50 namen en titels van Jezus: Wie de Bijbel zegt dat Christus is

De Bijbel staat vol met vele verwijzingen naar wie Jezus is, zijn leven, zijn heerschappij en wat hij kwam doen. Hier zijn slechts enkele van die namen, titels en verzen uit Gods Woord.

Terwijl we doorlezen, kunnen we niet anders dan Hem bedanken en prijzen, onze Heiland en Heer die ons vrij maakt ...

50 namen en titels van Jezus:

1. Almachtige - "... wie is en wie was en wie zal komen, de Almachtige." Openb. 1: 8

2. Alpha en Omega - "Ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde." Openb. 22:13

3. Advocaat - “ Mijn lieve kinderen, ik schrijf dit aan jou zodat je niet zult zondigen. Maar als iemand zondigt, hebben we een advocaat bij de Vader - Jezus Christus, de Rechtvaardige. '1 Johannes 2: 1

4. Auteur en vervolger van ons geloof - “Onze ogen gericht op Jezus, de auteur en vervolger van het geloof, die voor de vreugde het kruis onderging, de schande verachtend, en aan de rechterhand van de troon ging zitten God. ”Hebr. 12: 2

5. Autoriteit - "Jezus zei:" Alle autoriteit in hemel en op aarde is mij gegeven. "Matt. 28:18

6. Brood des levens - “Toen verklaarde Jezus: 'Ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal nooit honger lijden, en wie in mij gelooft, zal nooit dorst hebben. '”Johannes 6:35

7. Geliefde Zoon van God - "En zie, een stem uit de hemel zei:" Dit is mijn geliefde Zoon, met wie ik heel tevreden ben. "Matt. 03:17

8. Bruidegom - "En Jezus zei tegen hen:" Kunnen de bruiloftsgasten treuren zolang de bruidegom bij hen is? De dagen zullen komen dat de bruidegom van hen wordt weggenomen en dan zullen ze vasten. ”Matt. 09:15

9. Belangrijkste hoeksteen - "De steen die de bouwers verwierpen is de belangrijkste hoeksteen geworden." Ps. 118: 22

10. Verlosser - " En om te wachten op zijn Zoon uit de hemel, die hij uit de dood heeft opgewekt, Jezus die ons verlost van de toekomende toorn." 1 Thess.1: 10

11. Trouw en waar - “Ik zag de hemel openstaan ​​en daar voor mij was een wit paard, wiens ruiter Trouw en waar wordt genoemd. Met rechtvaardigheid oordeelt en voert hij oorlog. ”Openb.19: 11

12. Goede herder - “Ik ben de goede herder. De goede herder legt zijn leven neer voor de schapen. ”Johannes 10:11

13. Grote Hogepriester - "Daarom, omdat we een grote hogepriester hebben die door de hemel is gegaan, Jezus de Zoon van God, laten we onze belijdenis vasthouden." Hebr. 04:14

14. Hoofd van de kerk - "En hij legde alle dingen onder zijn voeten en gaf hem als hoofd over alle dingen aan de kerk." Eph. 01:22

15. Heilige dienaar - “… en sta toe dat uw dienstknechten uw woord met alle vertrouwen mogen spreken, terwijl u uw hand uitstrekt om te genezen, en tekenen en wonderen plaatsvinden door de naam van uw heilige dienaar Jezus.” Handelingen 4:29 -30

16. Ik ben - "Jezus zei tegen hen:" Voorwaar, waarlijk, ik zeg u, eer Abraham was, ben Ik. "Johannes 8:58

17. Immanuel - "... Ze zal een zoon baren en hem Immanuel noemen, wat" God met ons "betekent." Is. 07:14

18. Onbeschrijflijke gave - "God zij dank voor zijn onbeschrijflijke gave." 2 Cor. 09:15

19. Rechter - "... hij is degene die God heeft aangesteld als rechter van de levenden en de doden." Handelingen 10:42

20. Koning der koningen - "Deze zullen oorlog voeren tegen het Lam, en het Lam zal hen overwinnen, omdat Hij Heer der heren en Koning der koningen is, en zij die met Hem zijn, zijn de geroepen en uitverkorenen en getrouwen." Openb. 17:14

21. Lam van God - "De volgende dag zag Johannes Jezus naar hem toe komen en zei:" Zie, het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt! "Johannes 1:29

22. Licht van de wereld - "Ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt, zal nooit in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben." Johannes 8:12

23. Leeuw van de stam van Juda - “Ween niet meer; zie, de leeuw van de stam van Juda, de wortel van David, heeft overwonnen, zodat hij de boekrol en zijn zeven zegels kan openen. ”Openb. 5: 5

24. Heer van alles - “Ook om deze reden heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam geschonken die boven elke naam staat, zodat bij de naam van Jezus elke knie zal buigen, van degenen die in de hemel en op aarde zijn en onder de aarde, en dat elke tong zal belijden dat Jezus Christus Heer is, tot eer van God de Vader. ”Phil. 2: 9-11

