Thanksgiving-gebed - 20 Bemoedigende en inspirerende gebeden!

Thanksgiving is een geweldige tijd om met familie en vrienden samen te komen en na te denken over de zegeningen van het afgelopen jaar. Velen van ons ervaren hernieuwde hoop en vertrouwen tijdens de Thanksgiving-vakantie omdat we onze ogen richten op wat het belangrijkste is. Wat als we elke dag tijd besteden aan het geven van dank en gebed? Hoe zou God geloof en vertrouwen kunnen ontwikkelen als we een leven van dank zouden leiden door alle seizoenen heen en niet alleen Thanksgiving? Als je hart vol is van dankbaarheid, is er weinig ruimte om je zorgen te maken of te klagen.

We willen je graag aanmoedigen en helpen op weg naar meer hoop en vreugde! Hieronder staan ​​20 thanksgiving-gebeden die u niet alleen kunt gebruiken voor Thanksgiving, maar het hele jaar door. Begin de beloften van God na te leven dat Jezus kwam 'opdat zij het leven mogen hebben en het ten volle kunnen hebben'. Johannes 10:10.

Een dagelijks dankgebed

Beste God, bedankt voor je geweldige kracht en werk in ons leven, bedankt voor je goedheid en voor je zegeningen over ons. Bedankt voor je grote liefde en zorg. Bedankt voor je opoffering, zodat we vrijheid en leven kunnen hebben. Vergeef ons voor wanneer we je niet genoeg bedanken, voor wie je bent, voor alles wat je doet, voor alles wat je hebt gegeven. Help ons om onze ogen en onze harten opnieuw op u te richten. Vernieuw onze geest, vul ons met uw vrede en vreugde. We houden van je en we hebben je nodig, deze dag en elke dag. We geven je lof en dank, want alleen jij bent het waard! In Jezus 'Naam, Amen.

- Debbie McDaniel, Crosswalk.com-bijdrager

Een kort Thanksgiving-gebed voor de maaltijd

God, we danken u voor de zegen en vreugde van het gezin. Bedankt voor degenen die vandaag bij ons zijn verzameld en degenen die ver weg zijn. Mogen we allemaal de vele manieren zien waarop u ons voorziet, ons troost en ons beschermt. Zegen dit voedsel om ons gezond en sterk te maken. Amen.

Een dankgebed voor eten en familie voor de maaltijd

Dank U, Here God, voor dit voedsel dat we gaan eten. Bedankt voor de handen die het hebben voorbereid, voor degenen die rond de tafel zitten en het willen delen, en voor het vermogen om hier samen onder één dak te zijn en van deze zegeningen te genieten. We realiseren ons dat alles wat we hebben van U komt en daarom zijn we eeuwig dankbaar. We danken U ook voor wat we dit jaar niet hebben, want we vertrouwen erop dat U hebt vastgehouden in Uw goedheid en buiten Uw bescherming voor ons. Bedankt dat de Bijbel zegt dat je een goede vader bent die ervan houdt om geschenken aan je kinderen te geven. We zitten hier als bewijs van uw goedheid. Bedankt voor het geschenk van vandaag en iedereen die hier is om het met ons te delen. In de naam van Uw Zoon, Jezus, bidden we. Amen. - Cindi McMenamin

Een gebed voor een dankbaar hart

Heer, leer mij u een hart van dankzegging en lof te bieden in al mijn dagelijkse levenservaringen. Leer me altijd blij te zijn, voortdurend te bidden en in al mijn omstandigheden te bedanken. Ik accepteer ze als Uw wil voor mijn leven (1 Tessalonicenzen 5: 16-18). Ik verlang dagelijks naar plezier in je hart. Breek de kracht van de vijand in mijn leven. Versla Hem door mijn lofoffer. Verander mijn kijk en houding in een van blije tevredenheid met mijn huidige omstandigheden. Ik dank U voor ... [Noem momenteel een moeilijke omstandigheid in uw leven en dank God daarvoor.]

Jezus, ik wil zijn zoals jij, die de Vader zonder klacht gehoorzaamde. Je omhelsde de ketens van de mensheid toen je op deze aarde wandelde. Veroordeel me telkens als ik klaag of mezelf met anderen vergelijk. Geef me je houding van nederigheid en dankbare acceptatie. Ik wil zijn als de apostel Paulus die in alle omstandigheden tevredenheid leerde. Ik kies ervoor om U voortdurend een offer van lof te brengen, de vrucht van lippen die Uw naam loven (Hebreeën 13:15). Ik verlang naar een glimlach op je gezicht. Leer me de kracht van een dankbaar hart. Ik weet dat jouw waarheid in een dankbaar hart woont.

