Wat is geloof en waarom is het belangrijk?

Geloof. Het is een woord dat we de hele tijd rond horen gooien. Houd het geloof. In geloof wandelen. Geloof hebben. Dus wat is geloof? Geloof heeft verschillende definities.

1. Volledig vertrouwen of vertrouwen in iemand of iets.

2. Sterk geloof in God of in de doctrines van een religie, gebaseerd op geestelijk inzicht in plaats van waarheid.

3. Een systeem van religieus geloof.

4. Een vaste overtuiging of theorie

Wat zegt de Bijbel over geloof?

De Bijbel zegt dat geloof vertrouwen is in waar we op hopen en de verzekering dat de Heer werkt, ook al kunnen we het niet zien. Geloof weet dat, ongeacht de situatie, in ons leven of die van iemand anders, de Heer erin werkt.

Het Hebreeuwse woord voor geloof is emunah, wat 'ondersteuning' betekent. Dit is perfect omdat geloof voor ons als 'de ondersteuning van de Heer' is omdat hij in elke situatie voor zijn glorie werkt. Ongeacht wat we denken, Hij weet altijd het beste, en er zijn vele keren dat we moeten zien door geloof en niet door onze eigen ogen.

5 Bijbelverzen over geloof:

  • "En Abraham geloofde in de Heer, en de Heer beschouwde hem rechtvaardig vanwege zijn geloof." - Genesis 15: 6, NLT
  • “Geloof toont de realiteit van waar we op hopen; het is het bewijs van dingen die we niet kunnen zien. Door hun geloof verdienden de mensen in vroeger tijden een goede reputatie. Door geloof begrijpen we dat het hele universum werd gevormd op bevel van God, dat wat we nu zien niet voortkwam uit iets dat kan worden gezien. ”- Hebreeën 11: 1-3, NLT
  • “Toen het volk van Israël de machtige macht zag die de Heer tegen de Egyptenaren had ontketend, waren ze vol ontzag voor hem. Ze hebben hun vertrouwen gesteld in de Heer en zijn dienaar Mozes. ”- Exodus 14:31, NLT
  • 'Zorg ervoor dat je de Heer vreest en hem trouw dient. Denk aan alle geweldige dingen die hij voor je heeft gedaan. '-1 Samuël 12:24
  • “Hij zal zijn gelovigen beschermen, maar de goddelozen zullen verdwijnen in de duisternis. Niemand zal alleen door geloof slagen. ”-1 Samuël 2: 9

Waar komt geloof vandaan?

"Want het is door genade dat u gered bent, door geloof - en dit is niet van uzelf, het is de gave van God - niet door werken, zodat niemand kan opscheppen." -Efeziërs 2: 8-9

Geloof kan alleen voortkomen uit een nieuw hart, geregenereerd door God; daarom is geloof een geschenk van God. Het is de unieke manier waarop God zijn volk redt. We versterken ons geloof door de Bijbel te lezen en het evangelie te horen. Hoe meer we onszelf onderdompelen in waarheid, hoe meer ons vertrouwen groeit. Iedereen die gered is, is begaafd geloof. Het is het vermogen om te geloven dat God is wie Hij zegt dat Hij is, Hem vertrouwend in alle dingen voor alle dingen. Geloof helpt ook om ongeloof te bestrijden en motiveert ons om te doen wat God van ons verlangt. We groeien niet alleen ons geloof door de Schrift te lezen en in onze eigen tijd te bidden, maar ook door de boodschap in de kerk met andere gelovigen te horen.

Rechtvaardiging door geloof betekent dat God de straf voor onze zonden heeft weggenomen en ons rechtvaardig heeft verklaard. Door Gods werk hebben we vrede met onze Heer Jezus Christus.

"Daarom hebben we, omdat we door geloof recht zijn gemaakt in Gods ogen, vrede met God vanwege wat Jezus Christus, onze Heer, voor ons heeft gedaan." Romeinen 5: 1 (NLT)

Wat is het verschil tussen geloof en geloof?

