Wat is vurig gebed en hoe doen we het?

Vurig gebed is een diepe, geconcentreerde en hartstochtelijke petitie tot God. Gebed op zichzelf is het afstemmen en communiceren met God de Schepper, maar verdiepen in een gebed van diepe ijver verandert opmerkelijk niet alleen de omstandigheden, maar ook de persoon die bidt. Dit is het soort gebed dat Jezus bedoelde toen hij sprak over geloof dat bergen kan verzetten (Mattheüs 21:21).

Twee voorbeelden van vurig gebed in de Bijbel

Overal in de Bijbel zijn er talloze voorbeelden van zo'n diepgaand verzoek.

Hannah

In het boek van 1 Samuël wordt het verhaal van Hannah overgebracht. Hanna was de moeder van Samuël, maar de weg om moeder te worden vereiste groot geloof en vurig gebed:

“... Hannah antwoordde: 'Ik ben een vrouw die diep in de problemen zit. Ik heb geen wijn of bier gedronken; Ik stortte mijn ziel uit voor de Heer . Neem uw dienaar niet voor een slechte vrouw; Ik heb hier gebeden uit mijn grote angst en verdriet. ' Eli antwoordde: 'Ga in vrede en moge de God van Israël u schenken wat u van hem hebt gevraagd' ' (1 Samuël 1: 15-17)

De Heer herinnerde zich Hannah. Hij zag niet alleen haar pure intentie en verlangen om moeder te zijn, maar ook haar intentie en verlangen om een ​​trouwe dienaar van de Heer te zijn. Het was vanwege de gunst van de Heer en het zware gebed van Hannah dat Samuel werd geboren.

Samuël zou een van de grootste profeten van het Oude Testament worden. In 1 Samuël 3:19 lezen we dat geen enkel woord van Samuël viel, wat betekent dat zijn onderscheidingsvermogen en nauwkeurigheid bij het horen van de Heer onvergelijkbaar waren. Hij zou ook de profeet zijn die niet alleen de eerste koning van Israël, Saul, maar ook de koning naar Gods hart, David, zal kronen.

Daniel

Vurig gebed gaat vaak gepaard met vastend gebed. Vasten is het onthouden van eten en drinken, of een ander soort opoffering (velen onthouden zich tegenwoordig van sociale media, televisie of andere afleidingen) om tijd te besteden aan een ernstige smeekbede. Dit wordt getoond in de Bijbel door het verhaal van Daniël in Daniël 10: 10-14.

“Een hand raakte me en zette me aan het trillen op mijn handen en knieën. Hij zei: 'Daniel, u die zeer gewaardeerd wordt, overweeg zorgvuldig de woorden die ik u ga zeggen en sta op, want ik ben nu tot u gezonden.' En toen hij dit tegen mij zei, stond ik trillend op. Toen vervolgde hij: 'Wees niet bang, Daniel. Sinds de eerste dag dat je je zinnen hebt gezet om begrip te kweken en jezelf te vernederen voor je God, werden je woorden gehoord en ik ben daarop gekomen. Maar de prins van het Perzische koninkrijk verzette me eenentwintig dagen. Toen kwam Michael, een van de oversten, me helpen, omdat ik daar werd vastgehouden met de koning van Perzië. Nu ben ik gekomen om je uit te leggen wat er met je mensen in de toekomst zal gebeuren, want de visie betreft een nog te komen tijd. '”

Daniel vastte en bleef eenentwintig dagen diep in gebed. Toen de engel arriveerde om Daniël te antwoorden, ontdekken we dat de engel onmiddellijk was gezonden toen Daniel begon te bidden, maar alle spirituele krachten die tegen de engel kwamen vertraagden zijn aankomst.

God is niet traag zoals sommigen van ons traagheid tellen; Hij kent eerder de exacte tijd en maatregelen die moeten worden genomen om gebed te beantwoorden.

Hoe kunnen we bidden met ijver?

Hebreeën 13: 8 herinnert ons eraan dat God dezelfde is gisteren, vandaag en morgen, wat betekent dat dezelfde God die een kind aan Hannah gaf en een engel stuurde om Daniel te helpen, vandaag nog steeds dezelfde wonderen verricht.

Vanwege het offer en de belofte vervuld door Christus, is het niet langer nodig om een ​​tempel binnen te gaan om de Vader rechtstreeks te bereiken. We kunnen als zijn kinderen voor Hem komen met onze eigen verzoeken.

Jakobus 5:16 deelt: ' Belijd uw zonden daarom aan elkaar en bid voor elkaar zodat u genezen kunt worden. Het gebed van een rechtvaardig persoon is krachtig en effectief.

Onze gebeden zijn kostbaar voor hem, want we zijn kostbaar voor hem. Onze gebeden hebben kracht, want we willen niet langer zelf de situatie beheersen; we komen eerder voor de Schepper van het universum om Hem te vragen namens ons te bewegen. We willen niet langer zelf het gewicht van de dingen dragen; we roepen eerder diegene op die alles heeft gemaakt wat was, was en zal zijn om in Zijn kracht en macht te werken.

