11 Bidden voor uw zoon aanmoedigen

We houden zoveel van onze zonen en verlangen naar Gods grootste zegeningen en leiding in hun leven. We besteden eindeloze uren aan het verzorgen, onderwijzen, helpen, trainen, beschermen en aanmoedigen dat we vaak een van de grootste middelen missen die God ons heeft gegeven om hen te leiden - gebed. De onderstaande gebeden voor je zoon behandelen veel onderwerpen zoals eigenwaarde, bescherming, zuiverheid en wijsheid. Deze zullen je uitrusten voor de strijd tegen Satans aanvallen en je onderscheidingsvermogen geven voor het omgaan met situaties die zich voordoen. Je kunt je zorgen op Jezus werpen en vrede vinden in Gods gunst en liefde voor je zoon terwijl je deze gebeden spreekt!

1. Een gebed voor het onderscheidingsvermogen van uw zonen

Heer, ik bid dat mijn zoon een eeuwig perspectief en doel zal ontwikkelen, niet een aardse. Help hem om het leven - en elke uitdaging - door jouw ogen te zien, enthousiast en onbevreesd om het goede nieuws van Jezus te delen waar hij ook gaat. Ik bid dat zij zich zullen concentreren op de dingen hierboven, niet alleen op wat hier aan de hand is, en dat hij geworteld en gegrond zal zijn in Uw liefde. Ik bid dat hij de omvang van je eigen liefde voor hem gaat begrijpen - dat deze alle hoofdkennis die ze op school zullen opdoen overtreft. Ik bid dat hij van 's morgens vroeg tot' s avonds laat met u zal worden gevuld.

~ Rebecca Barlow Jordan

2. Een gebed voor je eigen wijsheid

Heer, Uw Woord zegt: "Als iemand van u wijsheid mist, moet hij God vragen, die genereus aan allen geeft zonder fouten te vinden, en het zal hem worden gegeven" (Jakobus 1: 5). Heer, ik heb dat soort wijsheid nodig om te weten wanneer ik met mijn zoon moet spreken en wanneer ik moet zwijgen. "Laat geen ongezond praten, lezingen, oordelen of beschuldigen uit mijn mond komen, maar alleen wat nuttig is voor het opbouwen van mijn zoon in overeenstemming met hun behoeften, kan het ten goede komen aan degenen die luisteren" (Efe. 4:29). Laat me ook "snel luisteren, langzaam spreken en langzaam boos worden, want mijn woede brengt niet het rechtschapen leven teweeg dat God verlangt" (Jakobus 1:19).

~ Cindi McMenamin

3. Een gebed voor een zoon die zich van God heeft afgekeerd

Lieve God, je kent ons hart, je hoort onze gebeden en geeft om alles wat ons aangaat. Je begrijpt de last die we dragen en hoe we boven alles willen dat onze geliefden naar je toe komen. Help ons te onthouden dat je meer van ze houdt dan ooit tevoren. En je wilt je grote liefde en vergeving, je genade en hoop uitbreiden. Bedankt dat niets te moeilijk voor je is. Bedankt dat je kracht onbeperkt is en je bent gekomen om de gevangenen vrij te laten. Bedankt dat je wacht, met open armen, tot het verloren kind terugkeert, dat je zijn komst uitkijkt om rijkelijk te vieren dat hij thuis is gekomen. Wij prijzen u, want u bent Verlosser en Redder, Redder en Heer. We weten en geloven dat er geen put is die zo diep is dat je liefde ons nog steeds niet kan bereiken. We begrijpen dat uw genade elke ochtend nieuw is en dat uw trouw groot is.

Heer, we vragen dat u de plannen van de vijand over deze waar we van houden, zou stoppen als we ze nu voor u brengen. We bidden dat zijn plannen worden afgebroken en dat uw plannen voor het goede, voor een toekomst en hoop de overhand zullen krijgen. Wilt u blinde ogen openen zodat zij uw waarheid kunnen zien? Zou je diegenen redden die in het donker lopen en de diepe wonden helen van diegenen die gewond zijn geraakt.