25. Middelaar - "Want er is één God en één middelaar tussen God en mensen, de man Christus Jezus." 1 Tim. 2: 5

26. Messias - "We hebben de Messias gevonden" (dat is de Christus). "Johannes 1:41

27. Machtige - "Dan zult u weten dat Ik, de Heer, uw Redder, uw Verlosser, de Machtige van Jacob." Is. 60:16

28. Iemand die bevrijdt - "Dus als de Zoon u bevrijdt, zult u inderdaad vrij zijn." Joh n 8:36

29. Onze hoop - "... Christus Jezus, onze hoop." 1 Tim. 1: 1

30. Vrede - "Want hij is onze vrede, die de twee groepen één heeft gemaakt en de barrière, de scheidingsmuur van vijandigheid heeft vernietigd, " Eph. 02:14

31. Profet t - "En Jezus zei tegen hen:" Een profeet is niet zonder eer, behalve in zijn woonplaats en onder zijn familieleden en in zijn eigen huishouden. "Markus 6: 4

32. Verlosser - "En wat mij betreft, ik weet dat mijn Verlosser leeft, en uiteindelijk zal Hij zijn standpunt op aarde innemen." Job 19:25

33. Opgestane Heer - "... dat Christus stierf voor onze zonden volgens de Schrift, dat hij werd begraven, dat hij op de derde dag werd opgewekt volgens de Schrift." 1 Kor. 15: 3-4

34. Rots - "Want zij dronken van de geestelijke Rots die hen volgde, en de Rots was Christus." 1 Kor. 10: 4

35. Offer voor onze zonden - "Dit is liefde: niet dat we God liefhadden, maar dat hij ons liefhad en zijn Zoon zond als een zoenoffer voor onze zonden." 1 Johannes 4:10

36. Redder - "Want voor u is deze dag geboren in de stad David, een Redder, die Christus de Heer is." Luke 2:11

37. Mensenzoon - "Want de Mensenzoon kwam om de verlorenen te zoeken en te redden." Luke 19:10

38. Zoon van de Allerhoogste - “Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste worden genoemd. De Heer God zal hem de troon van zijn vader David geven. ”Luke 1:32

39. Allerhoogste Schepper over alles - "Door Hem zijn alle dingen geschapen, zowel in de hemelen als op aarde, zichtbaar en onzichtbaar, of het nu tronen of heerschappijen of heersers of autoriteiten zijn - alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen. Hij is vóór alle dingen, en in Hem houden alle dingen samen ... 'Kol. 1: 16-17

40. Opstanding en het leven - "Jezus zei tegen haar:" Ik ben de opstanding en het leven. Degene die in mij gelooft, zal leven, ook al sterven zij. "Johannes 11:25

41. De deur - "Ik ben de deur. Als iemand door mij binnenkomt, zal hij gered worden en naar binnen en naar buiten gaan en weiland vinden. ”Johannes 10: 9

42. De Weg - "Jezus antwoordde:" Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. "Johannes 14: 6

43. Het Woord - "In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God." Johannes 1: 1

44. Ware wijnstok - "Ik ben de ware wijnstok en Mijn Vader is de wijnboer." Johannes 15: 1

45. Waarheid - "En u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden." Johannes 8:32

46. Overwinnaar - "Aan degene die overwint, zal ik het recht geven om bij mij op mijn troon te zitten, net zoals ik overwinnaar was en met mijn Vader op zijn troon ging zitten." Openb. 3:21

47. - 50. Wonderbare raadgever, machtige God, eeuwige vader, vredevorst - 'Want ons is een kind geboren, aan ons is een zoon gegeven en de regering zal op zijn schouders rusten. En hij zal Wonderbare Raad, Machtige God, Eeuwige Vader, Vredevorst worden genoemd. ' 9: 6

Dit alles ... en zoveel meer.

Hij alleen is het waard.

Jezus.

"Lieve God,

Help ons ons te concentreren op het grootste geschenk van dit seizoen en het hele jaar door. Bedankt dat je je enige zoon hebt gestuurd, zodat we door hem gered kunnen worden.

In de krachtige naam van Jezus,

Amen."

(Afbeelding via Christianity.com)

Debbie McDaniel is een schrijver, pastors vrouw, moeder van drie geweldige kinderen (en veel huisdieren). Ga elke ochtend met haar mee op de facebookpagina van Fresh Day Ahead, //www.facebook.com/DebbieWebbMcDaniel, voor dagelijkse aanmoediging om een ​​sterk, gratis, hoopvol leven te leiden. Vind haar ook op //twitter.com/debbmcdaniel en //www.debbiemcdaniel.com.VOLGENDE POST Een gebed voor de verloren en de verloren Lees meer Debbie McDaniel Een gebed voor de verloren en de verloren dinsdag, 29 november 2016

Interessante Artikelen