Gebeden om kracht - troost en hoop vinden

Heb je ooit bovennatuurlijke kracht nodig om een ​​situatie het hoofd te bieden, maar niet geweten wat te bidden? God wacht en wil ons kracht geven in tijden van nood. Wees niet bang om te bidden en God te vragen om Zijn kracht om op je te vallen! Als je zwak bent, moe of niet wilt staan, en niet zeker weet wat je moet vragen, bid dan samen met deze woorden!

Een gebed om kracht als het moe is

Heer, ik ben moe. Mijn energie zakt in en mijn motivatie blijft achter. En ik heb je zo nodig. Ik heb je kracht en je frisse touch nodig om weer op het goede spoor te komen. Uw Woord zegt dat de vreugde van de Heer mijn kracht is. Als dat waar is, heb ik je vreugde nodig om alle bot-vermoeide delen van mijn geest, lichaam en ziel te vervangen.

De druk van het leven duwt me soms in een hoek en maakt me hulpeloos om vooruit te komen. Honderd stemmen roepen mijn naam, en ik voel me soms verlamd om te antwoorden, niet wetend waar ik heen moet. Heer, help me niet te stoppen, om het ras trouw te blijven rennen en kracht te vinden in die veilige, geheime plaats van u, in de schaduw van de Almachtige.

Ik heb je kracht nodig om nee te zeggen wanneer ik in de verleiding kom om me over te geven aan schadelijke dingen, of wanneer egoïsme zich vastklampt aan mijn kleding en niet loslaat. Ik heb je kracht nodig om ja te zeggen, wanneer lafheid en angst me aansporen om de overtuigingen van mijn hart te ontkennen. Ik heb je kracht nodig om verliefd te zijn op degenen die dicht bij me zijn en overal om me heen. Wanneer heb ik je kracht niet nodig, God?

Je bent mijn rots, en ik ren vandaag naar je toe, in de overtuiging dat je mijn zware armen opheft, dat je me zult voeden voor de taken die je me hebt gegeven, en dat je vreugde de zwakte van mijn leven volledig zal verteren en zal maken ik ben weer sterk. Ik wil niet geaard blijven, verlamd door beperkingen en mislukte pogingen. Ik ben de zwakke inspanningen beu. Heer, ik wil opstijgen met vleugels als een adelaar en niet alleen vliegen. Ik wil zweven.

Vernieuw mijn kracht, Heer. Vul me met je bovennatuurlijke kracht om elk obstakel op mijn pad te overwinnen. Met mijn ogen op u, Heer, terwijl u naast mij loopt, door mij werkend, kan ik het maken. God zij dank!

In Jezus 'naam, Amen

~ Rebecca Barlow Jordan

Een gebed om kracht wanneer je op je zwakste bent

Heer Jezus, geef mij de kracht om het op de lange termijn uit te steken - niet de grimmige kracht van mijn tanden knarsen maar de glorie-kracht die God geeft. Het is kracht die het onverdraaglijke verdraagt ​​en overgaat in vreugde, de Vader dankend die me sterk genoeg maakt om deel te nemen aan alles helder en mooi dat hij voor mij heeft. Jezus, geef me kracht in mijn zwakte. Amen.

~ Wendy van Eyck

Een gebed om kracht en aanmoediging

Heer, net als David heb ik uw aanmoediging nodig in een tijd van beproeving en angst. Dank u dat u altijd op de troon bent, altijd mijn God, klaar om te redden. Bedankt dat je voor mij dezelfde God bent als voor David. Bedankt dat je altijd in de buurt bent en me altijd redt van mijn angsten en pijn. Heer, help me eraan te herinneren dat het ochtendgloren net voor de deur staat, dat deze beproeving niet eeuwig zal duren. Vul me met hoop dat het ochtendgloren komt en dat je liefde altijd zal zegevieren! In Jezus 'Naam, Amen!

~ A Good Thing Devotional

Een gebed om te volharden

Heer, ik ben moe en weet niet wanneer dit "ras" in mijn leven zal eindigen. Ik heb het gevoel dat ik voor altijd heb gerend en probeer dit proces te overtreffen. Help me om te stoppen met proberen mijn pijn te boven te komen, maar liever met uithoudingsvermogen de race te rennen die je voor mij hebt gezet. Ik weet dat ik door jou uiteindelijk de overwinnaar ben in de beproevingen in mijn leven. Ik weet dat niets op deze wereld mij kan scheiden van je standvastige liefde. Geef me alsjeblieft vandaag een maat van je liefde; geef me de kracht om dit proces te doorstaan. Bedankt voor je liefde voor mij die nooit eindigt! En bedankt voor de kroon van vreugde die mij voor altijd wacht in jouw koninkrijk!