Ik zal de HEER danken vanwege zijn gerechtigheid en zal lof zingen voor de naam van de HEER, de Allerhoogste. O HEER, onze Heer, hoe majestueus is uw naam op de hele aarde! U hebt uw glorie boven de hemelen gesteld '(Psalm 7: 17-18: 1). In Jezus 'naam. Amen. - Debbie Przybylski, Intercessors Arise International

Een kort dankgebed

God, soms laat het leven me in de steek en vind ik het moeilijk om dingen te zien waar ik dankbaar voor ben. Open mijn ogen om de geschenken te zien die je me in mijn leven hebt gegeven. Ik ga beginnen met je te bedanken dat je genoeg van me houdt om naar de aarde te komen en te sterven zodat we voor altijd samen kunnen leven. Amen. - Wendy van Eyck, medewerker

Gebed van dankbaarheid voor de eenvoudige dingen

Dank u, God, voor al uw zegeningen voor mij en mijn gezin; voor de kracht die je me elke dag geeft en voor alle mensen om me heen die het leven zinvoller maken. Amen.

Een gebed voor Thanksgiving Day

Vader God, vandaag dank ik U voor de voorzieningen van mijn leven ...

Ik dank U voor de mensen in mijn leven ...

Ik dank U voor de kansen die U mij in mijn leven hebt gegeven ...

Ik dank U voor de acceptatie en vergeving die U mij hebt gegeven ondanks mijn zondige acties en keuzes ...

Ik dank U voor de genezing die U in mijn leven hebt gebracht - fysiek en emotioneel ... Ik dank U voor de manier waarop U mij hebt teruggebracht uit de duisternis die

schuilt in mijn ziel en de keuzes die ik had kunnen maken die zouden zijn geland

me in een put - of de keuzes die ik heb gemaakt die me in een put hebben beland ...

Ik dank U voor de verlangens van mijn hart dat U tevreden bent met goede dingen ...

En de verlangens die ik nog niet heb gezien voldaan. Help me om zelfverzekerd te zijn vanwege de genade die je me op zoveel andere manieren hebt gegeven, dat zelfs mijn onvervulde verlangens iets zouden zijn waar ik dankbaar voor zou kunnen zijn ... Amen.

Uittreksel met toestemming van Day 31 of Prayers for Today (Moody Publishers, 2011) door Pastor Kurt Bjorklund.

Een kindergebed van dank

God, ik dank je voor de familie en vrienden waarmee je me omgeeft. Bedankt voor nog een dag om wakker te worden en het leven te vieren. Bedankt voor de kracht om te spelen en voedsel om te voeden. En nog belangrijker, bedankt voor je liefde voor mij. Amen.

Wij danken u

Voor bloemen die rond onze voeten bloeien,

Vader, wij danken U.

Voor zacht gras zo fris, zo zoet,

Vader, wij danken U.

Voor het lied van de vogel en het gezoem van de bij,

Voor alle dingen die we horen of zien,

Vader in de hemel, we danken U.

Voor blauw van stroom en blauw van lucht,

Vader, wij danken U.

Voor een aangename schaduw van takken hoog,

Vader, wij danken U.

Voor geurige lucht en een verkoelend briesje,

Voor de schoonheid van de bloeiende bomen,

Vader in de hemel, we danken U.

Voor deze nieuwe ochtend met zijn licht,

Vader, wij danken U.

Voor rust en beschutting van de nacht,

Vader, wij danken U

Voor gezondheid en eten, voor liefde en vrienden,

Voor alles wat uw goedheid zendt,

Vader in de hemel, we danken U.

- Ralph Waldo Emmerson

Een gebed om kinderen dankbaarheid te leren

Heer, ik bid dat de boodschap van Christus en zijn offer de wortel van dankbaarheid in mijn hart is. Dat zijn genadige gave me tot dankbaar leven leidt, een voorbeeld voor mijn kinderen. Dat zij op een dag hun eigen relatie met Jezus zullen hebben en dat U dankbaarheid in hun hart zult laten groeien door de aanvaarding van Jezus als hun Redder. Leid ons om alles te doen in de naam van Jezus en dank aan U te geven door Hem.

