Hoe God in een doos te stoppen OF Zijn kracht in je leven te ontketenen

Nu alle glorie aan God, die in staat is, door zijn machtige kracht die in ons werkt, oneindig veel meer te bereiken dan we zouden kunnen vragen of denken. Efeziërs 3:20

Ik hou van dit vers! Het is zo'n geweldige herinnering aan Gods kracht, aan zijn vermogen om me gewoon te verbazen met wat hij kan en wil doen. Ik denk graag aan mijn dromen, wetende dat God veel meer kan dan alles wat ik ooit in mijn wildste verbeelding zou kunnen bedenken.

Maar ik vergeet vaak dat kleine zinnetje dat zegt "zijn machtige kracht aan het werk in ons." Ben je ooit echt gestopt om over die zin na te denken?

Ik ben opgegroeid in een bijbelse denominatie die me een zeer solide basis in de Schrift gaf. We waren altijd zwaar in de Bijbel, maar voorzichtig met de Heilige Geest. Mijn basis ligt in bijbelse onfeilbaarheid, conservatieve interpretaties en absolute waarheid. Maar de officiële houding was dat sommige gaven van de Geest ophielden toen we het voltooide woord van God ontvingen. Volgens de traditie waarin ik ben grootgebracht, hadden veel van Gods wonderen van genezing, zijn vertoon van kracht, geen plaats in ons leven vandaag.

Naarmate ik echter in mijn relatie met Christus groei, kan ik nergens een tekst vinden die zegt dat de gaven zijn opgehouden, de wonderen zijn opgehouden. In plaats daarvan vind ik passages die duidelijk zeggen dat mijn God nooit verandert (Hebreeën 13: 8). Christus Jezus zelf verklaarde dat wie in hem gelooft, nog grotere werken zal doen dan die hij zelf heeft uitgevoerd (Johannes 14:12).

Als de Schrift leert dat Jezus Christus dezelfde is gisteren, vandaag en voor altijd; als de Schrift leert dat we nog grotere werken zullen doen dan Christus deed terwijl hij op aarde rondliep; als de Schrift leert dat als we geloof hebben, we bergen kunnen verzetten (Johannes 17:20); wie ben ik om te beslissen hoe hij werkt, welke geschenken zijn opgehouden en hoe hij vandaag aan gelovigen communiceert ?

Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik het grootste deel van mijn leven God in een nette kleine doos heb gestopt die ik met een mooie strik kan strikken. Ik heb besloten dat ik altijd een God heb gehad die ik kon uitleggen in plaats van een God die uitleg tart. Ik heb geleefd alsof de tijd van wonderen is geëindigd en we leven in een meer verlicht tijdperk dan de oude bijbelse karakters. Ik heb besloten dat ik Gods werk in mijn leven heb beperkt.

En nu heb ik besloten dat het tijd is om Gods kracht in mijn leven te ontketenen.

"... zijn machtige kracht aan het werk in ons ..."

Laten we een paar minuten de tijd nemen om echt na te denken over die kracht die voor ons beschikbaar is. Zijn kracht is machtig. Maar hoe machtig precies?

Het is de kracht die Abraham en Sarah ertoe bracht een kind te verwekken dat ver boven de vruchtbare leeftijd lag (Genesis 21).

Het is de kracht die de Rode Zee scheidde (Exodus 14).

Het is de kracht die de Israëlieten in de wildernis gedurende een hele maand heeft voorzien (Numeri 11).

Het is de kracht die Joseph van de gevangene redde en hem tot leider verhoogde (Genesis 37-50).

Het is de kracht die ervoor zorgde dat de muren van Jericho naar beneden tuimelden (Jozua 6).

Het is de kracht die de zon heeft doen stilstaan ​​(Joshua 10).

Het was de kracht die de olie liet stromen voor de weduwe van Zarephath en haar zoon weer tot leven wekte (1 Koningen 17).

Het is de kracht die de blinde zicht gaf, de kracht die de lammen liet lopen (Mattheüs 15).

Het is de kracht die de vrouw genas van een probleem van bloed (Luke 8).

Het is de kracht die Peter toeliet om op water te lopen (Mattheüs 14).

Het is de kracht die zowel Lazarus als Jezus weer tot leven wekte (Johannes 11, 20).

En het is diezelfde kracht die in mij aan het werk is! En het is aan het werk in jou !

Hoe ziet dit eruit? Hoe vertaalt het zich in ons leven?

Eerlijk gezegd weet ik het niet helemaal. Dat hoort bij het plezier, de opwinding!

Wat ik wel weet, is dat God ons niet tot veilig leven heeft geroepen. Hij riep ons om ons geloof te leven, om een ​​kans op hem te wagen. Hij riep ons om door geloof te wandelen, om een ​​risico te nemen op een God die belooft altijd trouw te zijn. Hij riep ons om uit onze comfortzone te stappen en te leven in het rijk van het bovennatuurlijke.

Hij riep ons om een ​​overvloedig leven te leiden (Johannes 10:10).

Ik ben het zat om God in mijn leven te beperken, iets minder te ervaren dan de volheid van zijn glorie en genade en kracht. Ik ben het zat om in angst te leven in plaats van eruit te stappen in geloof. Ik ben het zat om wonderen te missen. Ik ben een God beu die ik in mijn nette doosje kan bewaren.

Ik ben klaar voor mijn God om zijn machtige kracht in mijn leven te ontketenen.

Heer Jezus, u alleen bent God van de hemel en de aarde. U bent de God die gisteren en vandaag dezelfde is. Jij bent de God van wonderen, de God van het onmogelijke. En je belooft dat je kracht vandaag beschikbaar is voor gelovigen. Ik vraag je om vergiffenis voor het niet erkennen van mijn eigen trots in het beslissen hoe je wel en niet kunt handelen, voor het beperken van je door mijn eigen overtuigingen. Ik vraag je om je kracht in mijn leven te ontketenen, om buitengewoon en overvloedig te doen boven alles wat ik ooit zou kunnen vragen of voorstellen. Doe wat je wilt in mijn leven.

Dena Johnson is een drukke alleenstaande moeder van drie kinderen die hartstochtelijk van God houdt. Ze vindt het heerlijk om de dagelijkse gebeurtenissen van het leven te nemen, God erin te vinden en indruk op haar te maken terwijl ze thuis zitten of onderweg wandelen (Deuteronomium 6: 7). Haar grootste wens is om een ​​kanaal van Gods troost en aanmoediging te zijn. Je kunt meer lezen over Dena's ervaringen met haar Great I AM op haar blog Dena's Devos.

Interessante Artikelen