7 Gebeden om vandaag God te danken

Ons leven kan overweldigend, ontmoedigend en moeilijk worden. We kunnen gemakkelijk ontmoedigd, gefrustreerd en opgebrand raken door omstandigheden of relaties die buiten onze controle liggen. In die seizoenen waarin we ons hopeloos en hulpeloos voelen, is het beste wat we kunnen doen ons afwenden van de uitdagingen en ons tot Christus keren. Wanneer we ons herinneren dat God de controle heeft en ons leven niet van onszelf is, herinneren we ons dat we een Heiland hebben die ons kracht geeft als we zwak zijn en die ons troost in al onze tijden van nood.

We houden van en dienen een goede, genadige Vader, en we verdienen de liefde, gratie en genade die hij ons zo vrijelijk overgeeft niet. Wat kunnen we anders doen dan hem eindeloos bedanken en prijzen?

We hopen en bidden dat de volgende verzen, gebeden, video's en bronnen je helpen talloze manieren te vinden om 'dank u' te zeggen tegen de Heer van alle hemel en aarde, de God die onze harten kent en koestert. Hij heeft ons zoveel gegeven om dankbaar voor te zijn in elk seizoen - leven, redding, geliefden, kleine zegeningen in onze drukke dagen, vriendelijke woorden van vreemden, zonneschijn ... de lijst gaat maar door.

Hier zijn een paar manieren waarop u vandaag "dank u, God" kunt zeggen:

Een gebed voor dankbaarheid

Lieve God,

Bedankt voor je geweldige kracht en werk in ons leven, bedankt voor je goedheid en voor je zegeningen over ons. Bedankt dat u in staat bent om hoop te brengen, zelfs in de moeilijkste tijden, en ons versterkt voor uw doeleinden. Bedankt voor je grote liefde en zorg. Bedankt voor je genade en gratie. Bedankt dat je altijd bij ons bent en ons nooit zult verlaten. Bedankt voor je ongelooflijke opoffering, zodat we vrijheid en leven kunnen hebben. Vergeef ons voor wanneer we je niet genoeg bedanken, voor wie je bent, voor alles wat je doet, voor alles wat je hebt gegeven. Help ons om onze ogen en onze harten opnieuw op u te richten. Vernieuw onze geest, vul ons met uw vrede en vreugde. We houden van je en we hebben je nodig, deze dag en elke dag. We geven je lof en dank, want alleen jij bent het waard!

In Jezus naam,

Amen.

Deze inhoud is aangepast uit "The Power of Gratitude: 21 Verses of Thanks to God" van Debbie McDaniel.

Verzen van dank uit Gods Woord

“Oh kom, laten we zingen van vreugde voor de Heer; Laten we vreugdevol schreeuwen naar de rots van onze zaligheid. Laten we in zijn aanwezigheid komen met dankzegging; laten we hem een ​​vreugdevol geluid maken met lofliederen! Want de Heer is een grote God en een grote Koning boven alle goden. 'Ps. 95: 1-3

"Ga zijn poorten binnen met dankzegging en zijn gerechtshoven met lof! Dank hem; zegen zijn naam! Want de Heer is goed; zijn standvastige liefde blijft voor eeuwig en zijn trouw aan alle generaties." Ps. 100: 4-5

"Dank de Heer, want hij is goed, zijn liefde blijft voor altijd." Ps. 118: 29

"Ik zal u loven, HEER, met heel mijn hart; ik zal vertellen over al uw prachtige daden." Ps. 9:

"Ik zal de Heer de dank betuigen vanwege zijn gerechtigheid, en ik zal de naam van de Heer, de Allerhoogste, loven." Ps. 07:17

Deze inhoud is aangepast uit "The Power of Gratitude: 21 Verses of Thanks to God" van Debbie McDaniel.

Een gebed van dankbaarheid voor tijden van strijd

God

Soms brengt het leven me in de problemen en vind ik het moeilijk om dingen te zien waar ik dankbaar voor ben. Open mijn ogen om de geschenken te zien die je me in mijn leven hebt gegeven. Ik ga beginnen met je te bedanken dat je genoeg van me houdt om naar de aarde te komen en te sterven zodat we voor altijd samen kunnen leven.

Amen .

"Dank in alle omstandigheden; want dit is de wil van God in Christus Jezus voor jou." 1 Thess. 05:18

Deze inhoud is aangepast van "5 manieren om dankbaar te zijn als het leven niet perfect is" van Wendy van Eyck.

Onze 30 Days of Gratitude Prayer Challenge

Wilt u deze "dank u" gebedsreis meenemen naar het volgende niveau? Download hier onze gratis 30 Days of Gratitude Prayer Challenge-gids!

