12 Kerstgebeden - Ervaar vreugde en gezinsgeluk deze vakantie

Wanneer we de feestdagen naderen, worden we geconfronteerd met nog een andere gelegenheid om te midden van alle opwinding, decoraties en commercialisering te pauzeren, om opnieuw de oorsprong van Kerstmis te overwegen - Degene wiens geboorte we vieren. Laten we de ware betekenis van waarom we in deze tijd van het jaar vieren niet vergeten. Vier de baby Jezus en vertrouw vandaag op Hem als Redder.

Denk na over de vreugde en hoop van de feestdagen met deze kerstgebeden:

 • Een gebed om Kerstmis eenvoudig te houden
 • Een gebed om te onthouden waar Kerstmis om draait
 • Een gebed voor vrede tijdens de feestdagen
 • Kerstavond Benediction
 • Een kort dankgebed
 • Een gebed om God tijdens de feestdagen centraal te houden
 • Een gebed voor de vrolijke en niet-zo-vrolijke
 • Een gebed om opnieuw scherp te stellen tijdens de feestdagen
 • Een gebed voor de dagen na Kerstmis
 • Een kerstboom zegen
 • Heer, herinner me gebed
 • Gelukkige verjaardag Jezus gebed
 • Een christimas gebed van dank

1. Een gebed om Kerstmis eenvoudig te houden

Geachte heer, laat ons u niet missen dit kerstseizoen. Help ons om onze activiteiten en tradities te vereenvoudigen, zodat we ons feest kunnen richten op uw geboorte. Dank U dat U de Vredevorst bent en ik vraag U om die bovennatuurlijke vrede in ons hart te regeren. Bedankt voor de eenvoudige maar levensveranderende boodschap van je liefde voor ons. In Jezus 'Naam, Amen.

~ Melanie Chitwood

2. Een gebed om te onthouden waar Kerstmis om draait

Heer, ik dank U dat u naar de aarde bent gekomen zodat U mij kunt verlossen. Wanneer ik denk aan de mate waarin U bereid was te gaan om mij te redden, doet het me willen schreeuwen, vieren en huilen met dankbaarheid. Je houdt zoveel van me en ik ben zo dankbaar voor die liefde. Zonder jou zou ik nog steeds verloren zijn en in zonde. Maar vanwege alles wat U voor mij hebt gedaan, ben ik vandaag vrij; mijn leven is gezegend; Jezus is mijn Heer; De hemel is mijn thuis; en Satan heeft niet het recht mij te beheersen. Ik zal je eeuwig dankbaar zijn voor alles wat je hebt gedaan om me te redden! Ik bid dit in Jezus 'naam!

~ Rick Renner

3. Een gebed voor vrede tijdens de feestdagen

Heer, in een tijd waarin elk hart gelukkig en licht moet zijn, worstelen velen van ons met de zwaarte van het leven - lasten die de vreugde recht uit onze kerstkousen stelen. Gekke weerrampen treffen nietsvermoedende gebieden, verwoesten vreedzame huizen en onderbreken het leven van nietsvermoedende bewoners. Er komt een tragedie terwijl onschuldige slachtoffers lijden en een innerlijke stem fluistert: 'Wees bang!' We hebben je vrede nodig, Jezus.

Heer, we huilen nog steeds de prachtige boodschap, ineengedoken onder wintermutsen op met sneeuw bedekte portieken, of uit kerken, geleid door enthousiaste muzikanten of koorleden. Toch bekennen we dat ons hart te vaak wordt vervuld met een ander wonder: afvragen wanneer de rekeningen worden betaald, wanneer de terreur zal stoppen, wanneer rust zal komen. Zal het ooit? Is de boodschap nog steeds waar?

