De zoektocht naar heiligheid

"Daarom verzoek ik je, broeders, met het oog op Gods genade, om je lichamen aan te bieden als levende offers, heilig en aangenaam voor God - dit is je spirituele daad van aanbidding. Pas je niet langer aan het patroon van deze wereld aan, maar getransformeerd door de vernieuwing van je geest. Dan zul je in staat zijn om te testen en goed te keuren wat Gods wil is - Zijn goede, aangename en perfecte wil. " (Romeinen 12: 1 - 2 NIV)

Het concept van heiligheid staat centraal in de Bijbel. Tegenwoordig produceert de christelijke kerk echter vrachten met materialen die zijn ontworpen om mannen gezond en gelukkig te maken in plaats van heilig.

Een eeuw geleden zei Charles Haddon Spurgeon, de 'prins van predikers': 'Een onheilige kerk! Het heeft geen nut voor de wereld en heeft geen achting voor mensen. Oh, het is een gruwel, het lachen van de hel, de afschuw van de hemel. En hoe groter de kerk, des te invloedrijker, des te erger wordt het wanneer het onheilig wordt. Het ergste kwaad dat ooit over de wereld is gekomen, is haar door een onheilige kerk gebracht. " (Spurgeon at His Best, pp. 99 - 100)

De principes voor heilig leven kunnen worden geïnternaliseerd door het acroniem 'HEILIGHEID' te gebruiken.

H = Heilige Geest:

De Heilige Geest is de agent van heiligheid. Hij wordt niet "heilig" genoemd, eenvoudig omdat Hij God is, maar eerder omdat Hij werkt om heiligheid te produceren in het leven van de gelovige.

O = Oude Testament:

In het Oude Testament heeft God een volk apart gezet niet omdat ze heilig waren, maar om hen heilig te maken. De Israëlieten werden apart gezet in een heilig land (Kanaän), apart gezet door de besnijdenis en apart gezet door de geboden. Heiligheid betekent apart gezet worden voor de dienst van God in plaats van voor de dienst aan het zelf.

L = Legalisme:

Legalisme staat niet gelijk aan heiligheid! In de Bergrede introduceert Jezus de mogelijkheid om alleen voor God te leven en niet voor uiterlijke verschijningen gebaseerd op de tradities van mensen.

I = Interne heiligheid:

Terwijl de mens naar externe factoren kijkt, houdt God zich bezig met onze diepste interne motivaties. Hij is niet zo bezorgd over wat we doen als Hij is waarom we doen wat we doen.

N = Nieuw Testament:

Als het Oude Testament-symbool van heiligheid wordt gevonden in de geboden, wordt het Nieuwe Testament-symbool voor heiligheid gevonden in het Kruis. Het verschil tussen wet en genade is het verschil tussen religie en relatie!

E = Eschatologie:

De eschatologie van heiligheid zal uiteindelijk worden gerealiseerd in de eeuwigheid wanneer positionele heiligheid plaats maakt voor praktische heiligheid. Op die heerlijke dag zullen we Hem 'van aangezicht tot aangezicht' aanschouwen.

S = Heiliging:

Zoals Christus stierf om gerechtvaardigd te worden, zo zijn we gerechtvaardigd om geheiligd of heilig te worden. Heiliging houdt in dat we dagelijks aan Christus worden aangepast in plaats van getransformeerd door onze cultuur.

S = Lijden:

Lijden is een integraal onderdeel van bijbelse heiligheid. Spurgeon schreef ooit dat hij 'zeker was dat hij zich nooit half zo veel in genade had gewaden als op het bed van pijn'. We zijn "erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus, als we inderdaad met Hem lijden zodat we ook in Hem verheerlijkt kunnen worden" (Romeinen 8:17).

Groei je in heiligheid?

Je weet dat je in heiligheid groeit wanneer:

  1. Je vindt het heerlijk om God te prijzen en veracht je zelf geprezen te zijn.
  2. Je bent toegewijd aan zelfopoffering in plaats van zelfbediening.
  3. Je hebt een groeiende toewijding aan de uitbreiding van het koninkrijk van God in plaats van het koninkrijk van het zelf.
  4. U bent onderworpen aan de soevereiniteit van de Heiland in plaats van de soevereiniteit van het zelf.
  5. Je hebt een eeuwig - in plaats van een tijdelijk - perspectief gekregen.

- Hank Hanegraaff

Interessante Artikelen