25 beste inspirerende Bijbelcitaten die je leven een nieuwe betekenis zullen geven

Het leven is moeilijk. Er zijn veel ongunstige gebeurtenissen in de wereld. We leven in een gebroken samenleving die gedijt op vooruitlopen, jaloezie, afgunst en tal van andere ongezonde gedragingen. Het kan zo gemakkelijk zijn om ook verstrikt te raken in de problemen en beproevingen van ons eigen leven. Dit kan op zijn beurt het gemakkelijk maken om Gods beloften te vergeten en wat Hij voor ons in petto heeft. Wanneer we door onze samenleving onderdrukt worden, is dit de tijd die we nodig hebben om onszelf onder te dompelen in het woord van de Heer. Als je je de laatste tijd zo voelt, is hier een lijst met inspirerende bijbelcitaten om je hart te verheffen, je ziel te verfrissen en je leven een nieuwe betekenis te geven.

25 Bijbelcitaten en -verzen die je leven meer betekenis geven:

1. "Want ik ken de plannen die ik voor u heb", zegt de Heer. “Het zijn plannen voor het goede en niet voor een ramp. Om je een toekomst en hoop te geven. ”- Jeremia 29:11 (NLT)

2. “Proef en zie dat de Heer goed is. Oh, de vreugde van hen die hun toevlucht tot hem zoeken! ”- Psalm 34: 8 (NLT)

3. "Een vriend houdt te allen tijde lief en er wordt een broer geboren voor tegenspoed." - Spreuken 17:17 (NLT)

4. "Er is geen grotere liefde dan je leven voor je vrienden af ​​te leggen." - Johannes 15:13 (NLT)

5. "En we weten dat God ervoor zorgt dat alles samenwerkt voor het welzijn van degenen die God liefhebben en geroepen worden volgens zijn doel met hen." - Romeinen 8:28 (NLT)

6. “Ik bid dat God, de bron van hoop, je volledig zal vullen met vreugde en vrede omdat je op hem vertrouwt. Dan zul je overlopen van zelfverzekerde hoop door de kracht van de Heilige Geest. ”- Romeinen 15: 3 (NLT)

7. 'De getrouwe liefde van de Heer eindigt nooit. Zijn genade houdt nooit op. Groot is zijn trouw; zijn barmhartigheden beginnen elke ochtend opnieuw. ”- Klaagliederen 3: 22-23 (NLT)

8. “Daarom geven we nooit op. Hoewel onze lichamen sterven, worden onze geesten elke dag vernieuwd. Want onze huidige problemen zijn klein en zullen niet lang duren. Toch produceren ze voor ons een glorie die veel zwaarder weegt dan ze en voor altijd zal duren! Dus we kijken niet naar de problemen die we nu zien; in plaats daarvan richten we onze blik op dingen die niet kunnen worden gezien. Want de dingen die we nu zien zullen snel verdwenen zijn, maar de dingen die we niet kunnen zien, zullen eeuwig duren. -2 Korinthiërs 4: 16-18 (NLT)

9. “Wees op uw hoede. Blijf standvastig in het geloof. Wees moedig. Wees dapper. ”-1 Korinthiërs 16:13 (NLT)

10. “Lieve broeders en zusters, als er zich problemen voordoen, beschouw het dan als een gelegenheid voor grote vreugde. Want je weet dat wanneer je geloof wordt getest, je uithoudingsvermogen een kans heeft om te groeien. Dus laat het groeien, want als je uithoudingsvermogen volledig is ontwikkeld, ben je perfect en compleet, heb je niets nodig. ”-James 1: 2-4 (NLT)

11. “Wees dus sterk en moedig. Wees niet bang en raak niet in paniek voor hen. Voor de Heer, uw God zal u persoonlijk voorgaan. Hij zal u niet teleurstellen of u in de steek laten. ”- Deuteronomium 31: 6 (NLT)

12. “De Heer is mijn herder. Ik heb alles wat ik nodig heb. ”- Psalm 23: 1 (NLT)

13. “Wees sterk en zeer moedig. Volg alle instructies op die Mozes je gaf. Wijk hier niet van af, draai naar rechts of naar links. Dan zul je succesvol zijn in alles wat je doet. ”-Joshua 1: 7 (NLT)

14. 'Dus mijn geliefde broeders en zusters, wees sterk en onbeweeglijk. Werk altijd enthousiast voor de Heer, want je weet dat niets dat je voor de Heer doet altijd nutteloos is. ”-1 Korinthiërs 15:58 (NLT)

15. “Heb je nog nooit gehoord? Heb je het nooit begrepen? De Heer is de eeuwige God, de schepper van de hele aarde. Hij wordt nooit zwak of moe, niemand kan de diepte van zijn begrip begrijpen. Hij geeft kracht aan de zwakken en kracht aan de machtelozen. Zelfs jongeren worden zwak en moe, en jonge mannen zullen uitgeput raken. Maar degenen die op de Heer vertrouwen, zullen nieuwe kracht vinden. Ze zullen hoog op vleugels vliegen als adelaars. Ze zullen rennen en niet moe worden. Ze zullen wandelen en niet flauwvallen. ”- Jesaja 40: 28-31 (NLT)