Laten we de komende 30 dagen de cyclus doorbreken en onszelf uitdagen om doelbewust tijd vrij te maken om onze dankbaarheid te tonen voor alles wat onze Vader heeft gedaan en nog zal doen in ons leven. Elke dag bid je een specifiek dankgebed. Op sommige dagen is er ook een mogelijkheid om een ​​gerelateerd artikel te lezen of een korte video te bekijken. Op andere dagen wordt u aangemoedigd om een ​​dagboek bij te houden of uw gedachten op te schrijven over een bepaalde prompt met betrekking tot dankbaarheid. Elke dag zal ook verschillende verzen bevatten waarover u kunt nadenken of waarover u kunt bidden.

Je kunt elke dag van de maand aan deze gebedswedstrijd beginnen, maar het is misschien gemakkelijker om aan het begin van de maand te beginnen, gewoon om de dagen bij te houden. Het is prima als je een dag of twee mist - het leven gebeurt! Als je een dag mist, hoef je niet terug te gaan of opnieuw te beginnen. Ga gewoon door met de bijbehorende dag en als je tijd hebt, kun je teruggaan naar de dagen die je hebt gemist. Misschien wilt u een bladwijzer maken voor deze pagina om het gemakkelijker te maken om elke dag terug te komen.

Meer verzen van dank

"Laat uw wortels in hem opgroeien en laat uw leven op hem worden gebouwd. Dan zal uw geloof sterk worden in de waarheid die u werd geleerd en zult u overstromen van dankbaarheid." Kol. 2: 7

"En laat de vrede van Christus heersen in uw harten, waartoe u inderdaad in één lichaam werd geroepen; en wees dankbaar." Kol. 3:15

"Wijd uzelf aan het gebed, wees waakzaam en dankbaar." Kol. 4: 2

"Elk goed geschenk en elk perfect geschenk komt van boven en komt neer van de Vader van het licht met wie er geen variatie of schaduw is door verandering." Jakobus 1:17

"Maak je nergens zorgen over, maar laat alles in gebed en smeekbede aan God weten." Phil 4: 6

Deze inhoud is aangepast uit "The Power of Gratitude: 21 Verses of Thanks to God" van Debbie McDaniel.

Een gebed voor een echt dankbaar hart

Heer, leer mij u een hart van dankzegging en lof te bieden in al mijn dagelijkse levenservaringen. Leer me altijd blij te zijn, voortdurend te bidden en in al mijn omstandigheden te bedanken. Ik accepteer ze als Uw wil voor mijn leven (1 Tessalonicenzen 5: 16-18). Ik verlang dagelijks naar plezier in je hart. Breek de kracht van de vijand in mijn leven. Versla Hem door mijn lofoffer. Verander mijn kijk en houding in een van blije tevredenheid met mijn huidige omstandigheden. Ik dank U voor ... [ Noem momenteel een moeilijke omstandigheid in uw leven en dank God daarvoor. ]

Jezus, ik wil zijn zoals jij, die de Vader zonder klacht gehoorzaamde. Je omhelsde de ketens van de mensheid toen je op deze aarde wandelde. Veroordeel me telkens als ik klaag of mezelf met anderen vergelijk. Geef me je houding van nederigheid en dankbare acceptatie. Ik wil zijn als de apostel Paulus die in alle omstandigheden tevredenheid leerde. Ik kies ervoor om U voortdurend een offer van lof te brengen, de vrucht van lippen die Uw naam loven (Hebreeën 13:15). Ik verlang naar een glimlach op je gezicht. Leer me de kracht van een dankbaar hart. Ik weet dat jouw waarheid in een dankbaar hart woont.

“Ik zal de HEER danken vanwege zijn gerechtigheid en zal lof zingen voor de naam van de HEER, de Allerhoogste. O HEER, onze Heer, hoe majestueus is uw naam op de hele aarde! U hebt uw glorie boven de hemelen gesteld '(Psalm 7: 17-18: 1). In Jezus 'naam. Amen.

Deze inhoud is aangepast uit "A Prayer for a Thankful Heart" van Debbie Przybylski.

Een gebed voor de eenvoudige dingen

Dank u, God, voor al uw zegeningen voor mij en mijn gezin; voor de kracht die je me elke dag geeft en voor alle mensen om me heen die het leven zinvoller maken. Amen .

VOLGENDE: Een gebed om God in het midden te houden

Keuze van de redactie

  • 5 prachtige lessen voor ouders die lijden aan depressie
  • 10 klieken die in elke kerk bestaan


Interessante Artikelen