Geloof en overtuiging worden vaak in dezelfde context gebruikt, soms uitwisselbaar, maar ze zijn niet helemaal hetzelfde. Geloof is een uitgesproken mening over een idee of wereldbeeld. Overtuigingen zijn ook meningen die u vormt over wat u leest, hoort of ziet. Overtuigingen kunnen in de loop van de tijd veranderen naarmate je groeit en nieuwe dingen leert. Geloof is niet iets waar je aan begint en waarvan je bouwt; geloof kan alleen worden ontvangen, het moet door God worden gegeven. Echt geloof kan twijfels en vragen aannemen, maar het blijft intact. We kunnen groeien in ons geloof, maar de basis is altijd hetzelfde. Jakobus 2:19 zegt:

'Je gelooft dat er één God is. Goed! Zelfs de demonen geloven dat - en huiveren.'

Je kunt geloven dat er een God is, zelfs dat er één God is, maar geloof je dat Hij jouw God is? God produceert geloof in ons door ons nieuwe harten te geven en onze ogen te openen om te zien dat Hij onze God is en dat we Hem nodig hebben. Verandert uw geloof in God de manier waarop u uw leven leidt? Sommigen zeggen dat ze in God geloven, maar de manier waarop ze hun leven leiden verandert niet; ze worden gemotiveerd door andere factoren. Geloof verandert hoe we ons leven leiden, geloof motiveert ons om in het leven te blijven bewegen.

Geloof in de Bijbel betekent erop vertrouwen dat Gods Woord de waarheid is. Het geloof dat God in ons begon, zal groeien als het wordt blootgesteld aan Gods Woord. Het is weten dat elke keer dat je de Bijbel leest, het woord van God in je wordt meegedeeld. De Bijbel zegt dat geloof niet dom of irrationeel is. Het is ook geen gevoel van nabijheid tot God. In plaats daarvan is geloof in staat God te vertrouwen voor wat Hij in Zijn Woord heeft beloofd.

5 voorbeelden van mensen in de Bijbel die geloof hadden

1. Maria was trouw aan God toen zij werd uitgekozen als moeder van zijn zoon. Mary vertrouwde haar God en de rol die hij voor haar had gekozen.

"De engel antwoordde: 'De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Dus de heilige die zal worden geboren, zal de Zoon van God worden genoemd. Zelfs Elizabeth, uw familielid, krijgt een kind op haar oude dag, en zij waarvan gezegd werd dat ze niet zwanger kon worden, is in haar zesde maand, want geen woord van God zal ooit falen. ' "Ik ben de dienaar van de Heer, " antwoordde Mary. "Moge uw woord aan mij worden vervuld." Toen verliet de engel haar. " -Luke 1: 35-38

2. Abraham had geloof in God toen hij werd geroepen om zijn enige zoon te offeren als een brandoffer. Hij vertrok de volgende ochtend nadat God hem had verteld waar hij heen moest gaan, hij geloofde dat God zou voorzien.

"Enige tijd later testte God Abraham. Hij zei tegen hem: 'Abraham!' "Hier ben ik, " antwoordde hij. Toen zei God: "Neem je zoon, je enige zoon, van wie je houdt - Isaac - en ga naar het gebied van Moriah. Offer hem daar als een brandoffer op een berg, ik zal je laten zien .' De volgende ochtend vroeg stond Abraham op en laadde zijn ezel. Hij nam twee van zijn dienaren en zijn zoon Isaac mee. Toen hij genoeg hout had gezaagd voor het brandoffer, ging hij op weg naar de plaats waar God hem over had verteld. op de derde dag keek Abraham op en zag de plaats in de verte. Hij zei tegen zijn dienaren: "Blijf hier met de ezel terwijl ik en de jongen daarheen gaan. We zullen aanbidden en dan zullen we naar u terugkomen." Abraham nam het hout voor het brandoffer en plaatste het op zijn zoon Isaac, en hij droeg zelf het vuur en het mes. Terwijl de twee samen verder gingen, sprak Isaac en zei tegen zijn vader Abraham: 'Vader?' 'Ja mijn zoon?' Abraham antwoordde: "Het vuur en het hout zijn hier, " zei Isaak, "maar waar is het lam voor het brandoffer?" Abraham antwoordde: 'God zelf zal voor het brandoffer zorgen, mijn zoon.' En ze gingen samen verder. " -Genese 22: 1-8

3. Shadrach, Meshach en Abednego hadden vertrouwen toen ze door koning Nebukadnezar in de vurige oven werden gegooid. Ze twijfelden er niet aan dat God hen zou redden.

