat u in geloof tot Christus bent gekomen en hem vertrouwt als uw Heer en Verlosser.

Sinner's Prayer From Scripture - (Psalm 51, King David)

"Heb medelijden met mij, o God,

volgens uw onfeilbare liefde;

volgens uw grote compassie

wis mijn overtredingen uit.

Was al mijn ongerechtigheid weg

en reinig mij van mijn zonde.

Want ik ken mijn overtredingen,

en mijn zonde ligt altijd voor mij.

Tegen jou, alleen jij, heb ik gezondigd

en gedaan wat kwaad is in jouw ogen,

zodat u gelijk krijgt wanneer u spreekt

en gerechtvaardigd wanneer U oordeelt.

Ik ben zeker een zondaar geweest vanaf mijn geboorte,

zondig vanaf het moment dat mijn moeder me verwekte ...

Reinig mij met hysop en ik zal rein zijn;

was me en ik zal witter zijn dan sneeuw ...

Creëer in mij een zuiver hart, o God,

en vernieuw een standvastige geest in mij.

Werp me niet uit Uw aanwezigheid

of neem Uw Heilige Geest van mij weg.

Herstel mij de vreugde van Uw redding

en geef me een gewillige geest om me te ondersteunen.

Dan zal ik overtreders Uw wegen leren,

en zondaars zullen naar U terugkeren.

The Sinners Prayer (door John Barnett)

Het volgende gebed drukt het verlangen uit om vertrouwen alleen aan Christus over te dragen voor eeuwig behoud. Als de woorden ervan spreken over het verlangen van je eigen hart, kan het bidden ervan de schakel zijn die je met God verbindt.

Lieve God, ik weet dat ik een zondaar ben en er is niets dat ik kan doen om mezelf te redden. Ik beken mijn volledige hulpeloosheid om mijn eigen zonde te vergeven of om me een weg naar de hemel te banen. Op dit moment vertrouw ik alleen op Christus als Degene die mijn zonde droeg toen Hij stierf aan het kruis. Ik geloof dat Hij alles deed wat ooit nodig zal zijn om in jouw heilige aanwezigheid te staan. Ik dank u dat Christus uit de dood is opgewekt als garantie voor mijn eigen opstanding. Zo goed als ik kan, geef ik nu mijn vertrouwen aan Hem over. Ik ben dankbaar dat Hij beloofde me te ontvangen ondanks mijn vele zonden en mislukkingen. Vader, ik neem u aan uw woord. Ik dank je dat ik de dood onder ogen kan zien nu je mijn Redder bent. Bedankt voor de verzekering dat je met me door de diepe vallei loopt. Bedankt voor het horen van dit gebed. In Jezus naam. Amen.

Ben je klaar om een ​​leven voor Christus te leven en je geloof te belijden? Word lid van onze grote biddende gemeenschap in de reacties hieronder en word aangemoedigd terwijl anderen het met je vieren!


Dit artikel maakt deel uit van ons grotere hulpmiddel Gebeden, bedoeld om uw gebedsleven te inspireren en aan te moedigen wanneer u onzekere tijden tegemoet gaat. Bezoek onze meest populaire gebeden als je je afvraagt ​​hoe je moet bidden of wat je moet bidden. Vergeet niet dat de Heilige Geest voor ons tussenkomt en God kent uw hart, zelfs als u de woorden om te bidden niet kunt vinden.

Gebed voor genezing

Gebed om kracht

Gebed voor bescherming

Ochtendgebeden

Goede nacht gebeden

Serenity Prayer

Een verjaardagsgebed

Sinner's Prayer

Gebed om vergeving

Gebed om leiding

Voorbede

Gebed voor vrede

Gebed om geloof

Gebed voor liefde

Nu is ons nieuwe dagelijkse gebed devotioneel beschikbaar! Een gemakkelijke manier om je dag te beginnen met bidden, lees het gebed van vandaag en meld je aan om per e-mail te ontvangen.

Interessante Artikelen