- Marie Osborne, medewerker

Een Thanksgiving-daggebed

O hemelse Vader:

We danken U voor het eten en herinneren ons de hongerigen.

Wij danken U voor de gezondheid en gedenken de zieken.

Wij danken U voor vrienden en herinneren aan het vriendloze.

We danken U voor de vrijheid en herinneren ons de slaven.

Mogen deze herinneringen ons aanzetten tot dienstbetoon.

Dat Uw geschenken aan ons mogen worden gebruikt voor anderen. Amen.

- 'Beste Abby'-columnist

Een gebed voor maaltijdmaaltijd

Vader, prijs u voor vriendschap en familie! Bedankt dat je ons vandaag bij elkaar hebt gebracht om een ​​maaltijd te delen. De mensen in ons leven brengen ons zoveel vreugde en we zijn dankbaar voor de tijd die we samen hebben doorgebracht. Help ons deze tijd te gebruiken om als groep dichter bij elkaar te komen en leer meer van elkaar te houden. Zegen onze lusten, zowel fysiek als spiritueel, om U te eren in alles wat we doen. In Jezus 'Naam, Amen. - Meg Bucher

Thanksgiving Song

Dankbaar voor elke hand die we vasthouden

Verzameld rond deze tafel.

Van ver en dichtbij reizen we naar huis,

Gezegend dat we in staat zijn.

Dankbaar voor deze beschutte plek

Met licht in elk venster,

Welkom zeggen, welkom, deel dit feest

Kom weg van verdriet.

Vader, moeder, dochter, zoon,

Buurman, vriend en vriendloos;

Alles bij elkaar iedereen in de gave van liefderijke goedheid.

Dankbaar voor wat er wordt begrepen,

En alles dat is vergeven;

We doen ons best om goed te zijn,

Om een ​​leven te leiden dat het waard is geleefd te worden.

Vader, moeder, dochter, zoon,

Buurman, vriend en vriendloos;

Alles bij elkaar iedereen, laat dankbare dagen eindeloos zijn.

Dankbaar voor elke hand die we vasthouden

Verzameld rond deze tafel.

- Mary Chapin Carpenter - Tekst voor Thanksgiving-liedjes

Een dankgebed voor onze vele zegeningen

Oh god, je bent zo goed. Je bent trouw en genadig en je hebt me onmetelijk gezegend. Bedankt voor de dagelijkse zegeningen waaraan ik gewend ben geraakt, maar nooit als vanzelfsprekend wil beschouwen: schoon drinkwater, elektriciteit, eten in mijn voorraadkast, warme douches, een dak boven mijn hoofd en een bed om in te slapen.

Bedankt voor de benen die me dragen waar ik heen moet en handen die me in staat stellen veel dingen te bereiken. Bedankt voor mijn gehoor en mijn visie en voor een gezonde, gezonde geest.

Bedankt mijn familie, mijn vrienden, mijn baan, mijn buren. Bedankt voor de vrijheid om naar mijn kerk te gaan, voor mijn voorgangers en voor mijn kleine groep (en) en mijn vele relaties.

Bedankt voor de dingen die je doet in mijn hart en in mijn leven. Ik ben dankbaar dat ik door de kracht van Uw Heilige Geest vandaag veel anders ben dan 10 jaar geleden, of een jaar geleden. Ik ben zelfs anders dan ik aan het begin van dit jaar was, en het is vanwege Uw kracht die in mij aan het werk is, en mij voortdurend in Uw beeld transformeert.

Ik houd van en aanbid U, Heer, en mijn hart stroomt over van dankbaarheid voor al deze zegeningen. In de kostbare naam van Jezus, Amen.

uittreksel van 3 dankbare gebeden om je hart voor te bereiden op Thanksgiving door Julie K. Gillies

Een dankbaar gebed

Laten we daarom onze dankbaarheid aan de Voorzienigheid uitspreken voor vele zegeningen - laten we nederig dankbaar zijn voor geërfde idealen - en laten we besluiten om die zegeningen en die idealen met onze medemensen over de hele wereld te delen.

