5 gebeden om vergaderingen en evenementen te openen

'Bid te allen tijde in de Geest. Blijf alert en wees volhardend in uw gebeden voor alle gelovigen overal. ”Efeziërs 6:18 NLT

In plaats van zorgen en onrust terug te bouwen terwijl we proberen een onbekende toekomst te voorspellen, smeekt Paulus ons om “Over alles te bidden op elke manier die je weet!” (Efeziërs 6:18 STEM). Stop met nadenken over hoe de situaties in ons dagelijks leven eruit kunnen zien als we pauzeren om er koortsachtig over te bidden. Of u nu een zakelijke bijeenkomst, kerkdienst of familie-evenement begint, u kunt deze gebeden gebruiken om samen om God om leiding en zegen te vragen.

Gebed kan onze situatie veranderen. Het kan het hart van God bewegen. En ik geloof dat gebed ons soms in staat stelt onze situaties te begrijpen in plaats van de uitkomst te beïnvloeden. Onze harten veranderen als we Gods wijsheid en waarheid zoeken.

Koning David, die in de OT-tijd leefde, heeft het gebed niet ervaren zoals we dat vandaag doen. Maar zelfs hij wist dat ware vrede alleen van God kwam. In Psalm 3 kiest hij zich voor nog een angstaanjagende en vernederende periode in zijn leven, en kiest hij ervoor zich te concentreren op Gods karakter en trouw. “O Heer, hoeveel zijn mijn vijanden! Hoeveel staan ​​tegen mij op! Velen zeggen over mij: 'God zal hem niet verlossen.' Maar u bent een schild om mij heen, o Heer; u schenkt mij eer en heft mijn hoofd op. ” Psalm 3: 1-3 NIV

Hier zijn vijf krachtige openingsgebeden om onze inspanningen te concentreren op het streven naar de vrede die alle begrip te boven gaat. Gebruik ze om God te vragen je tijd samen te zegenen en te leiden!

1. Een openingsgebed voor een vergadering

Vader,

Bedankt voor elke stoel die hier vandaag is ingevuld. Voor elke geest en hart die de aanwezigheid van deze kamer vult, danken we U. Alleen jij weet echt wat we vandaag willen bereiken. We hebben een idee, een visie, hints en dagelijkse instructies. We hebben talenten, vaardigheden en tijd om te werken. Alleen U kunt echter het einde van elk begin in perfect detail zien. Elk project, elk seizoen, elk leven. Niets is ooit tevergeefs, want zelfs fouten en misstappen worden voorgoed gebruikt.

Je gerechtigheid overstijgt al onze inspanningen en begrip. Vergeef ons voor onze trots. De trots die ons opblaast en de trots die ons dreigt te kwalificeren. Versterk ons ​​vertrouwen in wie U ons hebt gemaakt om te zijn. Maak ons ​​vrij van vergelijking om efficiënt samen te werken.

Zegen deze ontmoeting vandaag, alle aanwezigen, evenals de levens van degenen die we daarna zullen tegenkomen. Maak ons ​​klaar om elk moment te laten tellen.

In Jezus naam,

Amen

2. Een gebed om een ​​evenement te openen

Vader,

Prijs U voor deze gebeurtenis en Uw doel ervoor. We weten dat wanneer we samenkomen, je altijd een goddelijke agenda hebt. Daar houden we van U, Vader. Dat zelfs wanneer we hebben gedaan wat U hebt gevraagd, de resultaten zoveel groter zijn dan we ons ooit hadden kunnen voorstellen. Zelfs bij mislukte pogingen blaast U ons weg met Uw trouw om te voorzien in wat we nodig hebben.

Ons gebed vandaag is dat Uw wil geschiedt door deze gebeurtenis. Neem wat we hebben voorbereid en vermenigvuldig onze inspanningen zoals alleen U dat kunt. Stuur onze intenties om in lijn te komen met uw rechtvaardige wil. Herinner ons aan uw trouwe voorziening wanneer onze inspanningen ons tekort schieten of tekortschieten. Moge alle glorie tot U stijgen wanneer we de finishlijn bereiken en over benchmarks klimmen. Deken ons vandaag met Uw vrede, Vader. Houd ons fysiek veilig en bescherm ons hart en verstand tegen trots en egoïsme. Houd liefde vandaag in de voorhoede van ons denken en het leidende licht voor alles wat we willen bereiken en vieren.

In Jezus naam,

Amen .

3. Een openingsgebed voor nederigheid en vrede in groepen

Vader,

Terwijl we samenkomen, prijzen we U voor deze dag en Uw doel ervoor. Reset onze agenda's, terwijl we in uw aanwezigheid zitten. Want U verzekert ons dat waar twee of meer bijeenkomen in Uw naam, U hier bent. Kalibreer onze intenties opnieuw en focus onze harten opnieuw. Je wil voor ons leven weerspiegelt niet altijd onze plannen. Verander ze om Uw wil te weerspiegelen. Help ons te begrijpen dat we geen volledige duidelijkheid nodig hebben om in het unieke doel te wandelen dat u in ons leven hebt gelegd.

