4 Gebeden om vergeving - voor jezelf en anderen

Of we nu vergeving voor onze eigen zonden zoeken of God vragen ons te helpen anderen te vergeven, gebed is de eerste plaats om te beginnen bij het zoeken naar herstel en genezing. De onderstaande gebeden kunnen je helpen je gedachten en woorden te leiden wanneer je vergeving zoekt of anderen helpt te vergeven. Het is een grote stap om vergeving te zoeken en je hebt een moedige stap in geloof gezet!

Voordat we in specifieke gebeden om vergeving springen, wilt u misschien even de tijd nemen om na te denken over wat God van ons vraagt ​​over vergeving en waarom het zo belangrijk is om te kunnen vergeven. Bezoek ons ​​artikel: Wat zegt de Bijbel over vergeving?

Gebed tot God om vergeving van zonden

Zelfs terwijl ik je aanmoedig om dit gebed te bidden, waarschuw ik je dat alleen woorden zeggen je niet zal redden. Gebed redt niet. Alleen Christus kan redden. Maar gebed kan een middel zijn om de Heer in echt reddend geloof te bereiken. Als je deze woorden in geloof bidt, zal Christus je redden. Daar kun je zeker van zijn.

Heer Jezus, ik heb u te lang uit mijn leven gehouden. Ik weet dat ik een zondaar ben en dat ik mezelf niet kan redden. Ik zal niet langer de deur sluiten als ik je hoor kloppen. Door geloof ontvang ik dankbaar je gave van redding. Ik ben bereid je te vertrouwen als mijn Heer en Heiland. Dank u, Heer Jezus, voor uw komst naar de aarde. Ik geloof dat jij de Zoon van God bent die aan het kruis stierf voor mijn zonden en op de derde dag opstond uit de dood. Bedankt dat je mijn zonden hebt gedragen en me het geschenk van het eeuwige leven hebt gegeven. Ik geloof dat je woorden waar zijn. Kom in mijn hart, Heer Jezus, en wees mijn Redder. Amen.

Als u dit gebed in oprecht geloof hebt gebeden, wilt u misschien uw initialen bij het gebed plaatsen samen met de datum van vandaag als een herinnering dat u in geloof tot Christus bent gekomen en hem vertrouwt als uw Heer en Verlosser.

- Dr. Ray Pritchard

Gebed om anderen te vergeven

Beste Barmhartige Heer,

Bedankt voor je gave van vergeving. Je enige Zoon hield genoeg van me om naar de aarde te komen en de ergste pijn te ervaren die ik me kon voorstellen, zodat ik kon worden vergeven. Je genade stroomt naar me ondanks mijn fouten en mislukkingen. Je Woord zegt: 'Kleed je met liefde, die ons allemaal in perfecte harmonie bindt' (Kol. 3:14) Help me vandaag onvoorwaardelijke liefde te tonen, zelfs voor degenen die me pijn hebben gedaan.

Ik begrijp dat hoewel ik me littekens voel, mijn emoties mijn acties niet hoeven te beheersen. Vader, moge Uw lieve woorden mijn geest verzadigen en mijn gedachten richten. Help me de pijn los te laten en begin lief te hebben zoals Jezus liefheeft. Ik wil mijn dader door de ogen van mijn Heiland zien. Als ik kan worden vergeven, kan hij dat ook. Ik begrijp dat je liefde geen niveaus kent. Wij zijn allemaal uw kinderen en uw wens is dat niemand van ons verloren gaat.

Je leert ons 'de vrede die van Christus komt in ons hart te laten regeren' (Kol. 3:15). Als ik vergeef in woorden, sta je Heilige Geest dan toe mijn hart met vrede te vullen. Ik bid dat deze vrede die alleen van Jezus komt, in mijn hart zal heersen, twijfel en vragen buiten zal houden. En bovenal ben ik dankbaar. Niet alleen vandaag, niet alleen deze week, maar altijd. Bedankt voor de herinnering: 'Wees altijd dankbaar' (Kol. 3:15). Met dankbaarheid kan ik dichter bij je komen en de onvergevingsgezindheid loslaten. Met dankbaarheid kan ik de persoon zien die mijn pijn heeft veroorzaakt als een kind van de Allerhoogste God. Geliefd en geaccepteerd. Help me het medeleven te vinden dat gepaard gaat met ware vergeving.

En wanneer ik de persoon zie die mij pijn heeft gedaan, breng dit gebed terug naar mijn herinnering, zodat ik alle goddeloze gedachten gevangen kan nemen en ze gehoorzaam kan maken aan Christus. (2 Kor. 10: 5) En moge het vertrouwen van Christus in mijn hart me leiden naar de vrijheid van vergeving. Ik prijs je voor het werk dat je doet in mijn leven, mijn geloof onderwijzen en vervolmaken. In Jezus 'Naam, Amen.