We bidden voor de wonderbaarlijke tussenkomst van uw Geest om ze naar u toe te trekken, om sterk te werken namens onze geliefden die verloren zijn en ronddolen. Want je kwam met goed nieuws, om de gebrokenen te genezen, om vrijheid voor gevangenen te verkondigen en de gevangenen vrij te laten. Hoewel we de straf voor onze fout verdienden, stond je in onze plaats en nam je de slagen namens ons op. Je kiest ervoor te sterven, zodat we kunnen leven. Voor altijd en gratis.

Heer, vergeef ons ongeloof. Vergeef de keren dat we betwijfelden dat je ooit een ver hart zou kunnen veranderen. Vergeef onze hardvochtigheid, onze vermoeidheid of vergeetachtigheid om "voortdurend te bidden." Dank u dat u ons nooit opgeeft. Herinner ons eraan hoe u onze eigen harten hebt veranderd. Hoe je wonder van leven en hoop diep in onze ziel is ontstaan. We houden van je Heer, we hebben je nodig, en we danken je dat je onze gebeden hoort en zelfs nu aan het werk bent. Krachtig. Trouw. Wonderbaarlijk. Bedankt voor het geschenk van onze Heiland, God met ons. Bedankt voor je goedheid en liefde. In Jezus 'Naam, Amen.

~ Debbie McDaniel

4. Schriftuurlijke gebeden voor je zoon

1. Creëer in mijn zoon een rein hart, o God, en vernieuw een juiste geest in hem (Psalm 51:10).

2. Moge mijn zoon achter U aanlopen, God, en u vrezen en uw geboden onderhouden en uw stem gehoorzamen. Moge hij u dienen en vasthouden aan u (Deuteronomium 13: 4).

3. Moge mijn zoon sterk en moedig zijn en niet vrezen of angstig zijn, want U bent het, Heer, onze God, die met hem gaat. Je zult hem nooit verlaten of in de steek laten (Deuteronomium 31: 6).

4. Moge mijn zoon voor U wandelen, God, zoals Koning David wandelde, met integriteit van hart en oprechtheid, handelend naar alles wat U hem geboden hebt en uw inzettingen en regels onderhouden (1 Koningen 9: 4).

5. Moge mijn zoon, net als Timotheüs, een voorbeeld zijn voor gelovigen in spraak, gedrag, liefde, geloof en reinheid (1 Timoteüs 4:12).

~ Brooke McGlothlin, Spreuken 31 ministeries

5. Een gebed voor je zoons relaties en invloeden

Ten eerste, o Heer, vergeef ons voor de tijden dat we onze prioriteiten hebben misplaatst, zodat we niet beschikbaar zijn geweest om een ​​sterke relatie met U voor onze kinderen te modelleren. Help ons de kracht van onze invloed in het leven van onze kinderen te begrijpen en ons schema opnieuw te ordenen, zodat we beschikbaar kunnen zijn om zowel direct als indirect de goddelijke invloed aan te bieden die onze zonen hard nodig hebben.

Ten tweede, terwijl we bidden dat onze zonen beschermd zouden worden tegen negatieve invloeden, bidden we ook dat je hen zou omringen met vriendschappen en mentor-achtige relaties die uitbeelden wat het betekent om een ​​authentieke relatie met Christus te hebben. Op zijn beurt bidden we dat u onze zonen wilt opvoeden om de beïnvloeders van de volgende generatie te zijn. We bidden dat u godsvrucht en gerechtigheid zo rijk in hun hart wilt laten wonen dat deze bewijzen van uw waarheid uit hen en naar elke persoon die ze tegenkomen wegvloeien.

Door dit alles bidden we dat ze niet gevoelig zijn voor luiheid of zelfgenoegzaamheid, maar dat ze geloven dat zelfs een enkele kaars die in het donker brandt een verschil maakt en moedig opkomt voor de waarheid, zelfs als het niet populair is.

