Een zaterdaggebed voor geloof en gemeenschap

Zaterdag komt snel als een kalmerende reactie op een drukke werkweek. Ze kunnen worden gevuld met kansen om opnieuw contact te maken met vrienden, maar ook met God door gebed. Als je gerichte tijd opzij zet om met de Vader door te brengen, zal dat resulteren in afstemming, dankbaarheid en begrip van de waarheid. Laten we vandaag voor de Heer komen met dankbare harten voor de vriendschappen en gemeenschappen waaraan Hij ons heeft toegestaan ​​deel te nemen.

Een zaterdaggebed

God de Vader,

Bedankt voor deze zaterdag. We komen vandaag met harten zo vol vreugde en waardering voor de vrienden die U ons in deze wereld hebt gegeven. We weten dat de kerk Uw hart is en dat U ons hebt geroepen om in eenheid samen te komen om U te volgen.

Help ons om contact te maken met anderen. Door uw Heilige Geest, leid ons zodat we degenen om ons heen kunnen zegenen met de genade en liefde die U ons zo vrijelijk geeft.

Help ons te leven volgens de Gouden Regel als het gaat om anderen. Beweeg in ons hart en leven en creëer kansen voor ons om contact te maken met mensen die we niet kennen om nieuwe relaties te cultiveren en de neiging te hebben tot goed gevestigde relaties. Gemeenschap is Uw hart, Heer, en we bidden vandaag dat U in ons hart zou bewegen zodat het ook een groot verlangen wordt in onze eigen aard.

In Jezus 'naam, Amen.

Het belang van relaties

Gebed biedt ons de mogelijkheid tot gemeenschap met de Vader, net zoals tijd met anderen gemeenschap mogelijk maakt. De tijd nemen om te bidden en opnieuw contact te maken met de Vader, zal invloed hebben op de rest van ons dagelijks leven. Wanneer de relatie en communicatie met God in juiste afstemming is, zal de rest van het leven ook in de juiste afstemming komen, op tijd.

Gods hart voor zijn kinderen is de relatie met hem en elkaar. De kerk is niet alleen een groot gebouw voor zondagen; het is een groep gelovigen die samenkomen in harmonie en liefde. Anderen zegenen met onze tijd is een manier om deze gezonde relaties aan te moedigen en de intentie van de Heer voor de kerk te bevorderen.

10 bijbelverzen voor je zaterdag:

“Dit is mijn gebod, dat je van elkaar houdt zoals ik van je heb gehouden. Niemand heeft meer liefde dan dat iemand zijn leven opgeeft voor zijn vrienden. Je bent mijn vrienden als je doet wat ik je beveel. Ik noem je niet langer dienaren, want de dienaar weet niet wat zijn meester doet; maar ik heb u vrienden genoemd, want alles wat ik van mijn Vader heb gehoord, heb ik u bekendgemaakt. " (Johannes 15: 12-15)

"En als u wenst dat anderen u iets aandoen, doet hen dat ook ." (Lukas 6:31)

“Laat geen corrumperende praat uit uw mond komen, maar alleen datgene wat goed is om op te bouwen, zoals bij de gelegenheid past, dat het genade kan schenken aan degenen die horen. En treur niet de Heilige Geest van God, door wie u verzegeld bent voor de dag van verlossing. Laat alle bitterheid en toorn en woede en geschreeuw en laster van u worden verwijderd, samen met alle kwaadaardigheid. Wees aardig voor elkaar, teder, vergevend elkaar, zoals God in Christus je vergaf. ” (Efeziërs 4: 29-32)

'Heb elkaar lief met broederlijke genegenheid. Elkaar overtreffen door eer te betonen ' (Romeinen 12:10)

“Trek dan aan, als Gods uitverkorenen, heilige en geliefde, medelevende harten, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld, met elkaar verdragen en, als iemand een klacht tegen een ander heeft, elkaar vergeven; zoals de Heer u heeft vergeven, zo moet u ook vergeven. En vooral deze opgezette liefde, die alles in perfecte harmonie samenbindt. ” (Kolossenzen 3: 12-14)

“Een vriend houdt altijd van en een broer wordt geboren voor tegenspoed . ' (Spreuken 17:17)

“IJzer scherpt ijzer, en de ene man scherpt de andere . ' (Spreuken 27:17)

' Ik geef je een nieuw gebod ... om van elkaar te houden. Net zoals ik van je heb gehouden, zou je ook van elkaar moeten houden. ” (Johannes 13:34)

" Doe niets uit egoïsme of lege verwaandheid, maar beschouw nederigheid van geest elkaar als belangrijker dan uzelf" (Filippenzen 2: 3)

"Want waar twee of drie in mijn naam bijeenkomen, daar ben ik met hen." (Mattheüs 18:20)

5 citaten over goddelijke vriendschap en gemeenschap:

“Christendom betekent gemeenschap door Jezus Christus en in Jezus Christus. Geen enkele christelijke gemeenschap is meer of minder dan dit. Of het nu gaat om een ​​korte, enkele ontmoeting of de dagelijkse gemeenschap van jaren, de christelijke gemeenschap is dit alleen. We behoren alleen tot elkaar door en in Jezus Christus. 'Dietrich Bonhoeffer

"Vriendschap is overbodig, zoals filosofie, zoals kunst ... Het heeft geen overlevingswaarde, het is eerder een van die dingen die waarde geven aan overleven." CS Lewis

"Vriendschappen worden ontdekt in plaats van gemaakt." Harriet Beecher Stowe

"Hij is je vriend die je dichter bij God duwt." Abraham Kuyper

“Er is een broederschap in het lichaam van gelovigen, en de Heer Jezus Christus is de gemene deler. Vriendschap en gemeenschap zijn de wettige betaalmiddelen onder gelovigen. ”J. Vernon McGee

Moge je zaterdag gezegend worden met eenheid en gemeenschap met God en anderen. Moge je ziel het eens worden over Zijn liefde voor jou en voor de Kerk als geheel, en moge je een getuige zijn van de prachtige wijnstokken die Hij zal groeien door gemeenschap die teruggaat naar Zijn eigen hart.


Cally Logan is een schrijver en docent uit Richmond, Virginia. Ze is afgestudeerd aan de Regent University. Momenteel is ze schrijfster van de site Dear Sparrows Ministry en de podcast 'Dear Sparrows'. In haar vrije tijd leidt ze graag de kleine groep meisjes van een middelbare school, kookt en brengt ze tijd door in boomhutten. Haar nieuwste boeken, Dear Young Sparrow en Unveiled zijn overal of op DearSparrows.com beschikbaar .

Interessante Artikelen