16. “Mijn gezondheid kan falen en mijn geest kan zwak worden, maar God blijft de kracht van mijn hart; hij is voor altijd van mij. ”- Psalm 73:26 (NLT)

17. “Waarom ben ik ontmoedigd? Waarom is mijn hart zo verdrietig? Ik zal mijn hoop op God stellen! Ik zal hem opnieuw prijzen, mijn Heiland en mijn God. ”- Psalm 42:11 (NLT)

18. “Nu alle eer aan God, die in staat is, door zijn machtige kracht in ons werk, om meer te bereiken dan we mogen vragen of denken. Glorie aan hem in de kerk en in Christus Jezus door alle generaties voor altijd en altijd. Amen. -Efeziërs 3: 20-21 (NLT)

19. “En dus, beste broeders en zusters, kunnen we vrijmoedig het Allerheiligste Heilige binnengaan vanwege het bloed van Jezus. Door zijn dood heeft Jezus een nieuwe en levengevende weg geopend door het gordijn in de Allerheiligste. En omdat we een grote hogepriester hebben die over Gods huis heerst, laten we regelrecht in de aanwezigheid van God gaan met oprechte harten die hem volledig vertrouwen. Want ons schuldige geweten is besprenkeld met Gods bloed om ons schoon te maken, en onze lichamen zijn gewassen met zuiver water. Laten we stevig vasthouden zonder te twijfelen aan de hoop die we bevestigen, want God kan worden vertrouwd om zijn belofte na te komen. ”- Hebreeën 10: 19-23 (NLT)

20. “Wat zullen we zeggen over dingen die zo prachtig zijn als deze? Als God voor ons is, wie kan er dan ooit tegen ons zijn? ”- Romeinen 8:31 (NLT)

21. “Dan zal Christus zijn thuis maken in uw harten terwijl u op hem vertrouwt. Je wortels zullen naar Gods liefde groeien en je sterk houden. En moge je de macht hebben om te begrijpen, zoals al Gods volk zou moeten weten, hoe breed, hoe lang, hoe hoog en hoe diep zijn liefde is. Moge je de liefde van Christus ervaren, hoewel het te groot is om het volledig te begrijpen. Dan zul je compleet worden gemaakt met alle volheid van leven en kracht die van God komt. ”- Efeziërs 3: 17-19 (NLT)

22. “Ik dacht ooit dat deze dingen waardevol waren, maar nu beschouw ik ze als waardeloos vanwege wat Christus heeft gedaan. Ja, al het andere is waardeloos in vergelijking met de oneindige waarde van het kennen van Christus Jezus, mijn Heer. Omwille van mij heb ik al het andere weggegooid, alles als afval beschouwend, zodat ik Christus kan winnen en één met hem kan zijn. Ik tel niet langer mijn eigen gerechtigheid door de wet te gehoorzamen; ik word eerder rechtvaardig door geloof in Christus. Want Gods manier om ons goed te maken met zichzelf hangt af van geloof. ”- Filippenzen 3: 7-9 (NLT)

23. “Maak je nergens zorgen over; bid in plaats daarvan over alles. Vertel God wat je nodig hebt en bedank hem voor alles wat hij heeft gedaan. Dan zul je Gods vrede ervaren, die alles overstijgt wat we kunnen begrijpen. Zijn vrede zal je hart en geest bewaken terwijl je in Christus Jezus leeft. ”- Filippenzen 4: 6-7

24. "Moge Gods genade zij met allen die onze Heer Jezus Christus liefhebben." - Efeziërs 6:24 (NLT)

25. “Ik wil dat ze worden aangemoedigd en met elkaar verbonden door sterke banden van liefde. Ik wil dat ze volledig vertrouwen hebben dat ze Gods mysterieuze plan kennen, wat Christus zelf is. ”- Kolossenzen 2: 2 (NLT)

Door deze verzen in de buurt te houden, kunnen we onze geest op elk moment van de dag vernieuwen en ons hart opheffen. Het beste tegengif voor de negativiteit van deze wereld is om het woord van God dichtbij te houden. Wat zijn enkele van je favoriete bijbelcitaten die je kracht en geloof geven? Deel ze in de reacties hieronder!


Carrie Lowrance is een schrijver en auteur. Ze is te zien geweest op Huffington Post, The Penny Hoarder, Bon Bon Break en ParentMap. Ze heeft ook twee kinderboeken gepubliceerd, Don't Eat Your Boogers (You Turn Green) en Brock's Bad Temper (And The Time Machine). U kunt meer informatie vinden over Carrie en haar schrijven op www.carrielowrance.com.

Interessante Artikelen