~ Alicia Michelle

6. Een verjaardagsgebed voor je zoon

Beste Heer, op deze dag dat we de geboorte van ________ vieren, bid ik om zegeningen en vreugde over ________. Je wist alles over hem vóór zijn geboorte en je hebt een plan van voorspoed en hoop voor zijn leven! Laat hem zich zelfverzekerd en klaar voelen voor het komende jaar wetende dat U een volgorde hebt voor zijn stappen en een doel voor zijn leven. Help hem vreugde te vinden in elke omstandigheid in het leven, wetende dat U alle dingen voorgoed uitwerkt. Ik dank U voor ________, voor het liefhebben van hem met onvoorwaardelijke liefde en voor de beloften die U tijdens zijn leven hebt uitgesproken. In Jezus Naam, Amen.

7. Een gebed voor het lichaamsbeeld en de zuiverheid van uw zonen

Beste Jezus, we huilen met je over het aantal van onze kinderen die de leugen kopen dat seksueel genot iets is om mee te experimenteren. We bidden dat onze zonen hun seksualiteit als een echt geschenk van U zouden koesteren, en dat ze dat geschenk zouden eren door het als een kostbare schat te bewaren om hun toekomstige echtgenoot te schenken. Wij vragen dat u hen zou helpen sterk te zijn in het gezicht van hun eigen verlangens en dat zij zuiverheid zouden kiezen in het gezicht van verleiding.

Heer, we vragen ook dat u onze zonen beschermt tegen het idee dat ze alles en nog wat moeten doen (inclusief hun lichaam misbruiken door eetstoornissen, drugsmisbruik of ander schadelijk gedrag) om een ​​'voorkeursvorm' of figuur te bereiken. We bidden dat u onze zonen wilt beschermen tegen dat soort destructief denken, en dat als ze in de verleiding komen om dit soort drastische maatregelen te nemen, u iemand in hun leven stuurt om hen te stoppen. Help hen om keer op keer te onthouden dat hun identiteit niet ligt in hoe ze er aan de buitenkant uitzien, maar wat je ziet als hun potentieel en waarde aan de binnenkant.

We bidden dat onze kinderen hun gezondheid als een geschenk van God zullen koesteren en dat ze een passie hebben om voedzaam voedsel te eten en actief te blijven om hun deel te doen om voor deze schat te zorgen.

~ Alicia Michelle

8. Een gebed voor je zonen zelfwaarde

Lieve Jezus, help mijn zoon weten dat we allemaal als zondaars zijn geboren en van God gescheiden zijn vanwege onze slechte harten. Al op jonge leeftijd begrijpt hij echter het levensveranderende concept dat hij niet als een zondaar onder die veroordeling hoeft te leven.

Leer mijn zoon dat hij de mogelijkheid heeft om een ​​nieuwe, mooie identiteit te accepteren die 'goed' wordt genoemd, niet vanwege wat hij heeft gedaan of hoe hij eruit ziet, maar omdat hij veilig is in wie JIJ zegt dat ze zijn: gekoesterd, verrukkelijk, bekend en beschermd. Laat hem hun eigenwaarde niet plaatsen in prestaties die hij misschien wel of niet bereikt, maar laat hem deze diepere waarheden ontdekken over wie U gelooft dat hij is en bouw elke beslissing die hij neemt op die zekere basis.

~ Alicia Michelle

9. Gebed voor de zuiverheid van uw zonen

Heer, ik bid dat U in mijn zoon een rein hart zult creëren en dat U voortdurend een juiste geest in hem zult vernieuwen, zijn gedachten en acties zuiver en gemotiveerd door liefde zult houden. Bescherm hem tegen verleiding en laat hem weten. U bent altijd trouw om hem een ​​uitweg te geven en te helpen om te volharden. Moge de woorden van zijn mond en de meditaties van zijn hart je altijd behagen en anderen stichten.