- Kristine Brown

Kort gebed om anderen te vergeven

Beste Heer, ik dank U voor de kracht van vergeving en ik kies ervoor om iedereen te vergeven die me pijn heeft gedaan. Help me [naam iedereen die u heeft beledigd] te bevrijden en vrij te geven aan u [Romeinen 12:19]. Help me degenen te zegenen die me pijn hebben gedaan [Romeinen 12:14]. Help mij in gerechtigheid, vrede en vreugde te wandelen en Uw leven hier op aarde te demonstreren. Ik kies ervoor vriendelijk en medelevend te zijn, anderen te vergeven, net zoals U mij vergaf [Efeziërs 4:32]. In Jezus 'naam. Amen.

- Debbie Przybylski

Kort gebed om jezelf te vergeven

Vader, vandaag vraag ik vergeving voor alle negatieve en schadelijke woorden die ik over mezelf heb gesproken. Ik wil mezelf niet meer zo misbruiken. Transformeer mijn gedachten en laat me begrijpen hoe geweldig je me hebt gemaakt. Verander mijn gewoonten, dus ik gebruik mijn tong om hoop en gunst in mijn leven te spreken. In Jezus naam.

- Sarah Coleman

Matthew West - Forgiveness (Official Lyric Video) van Matthew-West op GodTube.

Bijbelverzen over vergeving

Mattheüs 6: 14-15 - Want als u andere mensen vergeeft wanneer zij tegen u zondigen, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u anderen hun zonden niet vergeeft, zal uw Vader uw zonden niet vergeven.

1 Johannes 1: 9 - Als we onze zonden belijden, is hij trouw en rechtvaardig en zal hij onze zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid.

Jesaja 1:18 - "Kom nu, laten wij de zaak regelen", zegt de HEER. 'Hoewel uw zonden als scharlaken zijn, zullen ze zo wit zijn als sneeuw; hoewel ze rood zijn als karmozijn, zullen ze zijn als wol.

Micah 7: 18-19 - Wie is een God zoals jij, die de zonde gratie verleent en de overtreding van het overblijfsel van zijn erfenis vergeeft? Je blijft niet voor altijd boos, maar verheugt je om genade te tonen. U zult opnieuw medelijden met ons hebben; u zult onze zonden betreden en al onze ongerechtigheden in de diepten van de zee slingeren.

Marcus 11:25 - En als je staat te bidden, als je iets tegen iemand houdt, vergeef hem, zodat je Vader in de hemel je je zonden kan vergeven. "

Kolossenzen 3:13 - Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand van jullie een klacht tegen iemand heeft. Vergeef zoals de Heer je vergaf.

Efeziërs 4: 31-32 - Weg met alle bitterheid, woede en woede, ruzie en laster, samen met elke vorm van kwaadaardigheid. Wees vriendelijk en medelevend met elkaar, vergeef elkaar, net zoals in Christus God je vergaf.

Luke 17: 3-4 - Let dus op jezelf. “Als uw broer of zus tegen u zondigt, bestraf hen; en als zij zich bekeren, vergeef hen. Zelfs als ze zeven keer op een dag tegen je zondigen en zeven keer bij je terugkomen en zeggen: 'Ik heb berouw', moet je ze vergeven. '

Lees meer Bijbelverzen over vergeving op BibleStudyTools.com

Als je bent bevrijd van zonde en de pijn van anderen, reageer dan hieronder zodat anderen ook in vrijheid kunnen leven door vergeving! Wees een licht voor onze online community en ontvang aanmoediging voor uw eigen geloof.


Dit artikel maakt deel uit van ons grotere hulpmiddel Gebeden, bedoeld om uw gebedsleven te inspireren en aan te moedigen wanneer u onzekere tijden tegemoet gaat. Bezoek onze meest populaire gebeden als je je afvraagt ​​hoe je moet bidden of wat je moet bidden. Vergeet niet dat de Heilige Geest voor ons tussenkomt en God kent uw hart, zelfs als u de woorden om te bidden niet kunt vinden.

Gebed voor genezing

Gebed om kracht

Gebed voor bescherming

Ochtendgebeden

Goede nacht gebeden

Serenity Prayer

Een verjaardagsgebed

Sinner's Prayer

Gebed om vergeving

Gebed om leiding

Voorbede

Gebed voor vrede

Gebed om geloof

Gebed voor liefde

Verjaardag Gebeden

Nu is ons nieuwe dagelijkse gebed devotioneel beschikbaar! Een gemakkelijke manier om je dag te beginnen met bidden, lees het gebed van vandaag en meld je aan om per e-mail te ontvangen.

Interessante Artikelen