~ Adrian Rogers, Love Worth Finding

Een gebed voor wijsheid en kracht dagelijks

Je bent een wonderwerkende God. Geef me een visie voor hoe vrijheid er voor mij uitziet. Geef me geloof om U te geloven voor mijn wonder. Laat me zien wat me moe maakt. Laat zien wat me beheerst en vertraagt. Help me mijn smaak te verliezen voor dat wat mij verzwakt, en een smaak te verwerven voor dat wat mij versterkt. Genees me van binnenuit! Help me om de nodige wijzigingen aan te brengen. Ik wil met U deelnemen aan mijn genezingsproces. Maak een nieuw leven in mij wakker! In Jezus 'Naam, Amen.

~ Susie Larson

Een gebed voor de overweldigde

Heer, wanneer mijn hart overweldigd is, overweldig mij met Uw vrede. Leid me naar U, mijn rots. Leid mij naar Uw Woord dat mij kracht en toevlucht geeft. Help me om niet naar mindere dingen te rennen. Teken me om eerst naar U toe te rennen. Help me de gewoonte aan te nemen mijn "overweldigd" te nemen en onder uw wil te plaatsen. God zij dank. In Jezus 'Naam, Amen.

~ Jennifer Rothschild

Een gebed voor een doorbraak

Vader, ik vraag u om een ​​nieuwe visie voor hoe een doorbraak eruit zal zien in mijn leven. Help me om genezing na te streven terwijl ik wacht op mijn wonder. Laat me zien hoe ik midden in de storm moet rusten. Help me om van het feest te genieten. Je bereidt me voor, precies in het midden van het slagveld. Ik wil mijn hele leven getuigen dat er een God in de hemel is die mijn naam kent en die me veilig thuis zal brengen. Vul mij opnieuw met het wonder van Uw liefde en kracht. Ik ben vastbesloten deze strijd met angst te winnen. Help me om te onderscheiden wanneer ik moet rusten, wanneer ik moet feesten en hoe ik mijn geloof actief kan betrekken terwijl ik wacht op U om door te breken. Moge mijn leven je kracht tonen. Doe het onmogelijke in en door mij, bid ik. Amen.

~ Susie Larson

Lieve God, als ik ooit mijn hoop verlies, geef me dan alstublieft kracht en vul mijn ziel aan.

Een gebed om kracht tegen geestelijke oorlogvoering

Hemelse Vader, elke dag is een strijd tegen zonde en verleiding. Geef ons de kracht om wreedheid te overwinnen met gratie en haat met liefde. God, herinner ons eraan dat onze acties ertoe doen. We vechten geen fysieke strijd maar een geestelijke en met elke daad van mededogen bouwen we je koninkrijk op. Help ons vandaag om koninkrijken te bouwen. Amen.

~ Pastor Jack Graham

Een gebed voor kracht en kracht in gebed

Heer, ik bid dat ik mijn autoriteit in gebed mag realiseren. Leer me bidden met uw kracht en macht. Ik wil in gebed met U samenwerken om mijn toekomst en de toekomst van mijn natie te bepalen. Ik wil met autoriteit bidden voor mijn stad. Ik verlang om krachtige doorbraakgebeden te bidden die je hand in actie brengen. Leer me dagelijks naar U toe te komen en met geloof gevulde gebeden te bidden voor mijn behoeften en de behoefte van de mensen om mij heen. Ik kan mijn werkplek of buurt niet bereiken zonder jouw kracht. Ik dank U dat U al mijn gebeden herinnert en dat zij Uw hart beïnvloeden. Geef me openbaring van mijn geestelijke autoriteit (Efeziërs 1-18-23).

Ik dank U dat er hoop is voor de toekomst omdat U aan Gods rechterhand zit en wij met U in hemelse plaatsen zitten (Efeziërs 2: 6). Je hebt Satan aan het kruis verslagen en we vechten tegen een verslagen vijand (Kolossenzen 2:15). Help ons om uw autoriteit en uw wil op aarde af te dwingen door gebed (Jakobus 4: 7). Bedankt dat we een doorbraak hebben om landen te veranderen. Leer ons gebed vast te houden en zegeningen op onze wereld te bidden. Bedankt voor de kracht van gebed die ons ter beschikking staat. In Jezus 'naam. Amen.

~ Debbie Przybylski

Een gebed om kracht om zich over te geven

Lieve hemelse Vader, je wegen zijn hoger dan mijn wegen. Ik bid om kracht en kracht om me over te geven en je beste manier te volgen. Ik vertrouw U, Heer. In Jezus Christus Naam bid ik. Amen.

