10 lessen uit Romeinen 12: Doe wat eervol is

Vijf vrouwen stonden bij een televisie afgestemd op een nieuwszender in de sportschool, maar er was er maar één die aan het woord was. Ze was op een rol. Ze deelde haar commentaar op de gebeurtenissen en verhalen die flitsten over het scherm achter hen en stopte even om naar het nieuws te kijken en te gebaren om te weten op welk onderwerp ze vervolgens moest reageren.

Sarcasme, generalisaties en overdrijvingen onderstreepten haar woorden. Ze leek de gespannen uitdrukking op de gezichten van twee van de vrouwen of de diepe zuchten van een ander niet op te merken. In plaats daarvan concentreerde ze zich op de vrouw die haar hoofd knikte in overeenstemming met elke verklaring die ze aflegde.

Heb je ooit zo'n situatie gezien? Ben je er ooit in geweest als de prater, een luisteraar, of misschien zelfs beide op verschillende tijdstippen? In dergelijke gesprekken is eer vaak een verre gedachte wanneer het een noodzakelijke gids zou kunnen zijn.

Is eer iets dat je wilt geven of krijgen? Is het bevolen of voorwaardelijk? Ons begrip van eer zal onze woorden en daden vormgeven in allerlei omstandigheden en relaties. Met slechts een vluchtige blik op onze cultuur, zien we dat eer vaak wordt besproken en vaak wordt geëist, maar zelden duidelijk wordt gedefinieerd. In plaats daarvan wordt het meestal voorwaardelijk of persoonlijk gedefinieerd.

Maar wat uw definitie ook is, we zijn het er waarschijnlijk over eens dat eer vaak ontbreekt - zowel in eervolle woorden en daden als in het geven van eer aan anderen. In houdingen, gesprekken en opmerkingen die we horen, posts en reposts die we zien, en (echt persoonlijk worden) in sommige van mijn eigen darmreacties en gedachten, hebben we allemaal de kans nodig om naar Gods Woord te kijken om te begrijpen wat Hij te zeggen heeft eer. Om eer te geven en eervol te leven, hebben we Gods wijsheid en waarheid nodig.

Fotocredit: © Pexels / Rawpixel

Een les ter ere van Romeinen 12

We kunnen veel leren over eer in Romeinen 12. Dit hoofdstuk begint met twee bekende verzen over het presenteren van ons lichaam als een levend offer aan God en getransformeerd worden door de vernieuwing van onze geest. Dan zien we in de verzen die volgen praktisch werken vanuit die geofferde, getransformeerde manier van leven.

1. We moeten niet meer aan onszelf denken dan we zouden moeten denken (Rom. 12: 3).

Dit is het startpunt om onze gedachten en verwachtingen over eer te begrijpen en juist te oriënteren. Als ik veel aan mezelf denk, verwacht ik dat ik geëerd zal worden. Ik kan ook niet overwegen of ik op een eervolle manier denk, handel en spreek als ik egocentrisch ben in mijn denken. Evenzo mag ik alleen eer geven als ik vind dat mensen het verdienen.

2. Onthoud dat we allemaal verschillende gaven en sterke punten hebben (Rom. 12: 4–8).

Deze verzen gaan over het lichaam van Christus en de manier waarop de gaven en krachten van elke gelovige samenwerken voor de opbouw van het koninkrijk. Allen hebben genade gekregen (vs. 6), maar hoe die genade wordt getoond in het leven van elk individu is anders.

Er is geen beter of slechter, groter of kleiner dan hier. We hebben het niet over waarde, omdat de waarde van elke persoon - of het nu een gelovige of een ongelovige is - is gevestigd in het geschapen zijn naar het beeld van God (Gen. 1:27; Matt. 6:26). In plaats daarvan zien we een afbeelding van delen die als een geheel samenwerken voor de glorie van God.

3. Laat liefde oprecht zijn (Rom. 12: 9).

Liefde is om ons te markeren. Het moet echt zijn. Het begint niet bij ons, maar wordt eerder gevoed door liefde van God voor ons. Zijn liefde is echt, dus die van ons kan ook zijn als het slechts een keuze is en niet ook een gevoel.

4. Verafschuw wat slecht is; houd vast aan wat goed is (Rom. 12: 9).

Het is duidelijk dat ons wordt opgedragen het kwade te haten en vast te houden aan het goede. Maar het is van vitaal belang om te onthouden dat dit direct komt nadat we zijn geïnstrueerd om oprecht lief te hebben. Dit betekent dat als we het kwaad verafschuwen, we het op een manier moeten doen die een motivatie van ware liefde voor het individu toont. Het betekent niet dat omdat iemand zondig heeft gehandeld of gesproken, het goed is dat we dat op een oneerlijke of tactloze manier uitroepen.