"Als we in de brandende oven worden gegooid, kan de God die we dienen ons ervan verlossen, en hij zal ons verlossen uit de hand van Uwe Majesteit. Maar zelfs als hij dat niet doet, willen we dat u weet, Uwe Majesteit, dat wij zal uw goden niet dienen of het beeld van goud aanbidden dat u hebt ingesteld. ”- Daniël 3: 17-18

"Ze zagen dat het vuur hun lichamen niet had geschaad, noch was een haar op hun hoofd gezongen; hun gewaden waren niet verschroeid en er was geen geur van vuur op hen. Toen zei Nebukadnessar: 'Geprezen zij de God van Shadrach, Meshach en Abednego, die zijn engel heeft gestuurd en zijn dienaren heeft gered! Ze vertrouwden op hem en tartten het bevel van de koning en waren bereid hun leven op te geven in plaats van elke god te dienen of te aanbidden behalve hun eigen God. " -Daniel 3: 27-28

4. Esther had er vertrouwen in om onaangekondigd naar de koning te gaan en het plan van Haman om de Joden te doden bloot te leggen.

"Toen de woorden van Esther aan Mordechai werden gerapporteerd, stuurde hij dit antwoord terug: 'Denk niet dat omdat u in het huis van de koning bent, u alleen van alle Joden zult ontsnappen. Want als u op dit moment zwijgt, verlichting en verlossing voor de Joden zullen opstaan ​​uit een andere plaats, maar jij en je vaders familie zullen vergaan. En wie weet, behalve dat je zo lang als dit naar je koninklijke positie bent gekomen? ' Toen stuurde Esther dit antwoord naar Mordecai: "Ga heen, verzamel alle Joden die in Susa zijn en vast voor mij. Eet of drink niet gedurende drie dagen, nacht of dag. Ik en mijn bedienden zullen vasten zoals jij. Wanneer als dit gedaan is, zal ik naar de koning gaan, ook al is het tegen de wet. En als ik verga, sterf ik. '' - Est 4: 12-16

5. Mozes had geloof toen God hem vroeg om de Israëlieten uit Egypte en over de rode zee te leiden, weg van alles wat ze wisten.

"Toen Farao naderde, keken de Israëlieten op, en daar waren de Egyptenaren die achter hen aan marcheerden. Ze waren doodsbang en riepen tot de HEER. Ze zeiden tegen Mozes:" Was het omdat er geen graven in Egypte waren waar u ons naartoe bracht de woestijn om te sterven? Wat heb je ons gedaan door ons uit Egypte te halen? Zeiden we niet tegen je in Egypte: 'Laat ons met rust; laten we de Egyptenaren dienen'? Het zou beter voor ons zijn geweest om de Egyptenaren dan sterven in de woestijn! ' Mozes antwoordde het volk: "Wees niet bang. Blijf standvastig en u zult de verlossing zien die de HEER u vandaag zal brengen. De Egyptenaren die u vandaag ziet, zult u nooit meer zien. De HEER zal voor u vechten; u hoeft alleen maar te zwijgen . ”- Exodus 14: 10-14

Hoe te groeien in geloof

Er zijn verschillende manieren waarop we in ons geloof kunnen groeien.

1. Vraag God om je geloof te vergroten. Als u in uw geloof worstelt, vraag Hem er dan om meer. Hij zal het graag door de Heilige Geest schenken.

2. Focus op het gehoorzamen van God. Niemand is perfect en we maken allemaal fouten, maar als je je concentreert op het volgen van Gods woord en geboden, zal je geloof op natuurlijke wijze groeien.