Roep dat goede nieuws weer op in een wereld waar zorgen, geen vrede heerst. Maak deze kerst echt in ons hart. Nooit hadden we Uw vreugde en vrede meer nodig dan nu. Bedankt voor het geschenk van Jezus, onze Immanuel, het vleesgeworden Woord. Vergeef ons dat we vergeten - dat uw liefde nooit verandert, nooit vervaagt en dat u nooit het doel waarvoor u bent gekomen verlaat: ons redden van onze zondige toestand en ons eeuwig leven geven, de vreugde van de relatie met een heilige God. Je geboorte - en je dood - bezegelde je belofte voor altijd aan ons.

Voor degenen wiens harten worden gehavend door verdriet of verbroken relaties, voor degenen wiens leven alleen conflicten en verwarring kennen, voor degenen wier lichamen moe zijn en getest buiten hun vermogen om dit jaar te verdragen - kostbare Verlosser, breng ze dicht bij U. Laat ze weten. Je bent nog steeds dezelfde Jezus die uit een maagd werd geboren, niet in een ziekenhuis maar in een dierenstal, in een kribbe. Je bent nog steeds Degene die wordt gestuurd door een hemelse Vader die geen veroordeling voor onze zonden aanbood, maar liefde en vergeving - en dagelijkse, goddelijke gemeenschap.

We hebben niet alleen Uw vrede en vreugde nodig; Heer, we hunkeren ernaar. Je hebt rust beloofd voor de vermoeiden, overwinning voor de strijdkrachten, vrede voor de angstigen en acceptatie voor de gebroken harten - niet alleen met Kerstmis, maar elke dag van elk jaar.

Laat de vreugde in ons los die verpletterd is door trots, verkeerde prioriteiten of wereldgebeurtenissen. Haal de bolwerken neer die ons veel te lang gevangen hebben gehouden. Blus de vlammen van bezorgdheid die ons beroven van een kalme, stille geest. Toon ons opnieuw de schoonheid van die heilige nacht zoveel eeuwen geleden.

Uw naam wordt nog steeds 'Wonderbaar' genoemd, 'Raadgever', 'De machtige God', 'De eeuwige vader' en 'De prins van de vrede'. Als uw kinderen schreeuwen we om een ​​nieuwe vulling en een nieuw besef van Wie je bent. We kiezen door geloof om het “goede nieuws van grote vreugde” tot een realiteit te maken in ons eigen leven, zodat anderen ons kunnen zien als verlichte levensbomen, die naar jou wijzen deze kerst. We weten dat op een dag elke knie zal buigen en elke tong zal bekennen dat U Heer bent. En we weten ook dat vrede op aarde alleen kan komen als harten vrede met U vinden.

Je bent nog steeds onze vreugde. Je bent nog steeds onze vrede. Je bent niet langer een baby in de kribbe. U bent heer der heren en koning der koningen. En we vieren U nog steeds als Heer - deze Kerstmis en altijd.

~ Rebecca Barlow Jordan

4. Kerstavond Benediction / Prayer

Mogen jullie vervuld worden met het wonder van Maria, de gehoorzaamheid van Jozef, de vreugde van de engelen, de gretigheid van de herders, de vastberadenheid van de wijzen en de vrede van het Christuskind. Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest zegenen u nu en voor altijd.

5. Een kort kerstgebed Bedankt

Dank God dat je je zoon op een glorieuze nacht hebt gestuurd om als maagd te worden geboren, een perfect leven te leiden en aan het kruis te sterven voor mijn zonden. Bedankt dat hij drie dagen later uit de dood is opgestaan ​​en dat we deze kerst en elke kerst de gave van het eeuwige leven kunnen vieren door Jezus Christus. Amen.