Hef onze ogen op om U vandaag eerst en altijd te zoeken en geef onze behoefte op om te bereiken, te begrijpen en bekend te worden. Verander ons perspectief om bovenal Uw vrede te zoeken. Laat de Heilige Geest in elke situatie waar we in ons dagelijks leven over nadenken uw geboden vertalen. Geef ons hernieuwde kracht en goddelijke moed om U te gehoorzamen zonder te twijfelen. Vergeef ons dat we verder gaan dan onze middelen, ons zorgen maken en resultaten afdwingen.

Alleen jij weet wat ons te wachten staat. Je bent onze goede Vader, rechtvaardig en rechtvaardig. Hoewel onze omstandigheden in dit leven van tijd tot tijd oneerlijk zullen zijn, bent U altijd onze onwrikbare beschermer en schild ( Psalm 3: 3 ). Houd de woorden van koning David fris in ons hoofd en vernieuw ons hart naar de wijsheid van Uw waarheid: "Ik lig en slaap; Ik word weer wakker, omdat de Heer mij steunt. ”Psalm 3: 5 NIV Laat Uw vrede vandaag op ons neerregenen, terwijl wij U meer dan iets anders zoeken.

In Jezus naam,

Amen.

4. Een gebed voor groepsvrede en begrip

Vader,

Terwijl de gebeurtenissen van de dag zich blijven ontvouwen, zoeken we Uw duidelijkheid en Uw vrede. We weten dat U bij ons en voor ons bent terwijl we samenkomen om Uw raad te vragen. De Bijbel herinnert ons eraan hoe meer we u zoeken, hoe meer we u zullen vinden. Leid onze overgegeven harten vandaag naar het pad van Uw vrede.

Kom volledig in onze situatie, zowel als groep als individueel. En sorteer de verwarde gevoelens en vervormde gedachten die ons plagen. Bedek ons ​​met een deken van eerlijkheid en geduld die niet van deze wereld is.

Heilige Geest, vertaal onze verlangens en smeekbeden en mogen we de trouwe reactie van onze grote Vader begrijpen. Jezus wandelde op aarde om ons zoveel te verklaren en ons te redden van eeuwig lijden. Toch beloofde Hij ons op deze aarde dat we veel pijn zouden tegenkomen.

Worstelen naar oplossingen tussen verschillende persoonlijkheden kan onmogelijk lijken. Gelukkig wordt niet verwacht dat we perfect zijn. Gelukkig wordt ons in de Bijbel verteld dat we allemaal tekort zullen schieten. Laten we dus, terwijl we hier vandaag zitten, de schuldbond loslaten in ruil voor overeenstemming. Help ons om onenigheid en strijd met goddelijke moed en liefde te verdragen. Gun ons vrede in de wetenschap dat we Uw doel voor ons leven nastreven.

In Jezus naam,

Amen

5. Een gebed om God te verheerlijken na groepssucces

Vader,

We zijn hier vandaag om groot succes te vieren! In een wereld vol chaos en rampspoed omarmen we een moment van triomf in Uw naam en voor Uw glorie. Nogmaals, we hebben het wonder van uw voedsel ervaren, zoals koning David zo toepasselijk schreef in Psalm 4: 7: "U hebt mijn hart vervuld met grotere vreugde dan wanneer hun graan en nieuwe wijn in overvloed zijn."

Vader, onze harten, het centrum van onze mensheid en onze ziel, worden door U vervuld. In extreme emotie is dit onbeschrijfelijke gevoel nog meer uitgesproken. We zijn ons ervan bewust dat we dit grote succes niet konden verwezenlijken zonder het individuele doel dat je hier vandaag in elke persoon hebt gestopt. Bedankt dat je ons hebt samengebracht om deze geweldige prestatie voor je glorie te bereiken, hoewel de kansen tegen ons werden gestapeld zoals ze vaak zijn.

Bescherm onze harten tegen trots en egoïstische winst terwijl we vandaag vieren. Laat het ons vertrouwen in U als onze leverancier en onze ondersteuner voeden. Vuller van ons hart. Moge alle glorie voor onze prestaties vandaag en altijd tot U stijgen.

In Jezus naam,

Amen

Meg schrijft over het dagelijks leven in de liefde van Christus op haar blog, //sunnyand80.org. Ze is een thuisblijvende moeder, freelance-schrijfster, blogger en bereidt haar eerste boek 'Vrienden met iedereen' voor. Ze woont in Noord-Ohio met haar echtgenoot van elf jaar, twee dochters en hun Golden-doodle.


Dit artikel maakt deel uit van ons grotere hulpmiddel Gebeden, bedoeld om uw gebedsleven te inspireren en aan te moedigen wanneer u onzekere tijden tegemoet gaat. Bezoek onze meest populaire gebeden als je je afvraagt ​​hoe je moet bidden of wat je moet bidden. Vergeet niet dat de Heilige Geest voor ons tussenkomt en God kent uw hart, zelfs als u de woorden om te bidden niet kunt vinden.

Gebed voor de werkgelegenheid

Gebed voor genezing

Gebed om kracht

Gebed voor bescherming

Ochtendgebeden

Goede nacht gebeden

Nu is ons nieuwe dagelijkse gebed devotioneel beschikbaar ! Een gemakkelijke manier om je dag met gebed te beginnen; lees het gebed van vandaag en meld je aan om het per e-mail te ontvangen.

Interessante Artikelen