3. Besteed tijd aan het lezen en horen van Gods woord. Besteed elke dag tijd aan het lezen van Gods woord en geniet ervan in je hart en geest. Als je levensstijl druk is, luister dan naar een preek of een christelijke podcast. Door zijn woord in je hart en ziel te leggen, zal je geloof in de moeilijke tijden worden versterkt.

4. Breng tijd door met andere gelovigen. Het is de bedoeling dat we samen aanbidden, samen bidden en ons geloof met elkaar delen. Horen over anderen reizen in geloof kan bemoedigend zijn. Bestudeer ook samen de Bijbel en moedig elkaar aan in goddelijke disciplines.

5. Besteed tijd aan vurig gebed. Elke dag een specifieke tijd plannen om met God in gebed door te brengen, maakt een enorm verschil. Dit is jouw tijd alleen met Hem om alles te bespreken wat je bezighoudt. Wees stil en luister aandachtig en je geloof zal in overvloed groeien.

Hoe leven we door geloof en niet door zicht?

Leven in geloof en niet op zicht betekent dat je bereid bent het onbekende in te gaan. Het is God vertrouwen, ook al weet je niet waar Hij je naartoe leidt of wat de uitkomst zal zijn. Ik leef al bijna drie jaar in een specifieke situatie. Ik heb vurig over deze situatie gebeden. Ik weet niet hoe het zal aflopen of waar het toe zal leiden. Het enige dat ik weet is dat God aan het werk is en ik wacht geduldig om het resultaat te zien. Het is niet gemakkelijk en het is niet leuk, maar ik weet dat Hij de controle heeft en dat is waar ik mijn rust vind.

Hoe het geloof te behouden in tijden van problemen

1. Blijf positief staan ​​en reflecteer op Gods beloften. We moeten Jezus in alle dingen en in alle omstandigheden prijzen.

2. Geef je omstandigheden over aan God. Het kan zo gemakkelijk zijn om overstuur te raken en onze vuisten naar Hem te schudden als het niet goed gaat. Vraag Hem in plaats daarvan om hulp en om uw omstandigheden te veranderen. Laat Hem het stuur overnemen en vertrouwen op wat Hij gaat doen.

3. Wees gul. De Bijbel zegt dat we zelfs in moeilijke tijden moeten geven. Het lijkt contra-intuïtief wanneer je moeite hebt om je hoofd boven water te houden. Maar door iemand anders te geven en te zegenen, zegen je jezelf ook. God houdt van een opgewekte gever.

4. Breng meer tijd door in het Woord. Dit helpt je om geaard te blijven en niet in een andere richting te gaan vanwege verwarring of wanhoop.

5. Neem contact op met vrienden en familie. Een van de beste dingen om te doen in moeilijke tijden is om dicht bij diegenen te komen die het meest van je houden. Ga zitten en bespreek uw situatie met een goede vriend of familielid en laat hen u aanmoedigen. Verbonden zijn met anderen is essentieel. Geloof hebben betekent dat we deel uitmaken van een verbondsgroep van gelovigen, een familie van broeders en zusters verenigd in Jezus Christus.

De meest ware daad van geloof, die mogelijk wordt gemaakt door Gods genadegave aan ons, is volledig vertrouwen in de Heer door elke omstandigheid, zelfs als we niet begrijpen waarom er iets gebeurt of niet.

Laten we bidden:

Lieve Heer,

Help me alsjeblieft te groeien in mijn geloof. Help me in goede en slechte tijden op U te steunen. Help me om niet snel boos te worden en in plaats daarvan een goddelijke manier van denken te hebben. Spreek tot mijn hart terwijl ik Uw Woord lees en markeer verzen van aanmoediging. Help me U in elke situatie en in elke omstandigheid te vertrouwen. In uw naam Jezus, bid ik. Amen.


Carrie Lowrance is een schrijver en auteur. Ze is gepubliceerd op Huffington Post, The Penny Hoarder en ParentMap. Ze is ook de auteur van twee kinderboeken, Don't Eat Your Boogers (You Turn Green) en Brock's Bad Temper (And The Time Machine). U kunt meer over haar te weten komen op haar website, www.carrielowrance.com

Interessante Artikelen