6. Een gebed om God tijdens de feestdagen centraal te houden

Heer, wij aanbidden U tijdens deze kerstperiode. U bent onze geweldige raadgever, machtige God, eeuwige Vader en Vredevorst (Jesaja 9: 6). We kiezen ervoor om u in het middelpunt van ons gezinsleven te plaatsen terwijl we uw geboorte vieren. Houd ons afleiding en help ons om u uit te nodigen voor al onze gezinsactiviteiten. Leer ons bidden en help ons om u in onze familie te verheerlijken en te aanbidden in deze drukke tijd van het jaar. Geef ons een geest van wijsheid en openbaring zodat we U beter kunnen kennen (Efeziërs 1:17). Bedankt dat je Immanuel bent, "God met ons." Open onze ogen om dit elke dag te realiseren terwijl we met anderen omgaan. Help ons vriendelijk en medelevend te zijn voor elkaar, elkaar te vergeven, net zoals U ons vergaf (Efeziërs 4:32). Laat ons creatieve manieren zien om lief te hebben en te zorgen voor mensen buiten ons huis. Vul ons in overlopen met Uw liefde voor de verlorenen. Leer ons vriendelijke daden te doen aan hen die in deze tijd van het jaar in nood zijn. Moge onze familie een verfrissing en licht voor anderen zijn. Wij vragen U om met redding diegenen in onze familie aan te raken die U niet kennen [Noem die individuen]. Open hun hart voor Uw grote liefde voor hen. Help ons om uw waarheid te delen en uw licht te zijn. Je bent de Heiland van de wereld.

Wij houden van Uw Woord en kiezen ervoor om het centraal te stellen in ons gezinsleven. Uw Woord is levend en actief - het is scherper dan enig tweesnijdend zwaard - het beoordeelt de gedachten en houdingen van onze harten (Hebreeën 4:12). We verlangen ernaar onszelf elke dag spiritueel in overeenstemming te brengen met U en Uw Woord. We willen uw Woord bidden met uw autoriteit en met meer geloof en gehoorzaamheid in ons leven als we dit nieuwe jaar naderen. Wij verheugen ons in het volgen van Uw inzettingen als iemand zich verheugt in grote rijkdom. We mediteren over uw voorschriften en overwegen uw manieren. We verheugen ons in uw besluiten. We zullen uw woord niet verwaarlozen. Open onze ogen zodat we prachtige dingen in Uw wet kunnen zien. Wij rennen op het pad van Uw bevelen, want U hebt onze harten vrijgemaakt (Psalm 119: 14-16, 18, 32).

Heer, we willen gepassioneerd zijn over de dingen waar u gepassioneerd over bent. Help elk gezinslid om een ​​bijbelstudent te zijn. Leer ons om Uw Woord hardop te bidden in onze gezinsvoedingen op zo'n manier dat we machtige geestelijke doorbraken in ons huis, vrienden, school en werkplek zien. Help ons profetische beloften en decreten uit Uw Woord te verklaren. We willen de levengevende kracht van Uw Woord dagelijks in ons gezin ervaren. Toon ons de waarheid in Uw Woord en breng het tot leven door onze gebeden. Open de ogen van ons hart zodat we verlicht kunnen worden om de hoop te kennen waartoe U ons hebt geroepen, de rijkdom van onze glorieuze erfenis in U en uw onvergelijkbare grote macht (Efeziërs 1: 18-19). In Jezus 'naam, Amen.

7. Een gebed voor de Merry ... en de Not-So-Merry

Vader God, wij danken U en prijzen U vandaag voor het wonder van de geboorte van Uw Zoon. Bedankt voor het brengen van geweldige VREUGDE over de hele wereld! Bedankt dat je ons de verzekering hebt gegeven dat, omdat je naar ons toe bent gekomen in de vorm van een mens, wij die in Jezus geloven, met absolute zekerheid kunnen weten dat we de eeuwigheid met je zullen doorbrengen.

We danken U, Heer, voor de vele redenen die ons een vrolijk kerstfeest hebben gegeven. En we verheugen ons voor elke zegen. Nieuw leven. Nieuwe liefde. Een thuis. Een baan. Nieuwe kansen. Tweede kansen. En meer.