Jezus sprak over zo'n gebed in Mattheüs 7: 8: "Want iedereen die vraagt ​​ontvangt, en degene die zoekt naar vondsten, en degene die klopt zal worden geopend." Evenzo benadrukt David in Psalm 37: 4: "Verras jezelf in de Heer, en Hij zal je het verlangen van je hart geven. '

Wat belangrijk is om te onthouden is dat we door onze vurigheid moeten toestaan ​​dat Zijn wil in ons en de situatie wordt gedaan.

Vaak staat God omstandigheden in ons leven toe die dit soort smeekbeden vereisen omdat Hij wil dat wij als mensen groeien en in Hem groeien. Door ons hart, onze wil en onze verlangens naar de troon te laten komen, kan Hij zijn grootste werk doen, niet alleen in de gebeurtenissen, maar ook in onze eigen ziel. Je zult zo'n seizoen van intense contemplatie niet verlaten zonder te worden veranderd.

Het is belangrijk op te merken dat vurig gebed niet betekent dat je woorden sierlijk of fantasierijk moeten zijn. Romeinen 8:26 zegt dat de Heilige Geest jammeringen, gekreun en tranen kan vertalen in gebed. Wees niet bang om je hart uit te storten naar degene die het heeft gemaakt, want Hij weet het al. De gemeenschap van diep gebed stelt ons in staat voorbij het oppervlak te gaan en de diepten van de Geest in te duiken om Hem op de troon te ontmoeten.

Zoek een rustige plek vrij van afleiding, zoek vergeving voor uw fouten en vergeef degenen die u onrecht hebben aangedaan; spreek dan. Weet dat je de waarheden overbrengt die je misschien niet kunt delen met een ander levend wezen aan degene die het meest van je houdt. Luister dan - luister met je geest, je geest en je hart open voor Zijn meest voordelige antwoord voor je omstandigheden.

5 bijbelverzen om vurig gebed aan te moedigen

Toen riepen zij tot de HERE in hun moeilijkheden, en hij verloste hen van hun nood. Hij maakte de storm stil, en de golven van de zee werden gedempt. Toen waren ze blij dat de wateren stil waren en bracht hij ze naar de gewenste haven. ” (Psalm 107: 28-30)

' Altijd biddend in de Geest, met alle gebed en smeekbede. Houd daartoe waakzaam met alle doorzettingsvermogen en smeekbede aan alle heiligen ' (Efeziërs 6:18).

“Als Mijn volk dat door Mijn naam wordt geroepen zichzelf zal vernederen, en bidt en Mijn aangezicht zoekt en zich van hun slechte wegen zal keren, dan zal Ik uit de hemel horen en hun zonde vergeven en hun land genezen. ' (2 Kronieken 7:14)

“Nu is dit het vertrouwen dat we in Hem hebben, dat als we iets vragen naar Zijn wil, Hij ons hoort. ' (1 Johannes 5:14)

"De ogen van de HEER zijn op de rechtvaardigen en zijn oren hebben aandacht voor hun geroep." (Psalm 34:15)

De vrucht van vurig gebed is levensveranderend

De Heer ziet jou als zijn geliefde kind. Hij houdt zoveel van je dat Hij Jezus stuurde om niet alleen als een offer te sterven, maar ook om op te staan ​​om een ​​belofte te vervullen.

Hoewel we denken dat Hij traag is om ons te helpen, is hij soeverein en heeft hij redenen om uit te stellen. Zoals in 2 Petrus 3: 9 staat: ' De Heer is niet echt traag over zijn belofte, zoals sommige mensen denken. Nee, hij is geduldig omwille van jou.

Voor Hem komen in vurig gebed vereist een hart dat openstaat voor het ontroerende werk dat Hij in ons zal doen. Maar de vrucht van vurig gebed zal het leven veranderen.

Zoals er staat in Spreuken 3: 5-6: "Vertrouw op de Heer met heel uw hart, en steun niet op uw eigen begrip, maar zoek Hem op alle manieren en Hij zal uw pad recht maken."

De God die Hannah een kind gaf, de monden van leeuwen voor Daniel sloot en David van een herdersjongen in een koning veranderde, is daar om je te helpen.


Cally Logan is een schrijver en docent uit Richmond, Virginia. Ze is afgestudeerd aan de Regent University. Momenteel is ze schrijfster van de site Dear Sparrows Ministry en de podcast 'Dear Sparrows'. In haar vrije tijd leidt ze graag de kleine groep meisjes van een middelbare school, kookt en brengt ze tijd door in boomhutten. Haar nieuwste boeken, Dear Young Sparrow en Unveiled zijn overal verkrijgbaar.

Interessante Artikelen