Dit kan van toepassing zijn op zowel persoonlijke als openbare instellingen. Ons doel zou niet moeten zijn om kwaad voor kwaad te beschamen of terug te betalen. Ons doel zou in plaats daarvan moeten zijn om eervol, gepast en duidelijk zonde en kwaad aan te pakken op een manier die mensen helpt hun zonden te begrijpen, zodat ze de vergeving en verlossing van Christus kunnen vinden.

5. Heb elkaar lief met broederlijke genegenheid (Rom. 12:10).

Voor het geval je de nadruk van Paulus op liefde niet in vers 9 begreep, herhaalt hij het hier. Liefde moet zowel actief als duidelijk zijn.

6. Overtref elkaar door eer te tonen (Rom. 12:10).

Hier is het duidelijk: eer tonen. Niet slechts af en toe of per ongeluk, maar opzettelijk en vaak.

7. Hoe eer te tonen (Rom. 12: 11-15).

Deze verzen geven enkele praktische manieren waarop we eer kunnen tonen. Fervente service, hoop, geduld, gebed, geven, gastvrijheid, zegen en empathie worden allemaal beschreven. Dit zijn actiestappen gemotiveerd door eer en liefde voor anderen.

8. Nederigheid brengt harmonie (Rom. 12:16).

Een hooghartige, zelf-bevorderende geest zal eenvoudig geen harmonie tussen u en anderen produceren. In plaats daarvan, kijk in nederigheid om anderen op te merken en te eren. Toon en pas je wijsheid toe bij anderen; proclameer het niet aan hen.

9. Doe wat eervol is voor iedereen (Rom. 12:17).

Dit is direct gerelateerd aan een bescheiden, op anderen gerichte manier van denken. Onze eervolle acties moeten voor iedereen zichtbaar zijn. Merk op dat er niet staat "doe wat eervol is in de ogen van mensen die volgens u eer verdienen." Merk ook op dat er niet staat "doe wat iedereen wil, leuk vindt of ermee instemt."

Eer is om te karakteriseren wat we doen, of het wordt begrepen, gewaardeerd, verdiend of goedgekeurd door de mensen om ons heen. Er zullen zeker momenten zijn waarop we iemand een waarschuwing, correctie of vermaning aanbieden, maar die dingen moeten ook door eer worden gekenmerkt. Wat we ook doen, het moet voor Gods glorie zijn, niet om opzettelijk ons ​​eigen voordeel te beledigen of te zoeken, zodat het evangelie wordt getoond (1 Kor. 10: 31–33).

10. Leef in vrede met allen (Rom. 12: 18–21).

Eer kan met iedereen worden beleefd, voor zover het met jou gaat. Je kunt het begrip of de reactie van iemand anders niet beheersen, maar door de kracht van de Heilige Geest kun je gehoorzaam zijn om Zijn controle over je eigen woorden en daden te zoeken. Paulus geeft enkele praktische do's en don'ts in deze verzen om dit vredige leven uit te leggen. Ik daag je uit om ook aan jezelf te denken.

Met die tien hoogtepunten uit Romeinen 12 moeten de antwoorden op onze eerste vragen duidelijk zijn.

Is eer iets dat je wilt geven of krijgen? Eer moet iets zijn dat je wilt geven.

Is eer geboden of voorwaardelijk? Hoe duidelijk, moeilijk of iets daartussen ook is, eer wordt geboden. Het moet worden gemotiveerd door liefde als een manier om het evangelie te tonen en Gods waarheid en de Heilige Geest toe te staan ​​om te bewegen in de harten en geesten van degenen die je eert.

Eer tonen aan anderen is niet altijd gemakkelijk. Maar het kan de manier zijn waarop je Gods liefde en waarheid kunt verkondigen in elk gesprek en elke relatie (zelfs de verhitte en gecompliceerde).

Heid i Jo Fulk wil Gods Woord kennen en naleven, en vervolgens andere vrouwen leren en uitdagen hetzelfde te doen. Heidi en haar man, Dan, wonen in Michigan met hun vier kinderen en ze leidt vrouwenbedieningen in haar kerk.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op Revive Our Hearts. Overgenomen met toestemming.

VOLGENDE: 14 Bijbelse personages die worstelden met hun geloof en gewonnen

Keuze van de redactie

  • 5 prachtige lessen voor ouders die lijden aan depressie
  • 10 klieken die in elke kerk bestaan


Interessante Artikelen