Wij weten, Here, dat U de zon en de maan brengt en de sterren in beweging zet. Je vertelt de oceaan waar te stoppen en de sneeuw wanneer te beginnen. En we danken U voor het machtige geschenk van Uw creatie.

Bedankt, Vader, voor spirituele leiders en met geloof vervulde vrienden die ons blijven bemoedigen als we bijna opgeven.

En hoewel we vandaag vele redenen hebben om ons te verheugen, Heer, weten we ook dat 25 december om een ​​hele reeks redenen niet zo vrolijk kan zijn. We bidden voor degenen die deze kerst verlies lijden: relationeel, financieel, spiritueel en fysiek.

We bidden voor degenen die omgaan met het houden van een verloren persoon en onze vrienden en familieleden wier harten ver van U zijn. We bidden voor mensen die te maken hebben met werkloosheid en verslavingen en chronische ziekte ... en eindeloze pijn en allerlei soorten frustraties. Dank U, Heer, dat U De Wonderbare Raadgever en Vredevorst bent, zelfs in het midden van onze niet-zo-vrolijke omstandigheden.

Tenslotte, Heer, vragen wij U om ons vrede te schenken. Vrede in onze huizen, vrede in onze kerken en vrede in ons hart, wanneer de wereld om ons heen uit de hand loopt. Help ons om gefocust te blijven op U, deze Kersttijd en altijd. Bedankt dat je de hele wereld genoeg liefhebt om het grootste geschenk, je zoon, te sturen, zodat we echt een hele fijne kerst kunnen hebben. In Jezus 'naam, Amen.

~ Steph Raquel

8. Een gebed om opnieuw scherp te stellen tijdens de feestdagen

Lieve God, soms raak ik te verstrikt in de kerstcommercialiteit. OK, vaak. Vandaag ga ik mijn hart opnieuw richten en onthouden waarom ik deze prachtige dag überhaupt vier. Ik vier vandaag Jezus ... en elke dag! In Jezus 'naam, Amen.

~ Sharon Jaynes

9. Een gebed voor de dagen na Kerstmis

Lieve God, help ons ons vandaag op je te concentreren en te bedenken dat het geschenk van Christus, Immanuel, ons meest waardevolle geschenk is voor het hele jaar door. Vul ons met je vreugde en de vrede van je Geest. Richt onze harten en gedachten op u. Bedankt voor je herinnering dat je zowel in de seizoenen als in de seizoenen van gebrokenheid nog steeds bij ons bent. Je verlaat ons nooit. Bedankt voor je dagelijkse aanwezigheid in ons leven, dat we er zeker van kunnen zijn dat je hart naar ons gericht is, je ogen over ons zijn en je oren open staan ​​voor onze gebeden. Dank u dat u ons omringt met gunst als met een schild, we zijn veilig onder uw zorg. We kiezen ervoor vandaag dicht bij u in de buurt te komen ... In Jezus 'naam, Amen.