~ Rebecca Barlow Jordan

10. Een gebed om bescherming over je zoon

Heer, ik bid uw emotionele, fysieke en spirituele bescherming voor mijn zoon. Houd het kwaad ver van hem af en help hem U te vertrouwen als zijn toevlucht en kracht. Ik bid dat je zijn geest zult beschermen tegen schadelijke instructies en hem onderscheidingsvermogen geeft om de waarheid te herkennen. Ik bid dat je hem sterk en moedig zult maken in de aanwezigheid van gevaar, in het besef dat je hebt overwonnen en op een dag alle onrecht en onrecht zal rechtzetten. Help hem om rust te vinden in Uw schaduw, terwijl hij leeft in de geestelijke schuilplaats die U voor hem zorgt. Laat hem weten dat de enige veilige plaats in Jezus is en dat zijn huis op aarde slechts tijdelijk is.

~ Rebecca Barlow Jordan

11. Een gebed voor uw zonen met betrekking tot geld en bezittingen

Hemelse Vader, help ons een gezond voorbeeld te geven van hoe we met bezittingen en geld moeten omgaan. Help ons om hard te werken, maar om onszelf niet te verslijten om rijk te worden, zodat onze kinderen getuige kunnen zijn van een positieve, goddelijke kijk op hard werken en het nastreven van succes.

We bidden dat onze zonen zullen volharden in welke roeping je ze ook geeft en dat ze met een vrolijk hart zouden werken alsof ze je direct dienen.

We bidden dat onze zonen al op jonge leeftijd zouden zien dat geld en bezittingen een geschenk van U zijn en dus altijd met een open hand moeten worden gehouden zodat U die geschenken kunt gebruiken om anderen te zegenen.

We vragen dat onze zonen hun waarde vinden in hun ware identiteit als een kind van U, niet in de bezittingen die ze wel of niet hebben. We bidden voor tevredenheid en dankbaarheid in welke situatie ze ook worden gegeven - rijk of arm. We bidden dat ze een vaste wil hebben om hard te werken met de talenten die je hen hebt gegeven, zodat ze zichzelf, hun families kunnen onderhouden en hun geld kunnen gebruiken als een manier om anderen in nood te zegenen.

Uiteindelijk bidden we dat ze zouden ontdekken dat de grootste 'rijkdom' die ze zouden kunnen hebben, in relaties zou zijn, vooral in een relatie met jou. In Jezus 'naam, Amen.

~ Alicia Michelle

We hopen dat deze gebeden je gedachten hebben kunnen leiden en je ziel kunnen kalmeren als je Gods wil voor je zoon zoekt. Sluit je aan bij andere moeders die voor hun zonen bidden in de reacties hieronder en ervaar de kracht van een biddende gemeenschap. Krijg steun en aanmoediging voor het werk dat God je heeft geroepen!


Dit artikel maakt deel uit van ons grotere hulpmiddel Gebeden, bedoeld om uw gebedsleven te inspireren en aan te moedigen wanneer u onzekere tijden tegemoet gaat. Bezoek onze meest populaire gebeden als je je afvraagt ​​hoe je moet bidden of wat je moet bidden. Vergeet niet dat de Heilige Geest voor ons tussenkomt en God kent uw hart, zelfs als u de woorden om te bidden niet kunt vinden.

Gebed voor genezing

Gebed om kracht

Gebed voor bescherming

Ochtendgebeden

Goede nacht gebeden

Het gebed van Jabez

Korte gebeden

Het Onze Vader

Het gebed van Sint Franciscus

Serenity Prayer

Een verjaardagsgebed

Sinner's Prayer

Gebed om vergeving

Gebed om leiding

Voorbede

Ierse gebeden en zegeningen

Advent Gebeden

Kerstgebeden

Thanksgiving-gebed

Heilige weekgebeden voor elke dag

Paasgebeden

Moederdaggebed

Gebeden voor mijn man

Gebeden voor mijn zoon

Gebeden voor mijn dochter

Gebed Citaten

Nu is ons nieuwe dagelijkse gebed devotioneel beschikbaar! Een gemakkelijke manier om je dag te beginnen met bidden, lees het gebed van vandaag en meld je aan om per e-mail te ontvangen.

Interessante Artikelen