Laten we op die dag samenkomen in heiligdommen gewijd aan aanbidding en in huizen gezegend door familie-genegenheid om onze dankbaarheid voor de glorieuze gaven van God uit te drukken; en laten we oprecht en nederig bidden dat Hij ons zal blijven leiden en ondersteunen in de grote onafgemaakte taken van het bereiken van vrede, gerechtigheid en begrip onder alle mensen en naties en van het beëindigen van ellende en lijden waar ze ook zijn. - John F. Kennedy, Thanksgiving Day, 1963

Een gebed om dankbaarheid te cultiveren

Heer, ik wil een dankbaar hart cultiveren. Help me alstublieft, Heer, en open mijn ogen zodat ik alles kan zien waar ik dankbaar voor moet zijn. Stel mij in staat om Uw hand van zegen in mijn dagelijks leven te herkennen. Help me dagelijks dankbaarheid aan U uit te drukken, want dat is Uw wil (Efeziërs 5: 19-20).

God help me om alle dingen te doen zonder te klagen (Filippenzen 2:14), zodat ik je Heilige Geest niet treur. Door Uw kracht wens ik in alle omstandigheden dankbaar te zijn, want dit is Uw wil voor degenen onder ons die tot Christus Jezus behoren (1 Tessalonicenzen 5:18).

Heer help me om mezelf te wijden aan gebed met een waakzame geest en een dankbaar hart (Kolossenzen 4: 2). Moge mijn hart overvloeien van dankbaarheid aan U, God, want U bent goed. In de kostbare naam van Jezus, Amen. - Julie K. Gillies

Een dankgebed voor zegeningen van vroeger en nu

Heer God, we verzamelen rond deze tafel om U nederig te bedanken voor alles wat U ons het afgelopen jaar hebt gegeven - niet alleen wat er op deze tafel staat, maar wie er aan deze tafel zit. Bedankt voor het leven en gelach, voor gezondheid en geluk, voor relaties en herinneringen. Bedankt ook voor de geleerde lessen en de tranen die we hebben gehuild vanwege je vermogen om ons er doorheen te laten groeien. Bedankt voor uw comfort en uw aanwezigheid, in het licht van goede en slechte dagen. Bedankt voor wat we nu hebben, voor wat we gisteren hadden en voor wat je morgen zult blijven geven. Laten we dat nooit als vanzelfsprekend beschouwen, maar om altijd dankbaar te zijn voor elk goed en perfect geschenk dat van U komt. Mogen we niet alleen vandaag, maar elke dag van ons leven harten vol dankzegging hebben. We bidden deze dingen in de naam van Jezus Christus, uw zoon. Amen. - Cindy McMenamin

Bedankt voor zegeningen

Heer, Jezus, ik prijs U en houd van U. Bedankt voor de talloze manieren waarop U mij hebt gezegend. Amen.

19 Dankbetuigingen

Dank u, God voor de keren dat u "nee" hebt gezegd. Ze hebben me zoveel meer van U laten afhankelijk maken.

Godzijdank, voor onbeantwoord gebed. Het herinnert me eraan dat je weet wat het beste voor mij is, zelfs als mijn mening verschilt van de jouwe.

Dank U, Heer, voor de dingen die u mij hebt onthouden. Je hebt me beschermd tegen wat ik misschien nooit besef.

Godzijdank, voor de deuren die U hebt gesloten. Ze hebben me verhinderd te gaan waar je me liever niet hebt.

Dank u, Heer, voor de fysieke pijn die U in mijn leven hebt toegestaan. Het heeft me geholpen meer in verband te staan ​​met Uw lijden namens mij.

Dank u, Heer, voor de alleen-tijden in mijn leven. Die tijden hebben me gedwongen dichter naar je toe te leunen.

Godzijdank, voor de onzekerheden die ik heb ervaren. Ze hebben mijn vertrouwen in U verdiept.

Dank U, Heer, voor de keren dat U voor mij doorkwam toen ik niet eens wist dat ik een redding nodig had.

Dank U, Heer, voor de verliezen die ik heb ervaren. Ze zijn een herinnering geweest dat U mijn grootste winst bent.

Godzijdank, voor de tranen die ik heb vergoten. Ze hebben mijn hart zacht en vormbaar gehouden.

Godzijdank, voor de tijden dat ik mijn omstandigheden niet heb kunnen beheersen. Ze hebben me eraan herinnerd dat U soeverein en op de troon bent.

Dank U, God, voor die mensen in mijn leven die U thuis hebt geroepen om bij U te zijn. Hun afwezigheid op deze aarde zorgt ervoor dat mijn hart naar de hemel verlangt.