~ Debbie McDaniel

10. Een kerstboomzegening (overgenomen uit Psalm 96 en Ezechiël 17)

Zing voor de HEER een nieuw lied; zing voor de HEER, heel de aarde. Zing voor de HEER, prijs zijn naam; verkondig zijn redding dag na dag. Verkondig zijn glorie onder de natiën, zijn prachtige daden onder alle volkeren. Want de HEERE is groot, en zeer waardig; hij moet gevreesd worden boven alle goden. Want alle goden der heidenen zijn afgoden, maar de HEERE heeft de hemelen gemaakt. Pracht en majesteit staan ​​voor hem; kracht en glorie zijn in zijn heiligdom. Schrijf aan de HEER toe, al jullie families van naties, schrijf aan de HEER heerlijkheid en sterkte. Schrijf aan de HEER de eer toe die zijn naam toekomt; breng een offer en kom naar zijn rechtbanken. Aanbid de HEER in de pracht van zijn heiligheid; beef voor hem, de gehele aarde. Zeg onder de volken: "De HEER regeert." De wereld is stevig gevestigd en kan niet worden bewogen; hij zal de mensen met billijkheid beoordelen. Laat de hemel zich verheugen, laat de aarde blij zijn; laat de zee weerklinken en alles wat erin zit. Laat de velden vrolijk zijn en alles wat erin is; laat alle bomen van het bos zingen van vreugde. Laat de hele schepping zich verheugen voor de HEER, want hij komt, hij komt om de aarde te oordelen. Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid en de volken in zijn trouw. - Psalm 96 “Dit is wat de Soevereine HEER zegt: ik zal zelf een scheut nemen vanaf de top van een ceder en deze planten; Ik zal een zacht takje van zijn bovenste scheuten afbreken en het op een hoge en hoge berg planten. Op de berghoogten van Israël zal ik het planten; het zal takken produceren en vruchten dragen en een prachtige ceder worden. Vogels van elke soort zullen erin nestelen; ze zullen beschutting vinden in de schaduw van zijn takken. Alle bomen van het bos zullen weten dat Ik, de HEER, de hoge boom naar beneden haal en de lage boom lang laat worden. Ik droog de groene boom op en laat de droge boom bloeien. "'Ik, de HEER, heb gesproken en ik zal het doen.'" - Ezechiël 17: 22-24

11. 'Heer, herinner me' Gebedslied

Als ik het nieuws hoor en een nieuwe oorlog hoor is begonnen

En ik vraag me af of God aan beide kanten staat

Ik hoor kogel, spijker of handboei, hij droeg ze allemaal en in het licht is mijn hart zo donker als dat van iemand anders

Heer, herinner me eraan

Heer, herinner me eraan

Dat de herders de engelen de stilte in het veld hoorden breken

Dat de wijze mannen een baby vonden en dat ze niet anders konden dan knielen

Dat degene die ons huilen hoorde, een kind in de kribbe sliep

Heer, herinner me eraan

Omdat het Kerstmis is en ik wil het onthouden

~ Jon Guerra

12. Gefeliciteerd Jezusgebed

Vader, vandaag vier ik de realiteit van Uw aanwezigheid in mijn leven. Ik vier je geboorte, je leven, je dood en je opstanding. En terwijl ik vier, Heer, help me om "God met huid op" te zijn voor degenen in nood om mij heen. Open mijn ogen en laat me ze zien zoals U ze ziet! Ik hou van je. Gefeliciteerd Jezus! In Jezus naam, Amen.

~ Mary Southerland, vriendinnen in God

13. Een kerstgebed Bedankt

Geachte heer, laat ons u niet missen dit kerstseizoen. Help ons om onze activiteiten en tradities te vereenvoudigen, zodat we ons feest kunnen richten op uw geboorte. Dank U dat U de Vredevorst bent en ik vraag U om die bovennatuurlijke vrede in ons hart te regeren. Bedankt voor de eenvoudige maar levensveranderende boodschap van je liefde voor ons. In Jezus 'Naam, Amen.


Dit artikel maakt deel uit van onze grotere bronnenbibliotheek voor Kerstmis en Advent rond de gebeurtenissen voorafgaand aan de geboorte van Jezus Christus. We hopen dat deze artikelen je helpen de betekenis en het verhaal achter belangrijke christelijke feestdagen en datums te begrijpen en je aanmoedigen als je de tijd neemt om na te denken over alles wat God voor ons heeft gedaan door zijn zoon Jezus Christus!

Wat is kerstmis? Inzicht in geschiedenis, oorsprong en tradities

De geboorte van Jezus: Bijbelverhalen en Bijbelverzen

Kerst Bijbelverzen & Schriftverhaal

Komstkroon en kaarsen: de betekenis, geschiedenis en traditie begrijpen

Advent Gebeden

Interessante Artikelen