Hoe te bidden voor mensen waar je niet dankbaar voor bent

3 Gebeden om te bidden voor diegenen die niet dankbaar zijn

Toen ik een tiener was, besloot mijn moeder om een ​​nieuwe traditie te beginnen bij Thanksgiving. Ze liet ons allemaal korrels maïs nemen en ze liep rond een kom. We plaatsten elk de korrels in de kom terwijl we zeiden "iets of iemand waar we dankbaar voor waren". Onnodig te zeggen dat ik als een snotneus van een tiener dit kaasachtig vond. Nu, als ouder van twee jonge meisjes, worstelen mijn vrouw en ik voortdurend om manieren te vinden om onze kinderen naar momenten van dankbaarheid te trekken wanneer we ze constant zeuren of klagen. We moeten hen herinneren aan alle zegeningen van de Heer: onze familie, onze kerkfamilie, ons huis, Gods voorziening. We worstelen om zelfs de meest voor de hand liggende zegeningen in ons leven te herinneren. Maar ik vraag me af ... zijn we strategisch en voldoende bezig om onze kinderen (en onszelf) te onderwijzen om God te danken voor de moeilijkheden, en nog meer, de moeilijke mensen in ons leven?

Je kent het soort mensen dat ik bedoel: de ondankbare; de gebruikers; het egoïstische; het irritante; de klagers; de mensen die je pijn hebben gedaan; de mensen die je geliefden hebben gekwetst; degenen die moeilijk te vergeven zijn; de mensen die nooit iets positiefs te zeggen hebben. Het zijn de mensen over wie we klagen, de mensen die we vaak vermijden, en zeker de mensen met wie we geen Thanksgiving-maaltijd willen delen. We hebben allemaal die mensen in ons leven waar we niet dankbaar voor zijn. (Trouwens, als je zo iemand niet in je leven hebt, kan het zijn dat je die persoon bent voor andere mensen ... slechts een gedachte.)

Hoe moet je voor deze mensen bidden? Hoe kun je God dankbaar zijn voor zijn genade die door deze mensen is getoond? Hoe kun je gehoorzaam zijn aan de woorden van Jezus in Lukas 6:28 en 'zegen degenen die je vervloeken, bid voor degenen die je misbruiken'? Hoe kun je bidden voor diegenen voor wie je deze Thanksgiving niet dankbaar bent?

Hier zijn drie gebeden die je deze Thanksgiving en elke dag kunt bidden:

1. Maar God toont zijn liefde voor ons doordat Christus, nog steeds zondaars, voor ons stierf. - Romeinen 5: 8

Godzijdank dat terwijl je nog een zondaar was, Christus voor je stierf. Herinner jezelf aan het goede nieuws van het evangelie deze Thanksgiving. De genade die je werd getoond, is de genade die je wordt geroepen om aan je vijanden te tonen. Zoals Jezus in Lucas 6:35 zei, als je van je vijanden houdt, zul je 'zonen van de Allerhoogste zijn, want hij is vriendelijk voor de ondankbare en de slechte'. Prijs God voor het liefhebben van jou toen je ondankbaar was (en bent) . Prijs God dat toen je slecht was, Hij zijn liefde op jou richtte. Prijs God dat die mensen voor wie je niet dankbaar bent, een perfecte herinnering zijn aan de genade die je wordt getoond door een oneindig liefhebbende God.

2. Doorzoek mij, o God, en ken mijn hart! Probeer me en ken mijn gedachten! En kijk of er een ernstige manier in mij is en leid mij op de eeuwige manier! - Psalmen 139: 23-24

Godzijdank dat alleen Hij de harten van moeilijke mensen kan veranderen. En bid dan dat Hij met uw hart zou beginnen. De waarheid is dat we allemaal een moeilijke, egoïstische, klagende ellendeling kunnen zijn. Wat je vaak ergert aan anderen is een ondeugd waarmee je worstelt. Hoe vaak merk je dat je klaagt? Hoe vaak spreek je snel en langzaam? Hoe vaak moet je 'gelijk' hebben in tegenstelling tot liefhebben? Prijs God voor moeilijke mensen die vaak je eigen zonde en zwakte blootleggen. En prijs God dat Hij trouw is om degenen die Hem vertrouwen en zich aan Hem onderwerpen te vergeven en te transformeren. Nu je je eigen hart hebt onderzocht en je hart hebt blootgesteld aan het snijdende en genezende werk van de Heilige Geest, ben je klaar om te bidden dat God de harten en motieven van die moeilijke mensen zal ontmaskeren. Je bent nu klaar om te bidden voor het bovennatuurlijke werk van God om ze te veranderen.

3. En bovenal zet deze liefde op, die alles in perfecte harmonie samenbindt. En laat de vrede van Christus heersen in uw harten, waartoe u inderdaad in één lichaam was geroepen. En wees dankbaar. - Kolossenzen 3: 14-15

Godzijdank dat deze mensen worden gebruikt om je steeds meer op Jezus te laten lijken. Moeilijke mensen worden door God gebruikt om geduld voort te brengen. Moeilijke mensen worden door God gebruikt om je naar het einde van je eigen kracht te brengen; om je naar je behoefte aan bovennatuurlijke liefde, geduld en verdraagzaamheid te brengen. En volgens Kolossenzen 3 kan en zal het bovennatuurlijke geduld, de liefde en de verdraagzaamheid die van de Heilige Geest komt vrede, vreugde en dankbaarheid voortbrengen. Hoe meer God mensen gebruikt om geduld, liefde, vreugde en vrede in jou voort te brengen, hoe meer genade je zult ervaren naarmate Hij je meer en meer op Jezus laat lijken. Prijs God dat deze moeilijke mensen deel uitmaken van Gods plan om je vrede en vreugde te brengen.

Deze Thanksgiving overweeg een nieuwe traditie te beginnen. Breng de moeilijkste mensen in je leven voor de Vader. U en uw gezin zullen altijd met moeilijke mensen te maken krijgen. Omhels het werk van God dat door hen in je eigen hart wordt gedaan. En dan, door Gods liefde, genade en genade die in u wordt voortgebracht, manieren vinden om hen te omhelzen in gebed en dienstbaarheid. Die moeilijke mensen zijn misschien wel de grootste verborgen zegeningen van God in je leven.

Brad Russell is de echtgenoot van Jo Anny, vader van Chesed en Charisa, en is hoofdpastor van de oude Powhatan Baptist Church in Powhatan, VA. Hij heeft meer dan twee decennia gediend op het platteland, in de buitenwijken, in de stad en in het buitenland. Hij blogt op pastorbradrussell.com. Je kunt hem ook vinden op Twitter @pastorbradopbc.

Publicatiedatum : 16 november 2015

Interessante Artikelen