~ Christina Patterson

Een gebed om Gods kracht als je je aangevallen voelt

Beste God, we danken u voor de kracht van uw Woord en uw aanwezigheid in ons leven. Wij danken u dat geen enkel wapen dat tegen ons is gevormd zal gedijen, want U bent groter die in ons is dan hij die in de wereld is. We bidden dat u elke dreiging en beschuldiging, elk beledigend woord en elke wrede aanval zult vernietigen. Wij prijzen u dat niets onmogelijk met u is, dat U liefhebbend en genadig bent, vol genade en macht. Wij vertrouwen op u alleen, om namens ons sterk te staan. Bedankt dat je onze verdediger en sterke toren bent, onze toevlucht en onze kracht. Bedankt dat je vandaag voor ons vecht, en in onze zwakheid, maak je ons sterk. In de krachtige naam van Jezus, Amen.

~ Debbie McDaniel

Een gebed om leiding als het leven uitdagend is

Heer, ik ben hier vandaag met open handen en een open hart, klaar om op u te vertrouwen om mij door de dag te helpen en alles wat mij zal brengen. Help me als Nehemia te zijn, help me naar je toe te komen voor leiding, kracht, voorziening en bescherming. Terwijl ik voor moeilijke keuzes en moeilijke situaties sta, help me me mijn geliefde te herinneren, help me me te herinneren dat ik Uw kind en Uw vertegenwoordiger in de wereld om me heen ben. Help me vandaag te leven op een manier die eer brengt aan uw heilige naam. In Jezus 'Naam, Amen.

~ Charles Stanley

Wat bid je vandaag voor kracht? Word lid van onze grote biddende gemeenschap in de reacties hieronder en ervaar de kracht, hoop en troost van verbonden zijn in gebed!

Troostende Bijbelverzen voor kracht

Hier is een verzameling van enkele van onze favoriete bijbelverzen over de beloften van Gods kracht. Mogen deze je hoop en aanmoediging geven om vol moed te volharden! Vind de volledige lijst op de Bijbelpagina van BibleStudyTools.com.

  • "Hij geeft kracht aan de vermoeide en verhoogt de kracht van de zwakken." ~ Jesaja 40:29
  • "zij die op de HEER hopen, zullen hun kracht hernieuwen. Zij zullen op vleugels vliegen als adelaars; zij zullen rennen en niet moe worden, zij zullen wandelen en niet zwak zijn." ~ Jesaja 40:31
  • "Maar hij zei tegen mij:" Mijn genade is voldoende voor u, want mijn kracht wordt volmaakt in zwakheid. "Daarom zal ik des te vreugdevoller opscheppen over mijn zwakheden, zodat de kracht van Christus op mij rust." ~ 2 Korinthiërs 12: 9
  • "God is onze toevlucht en kracht, een altijd aanwezige hulp in moeilijkheden." ~ Psalm 46: 1
  • "De HEER is mijn kracht en mijn schild; mijn hart vertrouwt op hem en hij helpt mij. Mijn hart springt op van vreugde, en met mijn lied prijs ik hem. De HEER is de kracht van zijn volk, een vesting van redding voor zijn gezalfde. " ~ Psalm 28: 7-8

Rebecca Barlow Jordan is een inspirerende auteur, spreker en gepassioneerde volgeling van Jezus die graag anderen van hart tot hart aanmoedigt. Ze heeft 11 boeken geschreven en meer dan 1700 andere artikelen, wenskaarten en andere inspirerende stukken. Haar dagelijkse devotionele Daily in Your Presence is beschikbaar voor levering via Crosswalk.com. U kunt meer informatie vinden over Rebecca op www.rebeccabarlowjordan.com.


Dit artikel maakt deel uit van ons grotere hulpmiddel Gebeden, bedoeld om uw gebedsleven te inspireren en aan te moedigen wanneer u onzekere tijden tegemoet gaat. Bezoek onze meest populaire gebeden als je je afvraagt ​​hoe je moet bidden of wat je moet bidden. Vergeet niet dat de Heilige Geest voor ons tussenkomt en God kent uw hart, zelfs als u de woorden om te bidden niet kunt vinden.

Gebed voor genezing

Gebed om kracht

Gebed voor bescherming

Ochtendgebeden

Goede nacht gebeden

Serenity Prayer

Een verjaardagsgebed

Sinner's Prayer

Gebed om vergeving

Gebed om leiding

Voorbede

Gebed voor vrede

Gebed om geloof

Gebed voor liefde

Verjaardag gebeden

Nu is ons nieuwe dagelijkse gebed devotioneel beschikbaar! Een gemakkelijke manier om je dag te beginnen met bidden, lees het gebed van vandaag en meld je aan om per e-mail te ontvangen.

Interessante Artikelen