Dank U, God, dat ik een erfenis heb in de hemelse gewesten ... iets dat deze wereld nooit van me kan stelen en ik nooit zelfzuchtig zou kunnen verkwisten.

Dank U, God, voor het grootste geschenk dat U mij ooit zou kunnen geven: vergeving door de dood van Uw volmaakte Zoon aan het kruis namens mij.

Dank U, God, voor de gerechtigheid die U aan mij toekwam, door de dood en opstanding van Jezus. Het is een gerechtigheid die ik nooit alleen zou kunnen verdienen of bereiken.

Dank U, Vader, dat U mij kent, U mij hoort en U ziet mijn tranen. Herinner me er door moeilijke tijden aan dat U God bent, U op de troon bent en U bent eeuwig goed.

En dank U, Heer, niet alleen voor mijn eeuwige redding, maar voor de redding die U zich elke dag van mijn leven veroorlooft terwijl U mij redt van mezelf, mijn dwaasheid, mijn eigen beperkte inzichten en mijn zwakheden in het licht van Uw kracht en kracht.

- Cindy McMenamin, auteur

Thanksgiving-gebeden uit de Bijbel:

Psalm 95 - "Kom, laten we zingen van vreugde voor de HEER; laten we hardop roepen naar de Rots van onze zaligheid. Laten we voor hem komen met dankzegging en hem met muziek en gezang prijzen. Want de HEER is de grote God, de grote koning boven alle goden ... "

Psalm 100 - "Schreeuw voor vreugde aan de HEER, heel de aarde. Aanbid de HEER met blijdschap; kom voor hem met vreugdevolle liederen. Weet dat de HEER God is. Hij is het die ons heeft gemaakt, en wij zijn van hem; wij zijn zijn mensen, de schapen van zijn weide. Ga zijn poorten binnen met dankzegging en zijn hoven met lof; dank hem en prijs zijn naam. Want de HEER is goed en zijn liefde blijft voor eeuwig; zijn trouw blijft door alle generaties heen. "

Psalm 118: 29 - "Dank de Heer, want hij is goed; zijn liefde blijft voor altijd."

Psalm 103: 1-5 - "Prijs de HEER, mijn ziel; al mijn diepste wezen, prijs zijn heilige naam. Prijs de HEER, mijn ziel, en vergeet niet al zijn voordelen - die al je zonden vergeeft en al je ziekten geneest, die je leven uit de put verlost en je met liefde en mededogen bekroont, die je verlangens met goede dingen vervult, zodat je jeugd wordt vernieuwd zoals die van de adelaar. "

Psalm 136: 1-5 - "Dank aan de HEER, want hij is goed. Zijn liefde blijft voor altijd. Dank aan de God van de goden. Zijn liefde blijft voor altijd. Dank aan de heer der heren: zijn liefde blijft voor altijd bestaan." voor hem die alleen grote wonderen doet, Zijn liefde voor altijd verdraagt. Die door zijn begrip de hemel heeft gemaakt, Zijn liefde voor altijd verdraagt. Die de aarde over de wateren uitspreidt, is Zijn liefde voor altijd. '

Lees meer Bijbelverzen voor Thanksgiving op BibleStudyTools.com

Voor nog meer gebeden voor Thanksgiving:

Thanksgiving-gebeden voor familie - Mooie zegeningen

Thanksgiving-gebeden voor de maaltijd - korte dinerzegeningen

Afbeelding met dank aan Thinkstockphotos.com


Dit artikel maakt deel uit van ons grotere hulpmiddel Gebeden, bedoeld om uw gebedsleven te inspireren en aan te moedigen wanneer u onzekere tijden tegemoet gaat. Bezoek onze meest populaire gebeden als je je afvraagt ​​hoe je moet bidden of wat je moet bidden. Vergeet niet dat de Heilige Geest voor ons tussenkomt en God kent uw hart, zelfs als u de woorden om te bidden niet kunt vinden.

Gebed voor genezing

Gebed om kracht

Gebed voor bescherming

Ochtendgebeden

Goede nacht gebeden

Het gebed van Jabez

Korte gebeden

Het Onze Vader

Serenity Prayer

Een verjaardagsgebed

Gebed om vergeving

Nu is ons nieuwe dagelijkse gebed devotioneel beschikbaar! Een gemakkelijke manier om je dag te beginnen met bidden, lees het gebed van vandaag en meld je aan om per e-mail te ontvangen.

Interessante Artikelen